Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura pro 4. ročník SŠ

Literatura pro 4. ročník SŠ

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ke každému z období jsou přiřazeni nejznámější autoři, jejich život a dílo. Některé z děl obsahují i ukázky nebo charakteristiku doby a literatury.

Obsah

1.
Světová próza 30. Let
1.1
Německá a rakouská
1.1.1
Lion Feuchtwanger ( 1884 – 1958)
1.1.2
Štefan Zweig ( 1881 – 1942)
1.2
Americká próza
1.2.1
Harry Sinclair Lewis ( 1885 – 1951)
1.2.2
Ernest Hemingway ( 1899 – 1961)
1.2.3
John Steinbeck ( 1902 – 1968 )
1.3
Francouzská próza
1.3.1
Antoine de Saint - Exupery
2.
Česká próza 30. let
2.1
Socialisticko – realistický proud
2.2
Demokratický proud
2.3
Katolický proud
2.4
Ruralismus
2.5
Vladislav Vančura ( 1891 – 1942)
2.6
Marie Pujmanová ( 1893 – 1958 )
2.7
Jaroslav Durych (1886 – 1962)
2.8
Jan Ćep ( 1902 – 1974)
2.9
Karel Čapek ( 1890 – 1938)
3.
Česká poezie třicátých let
3.1
Přelom 20. – 30. let
3.1.1
Charakteristika poezie tohoto období
3.1.2
Jaroslav Seifert ( 1901 – 1986)
3.1.3
František Halas ( 1901 – 1949)
4.
Divadlo a drama mezi dvěma světovými válkami
4.1
George Bernard Shaw ( 1856 – 1950)
4.2
Bertolt Brecht ( 1898 – 1956)
5.
Divadlo a drama v našich zemích
5.1
Avantgardní divadlo
6.
Česká literatura za okupace
6.1
Charakteristika doby
6.2
Charakteristika literatury
6.3
Česká poezie
6.3.1
Ji ř í Orten ( 1919 – 1941)
6.4
Próza
6.4.1
Jan Drda ( 1915 – 1970)
6.4.2
Eduard Bass ( 1888 – 1946)
6.4.3
Václav Řezáč ( 1901 – 1956)
6.4.4
Jaroslav Havlíček ( 1896 – 1943)
6.4.5
Egon Hostovsk ý ( 1908 – 1973)
6.4.6
František Kožík ( 1909 – 1997)
6.4.7
Karel Šchulz ( 1899 – 1943)
7.
Světová literatura od roku 1945 do současnosti
7.1
Existencionalismus
7.1.1
Albert Camus ( 1913 – 1960)
7.1.2
Jean Paul Sartre ( 1905 – 1980)
7.2
Neorealismus
7.2.1
Alberto Moravia ( 1907 - 1990)
7.3.
Beatnici
7.3.1
Allen Ginsberg ( 1926 – 1997)
7.3.2
Lawrence Ferlinghetti( 1919)
7.3.3
Jack Kerouac ( 1922 – 1969)
7.4
Magický realismus
7.4.1
Gabriel Garcia Márquez ( 1928)
7.4.2
Čingiz Ajtmatov ( 1928)
7.5
Postmodernismus
7.5.1
Umberto Eco ( 1932)
7.5.2
Aexandr Solženicyn ( 1918)
8
Česká poezie v období 1945 – 196
8.1
Skupina 4 2
8.2
Ohnice
8.3
Ra
8.4
František Hrubín ( 1910 – 1971 )
8.5
Josef Kainar ( 1917 – 1971)
8.6
Ivan Blatný ( 1919 – 1990)
8.7
Jan Zahradníček (1905 – 1960)
8.8
Oldřich Mikulášek ( 1910 – 1985)
8.9
Jan Skácel ( 1922 – 1989 )
8.10
Miroslav Holub ( 1923 – 1998)
9.
Česká próza v období 1945 – 1968
9.1
Období 1948 – 1969 – charakteristika
9.2
Jan Otčenášek ( 1924 – 1979)
9.3
Edvard Valenta ( 1901 – 1978 )
9.4
Ladislav Fuks ( 1923 – 1994)
9.5
Vladimír Neff ( 1909 – 1983)
10.
Česká literatura v období normalizace ( 1969 - 1989 )
10.1
Charakteristika doby a literatury
10.2
Oficiálně vydávaná próza
10.2.1
Bohumil Hrabal ( 1914 – 1997)
10.2.2
Ota Pavel ( 1930 - 1973)
10.3
Exilová a samizdatová próza
10.3.1
Josef Škvorecký ( 1924)
10.3.2
Ludvík Vaculík ( 1926)
10.3.3
Milan Kundera ( 1929)
10.3.4
Pavel Kohout ( 1928)
10.3.5
Arnošt Lustig ( 1926)
10.3.6
Další autoři ( orientační přehled)
11.
Období normalizace v poezii
11.1
Vilém Závada
11.2
Jan Pilař
11.3
Ivan Skála
11.4
Jiří Taufer
11.5
Miroslav Florian.
12.
Samizdatová a exilová poezie
12.1
Karel Šiktanc
12.2
Petr Kabeš
12.3
Ivan Wernisch
12.4
Ivan Diviš
12.5
Zdeněk Rotrekl
12.6
Karel Kryl
12.7
Jaroslav Hutka
12.8
Jaromír Nohavica
12.9
Jiří Dědeček
12.10
Egon Bondy
12.11
Ivan Martin Jirous
12.12
Jáchym Topol
13.
Divadlo a drama v období 1945 – 1989
13.1
Pavel Kohout ( 1928)
13.2
Josef Topol ( 1935)
13.3
Václav Havel ( 1936)
13.4
Milan Kundera ( 1928)

Úryvek

"O B D O B Í N O R M A L I Z A C E V P O E Z I I

Také poezii rozdělujeme na oficiálně vydávanou a samizdatovou (exilovou)
V 70. letech měl možnost publikovat v oficiálních nakladatelstvích z velkých básníků minulosti
pouze VILÉM ZÁVADA ( bilanční sbírky- Na prahu, 1970, Živote, díky, 1977).
Starší básníci zaujali vedoucí pozice v normalizačním Svazu spisovatelů- tím získali jakési „ úřední povolení k provozování básnické živnosti“. Patřili k nim : JAN PILAŘ, IVAN SKÁLA, JIŘÍ TAUFER, MIROSLAV FLORIAN.
Dále zde působili básníci střední generace – tzv. sýsovsko- žáčkovská generace – básníci :
KAREL SÝS, JIŘÍ ŽÁČEK , JOSEF PETERKA, MICHAL ČERNÍK aj.
Poměrně čteným autorem byl Jiří ŽÁČEK ( 1945)- uplatňoval ve verších humor a paradoxy
( sbírky : Anonymní múza , Okurková sezóna , Tři roky prázdnin ).
Postupně se však oficiální poezie brzy tematicky vyčerpala a v 80. letech výrazně stagnovala. Výjimky představoval hudební publicista a básník JAN REJŽEK, SYLVA FISCHEROVÁ .

Mnozí autoři předchozích generací měli problémy s publikací svých veršů :
JAROSLAV SEIFERT – byl v této době v nemilosti politických kruhů ( 70. léta) a publikoval svoje verše v samizdatech, oficiálně mu vyšla knížka až v roce 1979- Deštník z Piccadily , sbírka Morový sloup ( 1981), Býti básníkem ( 1983).
VLADIMÍR HOLAN ( 1905 – 1980) – jeho verše zde rovněž nevycházely, sbírky Předposlední,
Sbohem ? ( vyšly až po smrti v r. 1982)
Po dlouhé pauze se objevily sbírky OLDŘICHA MIKULÁŠKA : Žebro Adamovo ( 1981),
Sbírka Agogh ( reagující na atmosféru normalizace- vyšla v exilu, u nás až v roce 1989) a JANA
SKÁCELA ( sbírka Dávné proso, 1981 , sbírky Oříšky pro černého papouška, Chyba broskví byly šířeny samizdatově , MIROSLAVA HOLUBA ( sbírka Naopak vyšla až roku 1982).

Samizdatová a exilová poezie :
Ze starších autorů sem patřil např. KAREL ŠIKTANC( 1928) – sbírka Český orloj ( rozhovor otce a syna)
PETR KABEŠ ( 1940) - sbírky Pěší věc, Skanzeny – pátrající po smyslu života
IVAN WERNISCH( 1940) – sbírka Žil, nebyl ( 1977)
IVAN DIVIŠ ( 1924 – 1998)- od roku 1969 žil v Mnichově, tvořil pod vlivem Holana ( sbírky Žalmy, Beránek na sněhu)
ZDENĚK ROTREKL ( 1920)- křesťanské motivy, sbírka Neobvyklé zvyky

Poezie ve snaze navázat kontakt s lidmi se často uchylovala do sféry protestních písní, kde zaznělo slovo obžaloby a výsměchu totalitní moci, která znásilňovala vědomí člověka.
Patřili sem : KAREL KRYL, JAROSLAV HUTKA, JAROMÍR NOHAVICA, JIŘÍ DĚDEČEK aj.
Patří sem také tzv. undergroundová tvorba( podzemní tvorba, kultura, výchozí znak tvorby- heslo „jsem proti“. Projevem undergroundu byla např. hudební skupina Plastic People of the Universe
( vzniklá 1968 – 1968), texty jejích písní šokovaly svou syrovostí, útočností, někdy i vulgaritou, byly však především protestem proti hodnotám konzumní společnosti , stejně tak společnosti politicky zdeformované. Základem repertoáru skupiny byla tvorba Egona Bondyho. Činnost skupiny byla násilně přerušena v roce 1976. Kdy po soudním procesu byli někteří členové uvezněni ( obviněni z hanobení národa). Na straně „ Plastiků“ byl např. Václav Havel.
autoři undergroundové tvorby : EGON BONDY (1930, vl. jménem Zbyněk Fišer, profesí filozof)
IVAN MARTIN JIROUS ( 1944), zvaný Magor, historik umění,
V 80. letech byl vězněn, ve vězení vznikly jeho nejlepší texty
Magorovy labutí písně ( 1986)- drsný výraz a křesťanský podtext

JÁCHYM TOPOL ( 1962)- básník a autor textů skupiny Psí
vojáci. Dále tuto tvorbu psali PETR PLACÁK ( 1964)
J. H. KRCHOVSKÝ ( 1960,vl. jméno Jiří Hásek)"

Poznámka

Kompletní literatura pro 4. ročník SŠ dle osnov. Práce nemá kvalitní úpravu a členění, tudíž je nepřehledná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8977
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse