Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Lidský kapitál a jeho vliv na ekonomický růst - diplomová práce

Lidský kapitál a jeho vliv na ekonomický růst - diplomová práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je prokázat pozitivní vliv lidského kapitálu na dlouhodobý ekonomický růst ve vyspělých zemích a následně zjistit, zda má lidský kapitál vliv také na ekonomický růst rozvojových zemí. První část tvoří teoretické vymezení lidského kapitálu a ekonomického růstu. Zde je uveden historický a současný přehled definic a názorů na téma lidský kapitál. Následuje vymezení teorie ekonomického růstu a růstových modelů od základního Solowova neoklasického modelu až po nové endogenní modely ekonomického růstu. Druhá část shrnuje dosavadní empirický výzkum lidského kapitálu v části rešerše soudobých empirických studií. Po zohlednění všech poznatků a přístupů k měření lidského kapitálu je konkrétně vymezena vlastní empirická analýza včetně metodiky, datové základny a stavby modelů. Třetí část pak obsahuje vlastní empirickou analýzu tvořenou popisnými a ekonometrickými metodami. V závěru je zhodnocen výsledek empirické analýzy a shrnutí celé práce. Práce je doplněna grafy a tabulkami, které znázorňují výsledky zkoumání dané problematiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické vymezení lidského kapitálu a ekonomického růstu
2.1.
Definice lidského kapitálu
2.2.
Vývoj teorie lidského kapitálu v ekonomické literatuře
2.3.
Tvorba lidského kapitálu
2.4.
Lidský kapitál: mikroekonomický a makroekonomický přístup
2.5.
Lidský kapitál a ekonomický růst
2.5.1.
Neoklasická teorie růstu
2.5.2.
Nová teorie růstu
3.
Soudobý výzkum, metodologie a data
3.1.
Soudobý výzkum – empirická rešerše
3.2.
Metodologie a data
4.
Empirie vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst
4.1.
Deskriptivní analýza vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst
4.2.
Ekonometrická analýza vlivu lidského kapitálu na ekonomický růst
5.
Závěr

Úryvek

"2.3 Tvorba lidského kapitálu

Jedna z forem kapitálu je lidský kapitál. Splňuje sice definici a vykazuje stejné rysy jako klasický fyzický kapitál, přesto bývá označován za specifický výrobní faktor se zvláštními vlastnostmi. Odlišuje se například v převoditelnosti. Fyzický kapitál lze prodat nebo zapůjčit, což u lidského kapitálu neplatí. Ale jako všechny formy kapitálu i lidský kapitál představuje investice zdrojů v současnosti, aby byly zvýšeny výnosy a produktivita v budoucnu. Také se můžeme setkat s jeho zastaráváním a opotřebováním, proto je důležité investovat a pečovat o lidský kapitál neustále celý život. Lze tedy říci, že člověk je lidským zdrojem a souhrn jeho vlastností a znalostí je lidský kapitál. Ten se v průběhu jeho života akumuluje, inovuje, vytváří hodnoty a také fyzicky a morálně zastarává. Investice do lidského kapitálu představují celý tento proces, jde tedy o všechny náklady a úsilí vynaložené na nabití, zvyšování a prodlužování výnosů z nich. Cílem takových investic je maximalizace čisté výhody při vynaložení daných nákladů, rizika a dosahování výnosů.[16]
Investice do lidského kapitálu tedy mají své výnosy a náklady. Ty mohou být peněžní nebo nepeněžní povahy. Hlavním peněžním výnosem investic do lidského kapitálu je mzda nebo jiný finanční prospěch. Nepeněžními výnosy, označované taky jako psychické, jsou určitá společenská prestiž a uznání, kariérní růst, osobní spokojenost, pracovní prostředí, charakter vykonávané práce apod. Oba druhy výnosů spolu pevně souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Například, je-li jedinec sám se sebou spokojen, podává lepší výkony v zaměstnání, což vede k růstu produktivity a dalším dodatečným výnosům pro něj. Specifičnost lidského kapitálu je také v tom, že výnosy z investic do něho netěží jenom jedinec sám, ale také společnost jako celek. Jde o koloběh, kdy jedinec a společnost investují do lidského kapitálu a i když největší výnosy má jedinec, do kterého se investovalo, jeho například zvýšená kvalifikace a produktivita ovlivňuje následně i výnosy firmy, kde pracuje. Firma potom získává konkurenční výhodu v podobě zaměstnanců vybavených lidským kapitálem a růst konkurenceschopnosti firem má pak pozitivní dopad na celou ekonomiku a společnost. To vede k dalšímu investování do lidského kapitálu a dalšímu růstu výnosů jak pro jedince, tak pro společnost.
Náklady investic do lidského kapitálu vyjadřují míru ušlých příležitostí alternativního užití vstupních zdrojů. Ty můžeme rozdělit na přímé a nepřímé, ale především jsou to finanční prostředky a čas. Náklady na přímé zdroje jsou např. platy učitelů, stipendia, učební pomůcky a knihy. Tyto náklady hradí buď jedinci (student, rodina) ze svých zdrojů, nebo společnost (daňoví poplatníci) z veřejných zdrojů. Náklady na nepřímé zdroje představují hlavně ušlé výdělky během doby studia, což představuje ušlé příjmy studentů a ušlé příjmy veřejných rozpočtů z daňových výnosů, kdyby se jedinec rozhodl dál nestudovat a jít do zaměstnání. Nepřímými náklady jsou také opuštění rodiny při studiu na vzdáleném místě, psychická zátěž při studiu a hlavně čas obětovaný zvýšení svého lidského kapitálu. Transfery jako jsou dotace na jídlo, ubytování apod. v celkovém součtu nepředstavují náklad investic, protože by se uskutečnily i bez studia jednotlivce. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 49 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse