Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura: česká literatura 19. století, světový realismus

Literatura: česká literatura 19. století, světový realismus

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin literatury na střední průmyslové škole přehledným a důkladným způsobem seznamují s obdobími a směry českého písemnictví převážně 19. století a v závěru se věnují i světovému realismu. Pokrývají historické pozadí vybraných literárních proudů, životy a tvorbu jejich významných představitelů včetně podrobnější charakteristiky klíčových děl.

Obsah

1.
Český romantismus
1.1.
Charakteristika období
1.2.
Karel Hynek Mácha
1.2.1.
Život
1.2.2.
Máj
1.2.3.
Další tvorba
1.3.
Karel Sabina
1.4.
Josef Kajetán Tyl
1.5.
Karel Jaromír Erben
1.5.1.
Život a tvorba
1.5.2.
Kytice
1.6.
Dobový český politický život
2.
Začátky české realistické prózy v polovině 19. století
2.1.
Charakteristika období
2.2.
Karel Havlíček Borovský
2.2.1.
Život
2.2.2.
Dílo
2.2.3.
Znaky tvorby
2.3.
Božena Němcová
3.
Májovci
3.1.
Charakteristika období
3.2.
Program a literární cíle májovců
3.3.
Vítězslav Hálek
3.4.
Jan Neruda
3.5.
Karolína Světlá
3.6.
Jakub Arbes
3.7.
Adolf Heyduk, Gustav Pfleger Moravský
3.8.
Václav Šolc, Rudalf Mayer
4.
České divadlo a dramatická tvorba od počátku národního obrození do roku 1918
4.1.
Divadlo národního obrození
4.2.
Divadlo ve 20. letech 19. století
4.2.1.
Václav Kliment Klicpera
4.2.2.
Josef Kajetán Tyl
4.2.3.
Emanuel Bozděch
4.3.
Drama v období realismu
4.3.1.
Autoři, charakteristika
4.3.2.
František Adolf Šubert
4.3.3.
Ladislav Stroupežnický
4.3.4.
Gabriela Preissová
4.3.5.
Alois a Vilém Mrštíkovi
5.
Česká literatura v 70. až 80. letech 19. století
5.1.
Charakteristika období
5.2.
Časopisy
5.3.
Spolky
5.4.
Ruchovci a lumírovci
5.5.
Eliška Krásnohorská
5.6.
Svatopluk Čech
5.6.1.
Básně
5.6.2.
Satiry
5.6.3.
Próza
5.7.
Josef Václav Sládek
5.8.
Jaroslav Vrchlický
5.9.
Julius Zeyer
6.
Kritický obraz společnosti v evropských literaturách
6.1.
Charakteristika období – směry
6.2.
Realismus
6.3.
Znaky
6.3.1.
Anglie
6.3.1.1.
Daniel Defoe
6.3.1.2.
Charles Dickens
6.3.2.
Francie
6.3.2.1.
Honoré de Balzac
6.3.2.2.
Gustav Flaubert
6.3.3.
Rusko
6.3.3.1.
Ivan Sergejevič Turgeněv
6.3.3.2.
Lev Nikolajevič Tolstoj
6.3.3.3.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
6.3.4.
Další země
6.3.4.1.
Henrik Ibsen
6.3.4.2.
Henryk Sienkiewicz
6.4.
Naturalismus: Emile Zola

Úryvek

"1. Český romantismus

Přední místo nezaujímá už vědecká tvorba, ale literatura. Zájem o slovanský folklor ustoupil před českým. R. 1830 se česká vlastenecká veřejnost rozdělila na 2 tábory. Starší generace (Jungman, Hanka, Palacký) se postavila odmítavě k polskému povstání, viděli v něm zhroucení, nepochopili že směřují proti carskému absolutismu. Mladá generace poznala, že slovanská vzájemnost nestačí pro osvobozovací úsilí a je třeba bojovat politicky a spoléhat se na vlastní síly.
Nejen v Polsku, ale i v jiných evropských zemí došlo r. 1830 k revolucím. Revoluční postoj u nás byl spíše u jedinců než u hromadných hnutí. Česká společnost byla s daným stavem spokojená. Ideálem měšťanstva byl pohodlný život. Úkoly 30. a 40. let byly různé. Poslání literatury způsobovalo, že výchovné cíle převyšovaly umělecké záměry. Snaha, aby literatura na čtenáře působila jako národně výchovná, vedla často k tomu, že vznikala díla, která si nekladla vyšší nároky než bavit čtenáře.
Ve 40. letech se zvýšila umělecká náročnost literatury.

KAREL HYNEK MÁCHA (1810–1836)
Světový autor, básník, prozaik. Narodil se v Praze na Malé Straně kde vyrůstal. Otec byl mlynářský panovník a matka z pražské rodiny. (Křestní jméno Ignác si počeštil na Hynek). Otec si zařídil malý krámek.
Vystudoval gymnázium a seznámil se s Jungmanem. Studoval právnickou fakultu. Byl i výtvarně nadaný (do svých deníků si maloval hrady…), miloval divadlo a navštěvoval kajetánské divadlo kde se seznámil s Losi. Mácha v ní vidí ideál. Když spolu čekají dítě uvědomí si, že je to jen obyčejná dívka.V Litoměřicích v den svatby Hynek zemřel.
Ve své době byl odsuzován a nepochopen. Přijala ho až mladá generace J. Nerudy a V. Hálka.

MÁJ (1836) lyricko epická báseň. Mácha věděl, že cenzura bude mí námitky a napsal úvod (vysvětlivky). Tvrdil, že je dílo o lásce. Máj je výjimečnou skladbou.
1. skladba – připomíná drama nebo operu. Má 3 akty, 2 mezihry (intermezza) epilog.
2. forma – básnický rytmus jamb na 2. slabice
3. uměleckost – nikdo před Máchou nedokázal tak vyjádřit krásu přírody (denní a roční období), obrazy plné barev, kontrastu, světla a tmy, kombinace barev modré a bílé, zelené a bílé = studené barvy, chlad, čistota, dálka. Mimořádný slovosled, fonetika (zvuková stránka slova), obměňování významu slov, hromadění příd. Jmen tzn. že zmírní podstatné jméno, dynamická slova, kontrastní přívlastky
4. myšlenková náplň – ffie skladby

1. zpěv Jarmila čeká na břehu jezera na Viléma. Vilém zabije jejího svůdce a zjistí, že zabil svého otce. Vilém je popraven a Jarmila skočí do jezera.
2. zpěv Vilém je vrahem vinou osudu. Společnost se neptá co ho k tou vedlo. Vyslovuje názory (obžaloba společnosti). Děsí se posmrtného života. Jako první vyjádřil čas = něco nevraného, je děsivé to, že se nemůžeme vrátit.
3. zpěv Na dobu je to názor revoluční. Dobro i zlo je od boha. Mácha říká, že lidský život něco takového nezná. Vilém se děsí smrti, ale neodprošuje boha. Nevidí východisko ve víře v boha.
4. zpěv Mácha se ztotožňuje s Vilémem. Místo Viléma začne říkat já. Názory Vilémovi jsou Máchovy. V závěru zvolá své jméno jako první.

Básně začal psát německy. Próza prostupuje poezii. Mácha jako i jiní romantikové nerozlišoval jednotlivé slovesné druhy, proto próza má mnoho lyrických nebo dramatických prvků a silnou hudebnost.

OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO soubor povídek (dokončil jen 2) VEČER NA BEZDĚKU Máchovy cestovní dojmy, lyrizovaná próza. MARINKA promyšlená kompozice, hudebně dramatická skladba. Protiklady krásy a ošklivosti, života a smrti, vznešenosti
a hrubosti, představy a skutečnosti jsou spjaty se samým básníkem.

CIKÁNI román, rozpor snu a skutečnosti. Cikán nalézá svou milou svedenou, v otci poznává jejího svůdce a v milovaném pěstounovi vraha svého otce.

Chtěl napsat větší románovou skladbu měl o být román o 4 dílech KAT (Křivoklad, Valdek, Vyšehrad a Karlův Tejn). Napsal jen KŘIVOKLAD je o králi Václavu IV. jako zajatci čes. odbojných pánů na Křivoklátě, jeho osvobození a návrat do Prahy. Máchovy jde o vyvolání dobové atmosféry, hrdinové nejsou pojati historicky, ale subjektivně."

Poznámka

Jména děl jsou psána kapitálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse