Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Lingvistické disciplíny - maturitní otázka

Lingvistické disciplíny - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje lingvistické skupiny v českém jazyce.

Obsah

1.
Rozdělení
a) Hláskosloví
b) Gramatika
c) Lexikologie
d) Sémantika
e) Slovotvorba
f) Stylistika
g) Dialektologie
2.
Nové obory
a) Jazykověda

Úryvek

"Gramatika = mluvnice:
Morfematika = nauka o morfémech, jejich stavbě a druzích. Morfém = nejmenší část slova, která má ustálený gramatický význam (např. koncovka).
Morfologie = tvarosloví, nauka o slovních druzích.
Syntax = skladba, nauka o stavbě vět a souvětí.

Lexikologie = nauka o slovní zásobě.
Etymologie = nauka o původu slov.
Onomastika = nauka o vlastních jménech.
Lexikografie = nauka o sestavování slovníků."

Poznámka

Pouze stručný přehled.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480b79e154f5b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Lingvisticke_dispcipliny.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse