Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura doby husitské

Literatura doby husitské

Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Moravská Třebová

Charakteristika: Práce popisuje literaturu doby husitské. Dílo pojednává zejména o mistru Janu Husovi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobnost Jana Husa
3.
Prózy doby husitské
4.
Básnictví doby husitské
5.
Závěr

Úryvek

"Ve venkovském ústraní vyrůstalo dílo Petra Chelčického (? – 1460?). Byl nižším šlechticem či svobodným sedlákem. Slyšel kázat Husa, na čas se sblížil s táborskými kněžími, počátkem 20. let pobýval v Praze, kde se stýkal s husitskými bohoslovci. Rozčarován husitskou válečnou praxí ji opouští, zbytek života prožívá v Chelčicích u Vodňan. Chelčický je sžíravým kritikem soudobé církve a hlasatelem křesťanství, jež má být denně obnovováno o posmrtnou spásu, jež odvrhuje moc a násilí, jehož pravou vlastí je nebe a na zemi společenství chudých a trpících. Základní význam mají 2 spisy Chelčického - Postila a Sieť viery.
Postila (asi 1435) obsahuje úvahy psané ve formě kázání bez snahy o soustavnost.
Sieť viery (asi 1440 – 1443) je považována za nejpropracovanější dílo Chelčického. Chelčický vyšel z vypravování o zázračném rybolovu z Lukášova evangelia. Tento příběh alegoricky rozvedl: síť, do níž apoštol Petr ulovil na Ježíšův příkaz takové množství ryb, že se trhal, je obrazem Kristova zákona. Ryby v síti = alegorie = věřící podrobují se Kristovu zákonu, Petr a jeho pomocníci = věrní kněží.. Ryby trhající síť = alegorie zatracených, kacířů a hříšníků. Hlavními ničiteli sítě jsou papež a panovník („dva velryby hrozná“). V první části knihy se věnuje příčinám zkažení církve, tím je podle Chelčického majetek a světská moc. Druhá část spisu je spojena s kritikou „rot“ (tj. společenských stavů). Styl díla: Obrazné vyjadřování se rozbíhají v rozsáhlá až nepřehledná souvětí, místy text působí chaoticky, přesto jde o dílo mimořádně působivé.
Ve spisu O boji duchovním (kolem 1421) odmítá jakékoli násilí, válku, byť spravedlivou. Připouští pouze boj duchovní – odpor vůči ďáblu. Dále odmítá středověké dělení společnosti na „trojí lid“ (stav kněžský, šlechtický a dělný lid (obyvatelé královských a poddanských měst a venkované)), jak o tom svědčí pojednání O trojiem lidu (kolem 1425). Naopak hlásá rovnost všech lidí s poukazem na Písmo svaté.
Obecně lze říci, že Chelčický je sžíravým kritikem soudobé církve, je hlasatelem křesťanství, jež má být stálým úsilím o posmrtnou spásu, které odvrhuje bohatství, moc a násilí, soucítí s chudými a trpícími. Ke stylu díla: ač ztrácí mnohdy na přehlednosti, vše bohatě nahrazuje jeho naléhavost, názornost, výmluvnost.
Chelčického myšlenky našly ohlas v rodící se Jednotě bratrské (náboženská společnost).
Za vlády Jiřího z Poděbrad došlo k oživení politických a kulturních vztahů s Evropou. Do ciziny jsou vyslána četná diplomatická poselstva. Vznikají díla cestopisného charakteru, kupříkladu Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa od Václava Šaška z Bířkova. Do dnešní doby se dochoval jeho latinský převod, který posloužil jako podklad pro Jiráskovu knihu Z Čech až na konec světa.

Básnictví doby husitské

K charakteristickým rysům patří rozmach duchovní písně, tj. píseň v národním jazyce určená pro zpěv v kostele, též určenou pro soukromou bohoslužbu. (poutě, společenství věřících, doma).
Hlavním pramenem, z něhož poznáváme husitskou bohoslužbu a duchovní píseň je Jistebnický kancionál (kolem roku 1420). Obsahuje překlady latinských liturgických zpěvů, duchovní písně a nešporní zpěvy (zpěvy pro večerní pobožnost). Jména autorů nejsou zapsána, jen výjimečně je zmiňován Jan Hus a Jan Čapek. Jednou z nejznámějších textů je píseň Ktož jsú boží bojovníci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse