Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura: národní obrození, romantismus, májovci, ruchovci a lumírovci

Literatura: národní obrození, romantismus, májovci, ruchovci a lumírovci

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin literatury na střední škole se nejprve věnují jednotlivým fázím českého národního obrození, kde jmenují významné představitele a přibližují jejich tvorbu a význam. Poté se zajímají o znaky, autory a díla českého a světového romantismu. Poslední třetina zápisků vystihuje kulturně-historickou situaci v českých zemích v 60. a 80. letech 19. století a charakterizuje literární skupiny, které se na jejím pozadí formovaly, a tvorbu jejich zástupců.

Obsah

1.
Literatura v době národního obrození
1.1.
Kulturně-historická situace
1.2.
Zdroje národního obrození
1.3.
Periodizace
1.4.
První fáze
1.4.1.
Gelasius Dobner
1.4.2.
Josef Dobrovský
1.4.3.
Vzdělávací a lidovýchovná próza
1.4.4.
Počátky novočeské poezie
1.4.5.
Divadlo
1.5.
Druhá fáze
1.5.1.
Josef Jungmann
1.5.2.
František Palacký
1.5.3.
Pavel Josef Šafařík
1.5.4.
Jan Kollár
1.5.5.
František Ladislav Čelakovský
1.5.6.
Rukopisné padělky
1.5.7.
Divadlo
1.6.
Třetí fáze
1.6.1.
Josef Kajetán Tyl
1.6.2.
Karel Jaromír Erben
2.
Romantismus ve světové a české literatuře
2.1.
Kulturně-historická situace a podmínky romantického životního pocitu
2.2.
Znaky romantismu
2.3.
Světový romantismus
2.3.1.
Německo
2.3.2.
Anglie
2.3.2.1.
George Gordon Byron
2.3.2.2.
Shelley, Scott
2.3.3.
Francie
2.3.3.1.
Victor Hugo
2.3.3.2.
Stendhal
2.3.3.3.
Alfréd de Musset
2.3.4.
USA
2.3.4.1.
Edgar Allan Poe
2.3.5.
Rusko
2.3.5.1.
Alexandr Sergejevič Puškin
2.3.5.2.
Michail Jurjevič Lermontov
2.3.6.
Polsko
2.3.6.1.
Adam Mickiewicz
2.4.
Romantismus v české literatuře
2.4.1.
Karel Hynek Mácha
2.4.1.1.
Život
2.4.1.2.
Máj
2.4.1.3.
Básnické prostředky Máje
2.4.1.4.
Máchova próza
2.4.2.
Karel Sabina
3.
Májovci
3.1.
Kulturně-politická situace
3.2.
Program májovců
3.3.
Jan Neruda
3.3.1.
Poezie
3.3.2.
Próza
3.4.
Vítězslav Hálek
3.4.1.
Poezie
3.4.2.
Próza
3.5.
Karolína Světlá
3.6.
Jakub Arbes
4.
Ruchovci a lumírovci
4.1.
Kulturně-historická situace
4.2.
Odraz v literatuře
4.3.
Lumírovci
4.4.
Ruchovci
4.4.1.
Svatopluk Čech
4.4.1.1.
Poezie
4.4.1.2.
Próza
4.4.2.
Eliška Krásnohorská
4.5.
Lumírovci
4.5.1.
Josef Václav Sládek
4.5.2.
Jaroslav Vrchlický
4.5.3.
Julius Zeyer

Úryvek

"1. Literatura v době národního obrození

Od poslední třetiny 18. století do poloviny 19. století
Kulturně historická situace a předpoklady pro vznik národního obrození:
- v 18. století jasné, že feudalismus přežívá
- vliv osvícenství
- reformy Marie Terezie a Josefa II. :
• všeobecná školská reforma, především povinná školní docházka
• 1773 zrušení jezuitského řádu
• 1781 toleranční patent = náboženské svobody
• 1781 zrušeno nevolnictví ( selský lid se tak mohl stěhovat do měst a přinášel s sebou do poněmčených měst z venkova češtinu)
• omezen cenzurní dozor
• s přílivem volné pracovní síly do měst se rozvíjí kapitalistická výroba – národní obrození je tedy vznik novodobé kapitalistické společnosti

zdroje národního obrození:
• revoluční nálady v celé Evropě
• myšlenka slovanské vzájemnosti
• poezie inspirována lidovou slovesností – sběratelská činnost
• lidové zábavné čtení, osvěta
• lidové divadlo
• činnost drobné venkovské inteligence – učitelů, vlasteneckých kněží
• obrozenecká věda : jazykověda má za úkol obranu českého jazyka
historie připomíná slavnou minulost, má posílit národ. sebevěd.

Periodizace národního obrození :
1. fáze = obranná – od 70. let 18. století do počátku 19. století
2. fáze = ofenzivní – od počátku 19. století do konce 20. let 19. století
3. fáze = vyvrcholení obrozeneckých snah – 30. až 50. léta 19. století

PRVNÍ FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ – OBRANNÁ

- z počátku jen učenecký zájem, skromné začátky české vědy a kultury, pouze vzdělávací a lidovýchovné cíle
- z vědních oborů důlež. dějezpyt, literární historie a jazykozpyt
- založena Soukromá společnost nauk v roce 1774. Od roku 1790 přejmenována na Královskou českou společnost nauk
- vzorem češtiny je čeština veleslavínská
- snaha obracet se k nejširším lidovým vrstvám – divadlo, zábavná a osvětová próza

HISTORIE:
Zaměřovala se na zkoumání historických pramenů

Gelasius Dobner
Zakladatel moderního kritického českého dějepisu. Vydal Hájkovu kroniku v latinském překladu a odhalil její nespolehlivost.
František Martin Pelcl – první profesor českého jazyka na pražské univerzitě, Dobnerův pokračovatel. Jeho Nová kronika česká nahradila Hájkovu."

Poznámka

Jména autorů jsou zvýrazněna tučně a podtržením, jména děl tučně a kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24114
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse