Lineární algebraKategorie: Matematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín. Probírá tématiku vektorových prostorů, soustav lineárních rovnic, prostorů se skalárním součinem, analytické geometrie a další. K výkladu jsou doplněna cvičení.

Obsah

1.
Úvodní poznámky
2.
Část I.: Vektorové prostory a soustavy lineárních rovnic
2.1.
Skaláry, vektory, matice
2.2.
Vektorové prostory a lineární zobrazení
2.3.
Matice a determinanty
2.4.
Systémy lineárních rovnic
2.5.
Geometrie endomorfismů a kanonické tvary
3.
Část II.: Prostory se skalárním součinem a analytická geometrie
3.1.
Afinní prostory
3.2.
Euklidovské a unitární vektorové prostory
3.3.
Formy a tensory
3.4.
Bodové euklidovské prostory
3.5.
Spektrální teorie
3.6.
Rozklady matic a aproximace
4.
Část III.: Dodatky
4.1.
Polynomiální matice a kanonické tvary
4.2.
Multilineární algebra
4.3.
Cvičení k přednáškám

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5092d2aa15c26.zip (674 kB)
Nezabalený formát:
Linearni_algebra.pdf (913 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse