Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Obchodní akademie Holešovice, Praha 7

Charakteristika: Seminární práce z práva se zabývá problematikou likvidace obchodních společností. První část má za úkol poskytnout úvod do tématu, podává tedy základní charakteristiku obchodních společností a jejích druhů. Poté se již přesunuje k likvidaci společnosti, jejímu významu, cílům, právní úpravě, předpokladům i osobě likvidátora. Pozornost je věnována i zrušení společnosti bez likvidace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obchodní společnosti – základní charakteristika
3.
Obchodní rejstřík
4.
Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
5.
Komanditní společnost (k. s.)
6.
Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.)
7.
Akciová společnost (a. s.)
8.
Likvidace obchodních společností
9.
Právní úprava likvidace
10.
Likvidátor
11.
Zrušení obchodních společností
12.
Zrušení společnosti bez likvidace
13.
Zrušení společnosti s likvidací
14.
Závěr

Úryvek

"Obchodní společnosti – základní charakteristika

Obchodní společnost je právnická osoba, která vznikla za účelem podnikání. Založit ji mohou fyzické nebo právnické osoby (společníci). Jejími zakladateli a společníky jsou právnické nebo fyzické osoby. Pokud je zakladatel pouze jeden, zakládají se na základě zakladatelské listiny. To je obvyklé u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. Pokud jsou zakladatelé dva a více, tak se společnost zakládá na základě společenské smlouvy podepsané všemi zakladateli. Obchodní zákoník udává, že společnost je založena uzavřením společenské smlouvy, přičemž se musí sepsat notářský zápis.
Po vydání živnostenského oprávnění následuje návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku společnost vzniká. Dále následuje registrace u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
Povoleny jsou pouze čtyři typy společnosti a to veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezením a akciová společnost.
Všechny tyto druhy společností vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku a jejich činnost nesmí být v rozporu se zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou.

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam všech právních osob a některých fyzických osob a je vedený je u rejstříkového soudu v místě krajského soudu. Lze z něj získat základní informace o daném podnikateli a v průběhu let se ukládají důležité listiny (společenská smlouva, výsledky hospodaření, oprávněná osoba, která může společnost zastupovat atd).
Na internetové stránce www.justice.cz do něj může každý bez problémů nahlížet.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

Podnikatel ve veřejné obchodní společnosti ručí osobním majetkem. Díky tomu nemá předepsán vklad. Řízení je stanoveno společnou dohodou, která je písemně stanovena a podepsána. Všichni společníci mají právo veta, to znamená, že všichni mohou podepisovat smlouvy a rozhodovat. Zisk se rozděluje mezi společníky rovným dílem, případně podle smlouvy.

Komanditní společnost (k. s.)

U komanditní společnosti máme dva druhy společníků, komplementáře a komanditisty. Komplementáři ručí svým osobním majetkem a komanditisté ručí do výše vkladu. Komanditisté jsou přijímáni do společnosti, aby zvýšili celkový majetek. Z toho plyne, že vklad je předepsán pouze pro komanditisty a to v minimální výši 5.000,.. Kč. Podnik řídí komplementáři i přes to, že komanditistů může být více. Zisk se dá rozdělit dvojím způsobem. Buď se může rozdělit mezi komplementáře a společnost (obchodní zákoník předpokládá 50% komplementářů a 50% komanditistům), nebo druhou možností je rozdělení podle obchodního zákoníku (komplementáři si zisk rozdělí rovným dílem a komanditisté po jeho rozdělení podle výše splacených vkladů). Avšak nemusí se postupovat ani podle jedné možnosti, všechno záleží na tom, jak je to upraveno ve společenské smlouvě.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.)

Společníci ručí do výše nesplacených vkladů. Společník může být jeden a maximálně jich může být 50. Minimální vklad do společnosti je 200.000,--, Kč a vklad jednoho společníka musí být nejméně 20.000,--, Kč. Společnost zastupuje jednatel, který je uveden v obchodním rejstříku. Jednatel nemusí být jedním ze společníků. Společnost s ručením omezeným má povinnost minimálně 1x do roka svolat valnou hromadu, kde se rozhoduje hlasováním. Zisk se mezi společníky rozdělí podle výše vkladu nestanoví-li společenská smlouva jinak."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26635
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse