Název Goodness Staženo

Lineární algebra

Práce obsahuje učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín. Probírá tématiku vektorových prostorů, soustav lineárních rovnic, prostorů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


100x

Základní pojmy z logiky a teorie množin - slovensky

Učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných disciplín seznamuje se základními pojmy z logiky a teorie množin. Objasňuje význam a použití logický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


93x

Základy maticového počtu - slovensky

Učební materiál ke studiu matematiky a příbuzných věd probírá základy maticového počtu. Obsahuje definici matic a objasňuje různé typy operací s nimi.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika


77x

Vektory v geometrii

Práce pojednává o vysvětlení pojmu vektoru, jaké jsou základní operace s danými vektory, k čemu se používají a jak a podle čeho se daný vektor určuje.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

68x

Lineární vektorové prostory

Práce je zaměřena na lineálrní vektorové prostory. Obsahuje definice, příklady, lineární závislost a nezávislost a podprostory. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

53x

Základní pojmy

V tomto tématu se objevují elementární pojmy, symboly logiky a teorie množin. Je zde vysvětlené, co je to výrok, logické spojky (operátory) a je zde p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

49x

Pojem funkce

Práce se zaměřuje na matematické téma funkce. V této části naleznete reálné funkce jedné reálné proměnné a připomíná i jejich základní vlastnosti. Roz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

34x

Matematika pro 1. a 2. semestr

Tyto učební texty poskytují přehled matematiky pro první a druhý semestr na vyšší odborné škole. Popisují například dělení zobrazení, dále seznamují, ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Matematika

3x

Posloupnosti

Práce se zaměřuje na matematické téma posloupnosti. Za zvláštní případ funkce můžeme považovat nekonečnou posloupnost reálných čísel. V matematické an... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

0x