Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Literatura pro děti a mládež - okruhy ke zkoušce

Literatura pro děti a mládež - okruhy ke zkoušce

Kategorie: Literatura

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Literatura pro děti a mládež na PF Univerzity Hradec Králové -4.roč. učitelství pro 1.roč ZŠ. Rozsah témat je od jednoho odstavce po jednu stránku.

Obsah

1.
Vymezení základních pojmů z teorie literatury pro děti a mládež
2.
Specifičnost literatury pro děti a mládež
3.
Stupně čtenářského věku
4.
Lidová slovesnost a literatura pro děti a mládež
5.
Pohádka – charakteristika žánru
6.
Česká lidová pohádka
7.
Česká autorská pohádka
8.
Vývoj světové umělé pohádky
9.
Pověst a její typologie
10.
Povídka v dětské literatuře
11.
Příběhová próza ze života dětí
12.
Dobrodružný román, charakteristika žánru, typologie
13.
Próza s dívčí hrdinkou
14.
Próza s chlapeckým hrdinou
15.
Próza s přírodní tématikou
16.
Historická próza v literatuře pro děti a mládež
17.
Tradiční poezie pro děti a mládež
18.
Moderní poezie pro děti a mládež

Úryvek

“4. Lidová slovesnost a literatura pro děti a mládež

Dětský folklór
Předmět literatury pro děti a mládež
- mladý obor - nestejná terminologie
Písemnictví = soubor všech psaných textů (obchodní, soudní spisy, zákony ...) z nichž se vyčleňuje umělecký text (způsobuje nějaký zážitek)
Dětská literatury = ta část literární tvorby, která je vymezená určité věkové skupině čtenářů – dětem
Dávno před vznikem umělé literatury si lidé zpívali a vypravovali, a vyslovovali tak svůj názor na svět ke společnosti.
V písemnictví se poloviny 11. století objevují v některých literárních textech mýty /báje/, které nebyly určeny dětem, stejně tak jako pohádky, bajky a hádanky. Mezi žánry, které souvisely s ročním obdobím a lidským životem, se objevovali například pranostiky a přísloví. Dětem byla určena především píseň a při dětských hrách a zvyklostních činnostech i říkadla a koledy.
Ve středověké prozaické tvorbě později vznikají drobnější prózy, které se podobaly dnešní povídce. Zejména při kázání využívali duchovní alegorické výklady latinského nebo českého exempla – Krátkého příběhu /respektive příkladu/. Z tohoto období pocházejí záznamy příběhů, ve kterých najdeme motivy některých českých lidových pohádek např.: Sůl nad zlato; Tři zlaté vlasy děda Vševěda nebo O dvanácti měsíčkách.
Častými záznamy exempel byly texty, které měly velmi blízko k bajkám. Jednou z nejcennějších středověkých skladeb je Ezop ze Sborníku hraběte Baworowského / 1472/, ve kterém naleznete řadu převyprávěných bajek řeckého Ezopa. Staročeská skladba bývá považována za základní sbírku mnoha exempel a bajek.
Mýtus - báje, původním pravopisem mythus, je symbolické vyprávění, které je vždy možné interpretovat více než jedním způsobem. Od starověku se nám zachovala nejenom tato vyprávění, ale i některé klíče, kterými je možné jejich obsah interpretovat.
Pohádka (někdy též báchorka) je krátký epický příběh s nepravděpodobným dějem, ve kterém se objevuje pohádková fantazie. Původně lidový žánr, nejčastěji psaný v próze.
Bajka - literární útvar, který vznikl pravděpodobně v 6. století př.Kr.. Za jejího zakladatele bývá považován Ezop (není prokázána jeho existence).
Základem bajky je alegorie, kdy zvířata jednají jako lidé a z tohoto jednání vyplyne nějaké poučení, či kritika chyby, která ve většině případech bývá čtenářovi již známa. Jednotlivá zvířata tím získávají lidské vlastnosti, které se pro ně tímto stávají typické (např. liška je chytrá až vychytralá). V reálném světě zvířata nemusí být nositeli těchto vlastností, ale lidé jim je z nějakého důvodu (např. vizuálního) přisoudili, tyto vlastnosti jsou pak u daného zvířete zesíleny do podoby, kdy se ono zvíře stává nositelem právě této vlastnosti.
Cílem bajky je kritizovat nějaké společenské nešvary, působit na lidi a vychovát je k odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a satiry.
Bajky byly původně určeny dospělým posluchačům a čtenářům, v 19. a 20. století se bajky začaly stále více posouvat do dětské literatury
Zajímavostí je, že útvary podobné bajkám se vyskytují jak u jihoamerických indiánů, tak afrických domorodců, tyto bajky, ačkoli nebyly vzájemně ovlivněny, mají společné rysy.
Hádanka
Pranostika – lidové rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu
Přísloví – ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy, které jsou vyjádřeny buď přímo nebo obecně.Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší.
Písně – vokální forma hudební skladby
Rozpočítadla
Říkadla
Koleda - označuje původně píseň, kterou děti zpívají během velkých svátků (Vánoce, Tří králů, Velikonoce) při obcházení jednotlivých domů, kdy „si koleduj“ o výslužku, kterou představovalo především jídlo nebo pití; tento zvyk se dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však se slovo koleda stalo označním písně s vánoční tématikou, původně s náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho. Tradiční koledy mají silnou melodii, často založenou na středověkých sborových vzorech, a sloku následovanou refrénem, často zpívaným sborově."

Poznámka

Vyučující - Mgr. Petra Bubeníčková.
Text je velmi přehledně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13985
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse