Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Literatura: lexikon pojmů

Literatura: lexikon pojmů

Kategorie: Literatura, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné vysvětlení významu více než dvou stovek odborných výrazů a cizích slov užívaných v literární vědě. Po uvedení pojmu následuje vždy jeho krátká definice v heslech. Vhodné pro rychlé pochopení obsahu odborných pojmů bez nutnosti dlouho hledat v učebnicích.

Obsah

1.
Anafora
2.
Anakolut
3.
Apoziopeze
4.
Archaismy
5.
Autorská řeč
6.
Báje
7.
Bajka
8.
Balada
9.
Básnický přívlastek
10.
Časomíra
11.
Daktyl
12.
Dialektismy
13.
Dithyramb
14.
Elegické distychon
15.
Elegie
16.
Elipsa
17.
Enjambement
18.
Epanastrofa
19.
Epifora
20.
Epigram
21.
Epika
22.
Epika malá
23.
Epika střední
24.
Epika velká
25.
Epos
26.
Epiteton constans
27.
Epiteton ornans
28.
Epizeuxis
29.
Epizoda
30.
Er-forma
31.
Eufemismus
32.
Eufonie
33.
Expozice
34.
Expresivní výrazy
35.
Fejeton
36.
Figura
37.
Hexametr
38.
Humoreska
39.
Hymnus
40.
Hyperbola
41.
Chiasmus
42.
Ich-forma
43.
Iktus
44.
Improvizace
45.
Iniciační román
46.
Inscenace
47.
Intonace
48.
Inverze
49.
Ironie
50.
Jamb
51.
Juvenilie
52.
Juxtapozice
53.
Kabaret
54.
Kakofonie
55.
Kaligram
56.
Kapitola
57.
Katastrofa
58.
Klimax
59.
Kolize
60.
Komedie
61.
Kompozice
62.
Konverzační hra
63.
Kramářská píseň
64.
Kritika
65.
Krize
66.
Kronika
67.
Kuplet
68.
Kýč
69.
Látka
70.
Legenda
71.
Lidová píseň
72.
Literární věda
73.
Literatura
74.
Literatura faktu
75.
Litotes
76.
Lyrická próza
77.
Lyrickoepické žánry
78.
Lyrický subjekt
79.
Lyrika
80.
Madrigal
81.
Makarónská poezie
82.
Meditativní poezie
83.
Melodram
84.
Metafora
85.
Metateze
86.
Metonymie
87.
Metrika
88.
Metrum
89.
Mimesis
90.
Minnesanger
91.
Mirákl
92.
Modlitba
93.
Monodrama
94.
Monografie
95.
Monolog
96.
Motiv
97.
Motto
98.
Mystérium
99.
Mystifikace
100.
Mýtus
101.
Naturalismus
102.
Nekrolog
103.
Nepřímá řeč
104.
Novela
105.
Nový román
106.
Obrazné pojmenování
107.
Obsah díla
108.
Óda
109.
Odstavec
110.
Ohlasová poezie
111.
Opera
112.
Oxymorón
113.
Palindrom
114.
Paměti
115.
Pamflet
116.
Paralelismus
117.
Parenteze
118.
Parodie
119.
Paronomázie
120.
Pásmo
121.
Pastorela
122.
Pentalogie
123.
Pentametr
124.
Perifráze
125.
Peripetie
126.
Personifikace
127.
Píseň
128.
Plagiát
129.
Pleonasmus
130.
Poéma
131.
Poetika
132.
Poetismus
133.
Poetismy
134.
Poezie
135.
Pohádka
136.
Polysyndeton
137.
Postava
138.
Pověst
139.
Povídka
140.
Prolog
141.
Próza
142.
Prozodie
143.
Přesah
144.
Přímá řeč
145.
Příměr
146.
Přízvuk
147.
Pseudonym
148.
Refrén
149.
Reportáž
150.
Ritornel
151.
Román
152.
Romance
153.
Romaneto
154.
Rondel
155.
Rým
156.
Rým bohatý
157.
Rým chudý
158.
Rým mužský
159.
Rým obkročný
160.
Rým planý
161.
Rým přerývaný
162.
Rým sdružený
163.
Rým střídavý
164.
Rým vnitřní
165.
Rým ženský
166.
Rýmové echo
167.
Rytmus
168.
Řeč nepřímá
169.
Řeč přímá
170.
Řeč nevlastní přímá
171.
Sarkasmus
172.
Satira
173.
Sbírka
174.
Septet
175.
Sestina
176.
Skaz
177.
Slang
178.
Sloka
179.
Sonet
180.
Spondej
181.
Stopa
182.
Synekdocha
183.
Systém časoměrný
184.
Systém sylabický
185.
Systém sylabotónický
186.
Systém tónický
187.
Syžet
188.
Tautologie
189.
Téma
190.
Tematika
191.
Tercína
192.
Titul
193.
Tragédie
194.
Travestie
195.
Trochej
196.
Tropy
197.
Utopie
198.
Verš
199.
Vnitřní monolog
200.
Volný verš
201.
Vypravěč
202.
Zápletka
203.
Zcizovací efekt
204.
Zvukomalba
205.
Žákovská poezie
206.
Žalm
207.
Životopis

Úryvek

"A

ANAFORA
opakování téhož slova nebo skupiny slov na začátku po sobě následujících veršů (např. Noc soví s černým srdcem tmy / Noc rodící mě stále znova - F. Halas)

ANAKOLUT
vyšinutí z vazby, změna větné stavby (Já, já toho věštec od Beskyda lidu / Bůh mne jim nedal. - P. Bezruč)

APOZIOPEZE
významová nebo intonační neukončenost výpovědi, značena třemi tečkami nebo pomlkou (A až běh váš onu skálu uhlídá, / kde v břehu jezera - tam dívku uplakanou - -K.H.Mácha)

ARCHAISMY
záměrně užívaná zastaralá slova

AUTORSKÁ ŘEČ
součást pásma vypravěče, řeč, vyslovovaná autorem jako vlastní projev

B

BÁJE
báje=mýtus, útvar, vypovídající o vzniku a povaze světa, bozích a bytí člověka

BAJKA
krátký veršovaný nebo prozaický útvar, využívající alegorii, který vede k obecně platnému mravnímu nebo praktickému poučení

BALADA
lyrickoepická skladba s pochmurným zhuštěným dějem, soustředěným na boj s demonickou silou nebo sociálními podmínkami

BÁSNICKÝ PŘÍVLASTEK
epiteton, jeden z tropů, narozdíl od gramatického přívlastku pouze hodnotí vlastnost, která je v předmětu už obsažená (rychlonohý Achilleus = epiteton constans; smaragdový trávníček = epiteton ornans"

Poznámka

Pojmy jsou značeny verzálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23658
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse