Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura 1. ročníku střední školy - výpisky

Literatura 1. ročníku střední školy - výpisky

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepsané poznámky z literatury v 1. ročníku střední školy. Poznámky obsahují ústní lidovou slovesnost a její sběratele, dále pak literární druhy a žánry, obrazná pojmenování, literaturu starověku, řeckou a římskou literaturu, dále pak středověkou literaturu, počátky českého písemnictví a literuturu doby husitské (14-15.století). Poznámky pokračují přes renesanci a humanismus (14-16.století) ve světě do české provenience. kde jsou zakončeny barokem, klasicismem, osvícenstvím, preromantismus a národním obrozením.

Obsah

1.
Ústní lidová slovesnost
1.1
Sběratelé śtní lidové slovesnosti
2.
Literární druhy a žánry
3.
Literatura starověku
3.1
Mimoevropské Starověké civilizace
3.2
Řecká literatura
3.2.1
Archaické období (8.-6.st. před Kristem)
3.2.2
Atické období
3.2.3
Helénistické období
3.3
Římská literatura
3.3.1
Staré nebo Klasické období
3.3.2
Klasické období
3.3.3
Podklasické období
4.
Středověká literatura
4.1
Náboženská (církevní) literatura
4.2
Světská literatura
4.3
Měšťanská literatura
5.
Počátky českého písemnictví
5.1
Tvorba Cyrila a Metoděje
5.2
10.století
6.
Literatura doby husitské (14.-15. století)
6.1
Tomáš Štítný ze Štitného
6,2 Jan Hus
6.3
Petr Chelčický
7.
Renesance a humanismus (14.-16.století)
7.1
Literatura
7.1.1
Dante Alighieri
7.1.2
Giovanni Baccacio (Ital)
7.1.3
Francisco Petrarca
7.1.4
Francois Villion
7.1.5
Francois Rabelau (Rablé)
7.1.6
Pierre de Ronjard
7.1.7
Lope de Vega
7.1.8
Miquel de Cervantes
7.1.9
Geoffrey Chaucer
7.1.10
William Shakespeare
8.
Renesance a humanismus v české literatuře
8.1
Latinská tvorba
8.1.1
Jan z Rabšteina
8.1.2
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
8.1.3
Jan Campanus Vodňanský
8.2
Česká tvorba
8.2.1
Václav Hájek z Libočan
8.2.2
Daniel Adam z Veleslavína
8.2.3
Jan Blahoslav
8.2.4
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
8.2.5
Václav Vratislav z Mitrovic
9.
Baroko
9.1
Emigrantstká (Exulantská) tvorba
9.2
Oficiální-autoři jsou především Jesuité
9.3
Pololidová
9.4
Lidová tvorba
10.
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
10.1
Klasicimus
10.1.1
Jean Racine (tragédie)
10.1.2
Pierre Corneille
10,1,3 Jena Babtiste Pacquellin (Moliére)
10.2
Osvícenství
10.2.1
Jonathan Swirft
10.2.2
Denis Diderot
10.2.3
Voltaire
10.2.4
Daniel Defoe
10.3
Preromatismus
10.3.1
Jean Jacques Rousseau
10.3.2
Johann Wolfgang Goethe
10.3.3
Friedrich Schiller
10.3.4
Ivan Andrejevič Krylov
11.
Národní obrození
11.1
1. fáze
11.1.1
Josef Dobrovský
11.1.2
František Martin Pelcl
11.2
2.fFáze
11.2.1
Josef Jungman
11.2.2
Pavel Josef Šafařík
11.2.3
František Palacký
11.2.4
Jan Kolár
11.2.5
František Ladislav Čelakovský
11.3
3.fáze - vrcholná fáze
11.3.1
Josef Kajetán Tyl
11.3.2
K. J. Erben
11.3.3
K.H. Borovský
11.3.4
Božena Němcová

Úryvek

"a)Emigrantstká (Exulantská) tvorba..
Jan Amos Komenský (1592- 1670) narozen na Nivách na Moravě
-vystudoval školu jednoty bratrské
-Přerov, Strážnice
-univerzity v Heidelbergu a Herboru
-byl posledním biskupem jednoty bratrské
-roku 1628 odchází do emigrace (Anglie, Švédsko,Polsko, Uhry, Nizozemsko)

Tvorba :
a)Filozofická
Listové do nebe
-fiktivní dopisy chudých Kristovi, ve kterých ho žádají, aby člověk měl svůj život ve vlastních tukách a mění si ho sám…
Labyrint světa a ráj srdce
-hlavní hrdina prochází labyrintem, který symbolizuje ráj světa, provází ho Všvěd Všudybud symbol poznávání a vzdělávání a také mámení symbol klamu. Mámení mu nasazuje růžové brýle ,aby viděl svět lepší, než je. Nasadí mu je křivě a on vidí všechnu špatnost světa. Svět se mu nelíbí, utíká před ním do svého srdce.

Kšaft (závěť) umírající matky jednoty bratrské
-filozofický spis, ve kterém se loučí s jednotou bratrskou, zdůrazňuje, že ačkoliv jednota bratrská zaniká, tak splnila můj účel, protože její myšlenky v národě přežívají.

b)Pedagogická
Didactica Magna (Velká D.)
-pedagogické dílo, ve kterém stanoví základní principy vzdělání (šlo mu o to, aby bylo učení dostupno všem , bez omezení pohlaví). Mělo by probíhat v mateřském jazyce a mělo by rozvíjet intelektuální schopnosti i dovednosti.
…školní soustavu rozdělil do 4 stupňů:
1.)školy mateřské
2.)školy obecné
3.)školy latinské
4.)univerzity

Informatorium školy mateřské
-dílo určené matkám, ve kterém radí, jak mají vychovávat děti v předškolním věku…
Svět v obraze (Orbis Pictus)
-první obrázková učebnice (předchůdce slabikáře)

Brána jazyků otevřená
-učebnice latiny, zdůrazňuje, že jakýkoliv cizí jazyk se mají děti učit až po zvládnutí jazyka mateřského

Schola Ludus (škola hrou)
-učebnice latiny.Komenský je zakladatelem Pansofie (vševědy), aby lidé měli obecný přehled.

c)Domácí tvorba
1.)Oficiální-autoři jsou především Jesuité

Bohuslav Albín
Rozprava na obranu jazyka slovanského,obzvláště pak českého
-V Albínově době bylo toto dílo zakázáno, oficiálně vyšlo až v době obrození

Učené Čechy
-dílo zachycuje literární a kulturní dějiny Čech od nejstarších dob

Bedřich Bridel
Co bůh?Člověk?
-úvaha, ve které srovnává boha s člověkem. Bůh je dokonalý ve srovnání s ním je člověk nicotný.

Jesličky
-sbírka Vánoční poezie

Adam Michna z Otradovic
-varhaník a hudební skladatel, skládal především ukolébavky a vánoční koledy…
Píseň :Chtíc, aby spal…

2.)Pololidová-tvoří přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností, literatura o prostém lidu,ale píší ji měšťané…

Václav František Kocmánek
-autor interludií (frašek) z lidového života. Často se vysmívá sedlákům.

František Jan Vavák
-autor písmáckých pamětí
Verše o robotě..
Kramářská píseň-píseň o zajímavých příhodách, zpívala se na jarmarcích za doprovodu flašinetů…Zpívali ji potulní kramáři a text byl doprovázen obrázky.."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10982
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse