Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Literatura starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, osvícenství, preromantismu

Literatura starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, osvícenství, preromantismu

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor sedmi maturitních otázek z literatury se věnuje světovému i českému písemnictví od starověku po romantismus. K jednotlivým epochám jsou heslovitě přiřazeni významní autoři a díla. Nechybí ani celková charakteristika jednotlivých období a směrů a informace k obsahu a formě klíčových děl. Závěrečná otázka o romantismu vymezuje pouze znaky směru.

Obsah

1.
Písemnictví starověku
1.1.
Starověké mimoevropské civilizace
1.1.1.
Písemnictví Mezopotámie
1.1.2.
Egyptské písemnictví
1.1.3.
Hebrejská literatura
1.1.4.
Čínská literatura
1.1.5.
Indická literatura
1.1.6.
Perská a arabská literatura
1.2.
Starověké Řecko
1.2.1.
Archaické období
1.2.2.
Attické období
1.2.3.
Helénistické období
1.2.4.
Římské období
1.3.
Starověký Řím
1.3.1.
Archaické období
1.3.2.
Klasické období
1.3.3.
Potklasické období
2.
Středověká literatura
2.1.
Přechod od starověku ke křesťanství
2.2.
Staroslověnské písemnictví – počátky našeho písemnictví
2.3.
Středověká evropská literatura
2.4.
Románský styl a gotika
2.5.
Francouzská literatura
2.6.
Španělská, anglická literatura
2.7.
Německá, ruská literatura
2.8.
Latinsky psaná literatura
2.9.
Počátky česky psané literatury a její rozvoj
2.10.
Období demokratizace literatury
3.
Literatura v době husitské a pohusitské
3.1.
Husovi předchůdci
3.2.
Jan Hus
3.3.
Období vrcholného husitství
3.4.
Období doznívání husitství
4.
Renesance
4.1.
Vymezení
4.2.
Renesance v Itálii
4.3.
Renesance ve Francii
4.4.
Renesance v Anglii
4.5.
Renesance ve Španělsku, Portugalsku
4.6.
Renesance a humanismus v české literatuře
4.6.1.
Latinsky psaný humanismus
4.6.2.
Česky psaný humanismus
5.
Baroko v evropské literatuře
5.1.
Vymezení
5.2.
Italská, španělská barokní literatura
5.3.
Anglická, německá barokní literatura
5.4.
Baroko v české literatuře
5.4.1.
Domácí literatura
5.4.2.
Pololidová a lidová tvorba
5.4.3.
Exulantská literatura
6.
Klasicismus a preromantismus v evropské literatuře
6.1.
Klasicismus v Evropě
6.2.
Klasicismus ve Francii
6.3.
Klasicismus v Itálii
6.4.
Osvícenství a racionalismus
6.4.1.
Osvícenství a racionalismus ve Francii
6.4.2.
Osvícenství a racionalismus v Anglii
6.5.
Preromantismus
6.5.1.
Vymezení
6.5.2.
Francouzský preromantismus
6.5.3.
Německý preromantismus
7.
Romantismus – vymezení

Úryvek

"Písemnictví starověku
- starověké písemnictví
- kultury mimoevropské
- kultury evropské

Starověké mimoevropské civilizace
Písemnictví Mezopotámie
- 3500 - 539 př. n. l.
- epos
- mohutná veršovaná skladba s veršem a volnou kompozicí, skládá se z epizod (příběhů), tématem jsou války a hrdinské činy
- hrdinský
- bohatýrský (rytířský)
- heroiský

- Epos o Gilgamešovi (asi 1700 př. n. l.)
- je považován za nejstarší dílo světové literatury
- král uruckého města se po smrti svého přítele vydává hledat nesmrtelnost, zjišťuje však, že nesmrtelnost je v lidských činech - hmotných, duševních i psaných

Egyptské písemnictví
- 4000 let př. n. l.
- texty se zachovaly na stěnách chrámů, hrobových komor, sargovácích a papyrusech - Karnako, pyramidy v Gíze, Luxor
- Vlastní životopis Sinuhetův
- Texty pyramidy
- Achnatonův hymnus na Slunce
- Kniha mrtvých
- hymnus = oslavná báseň

Hebrejská literatura
- v úzkém slova smyslu to je umění palestinských Židů, užívajících hebrejštinu
- Bible = Písmo svaté
- souhrn textů, pravidel náboženské víry a morálky
- skládá se ze Starého a Nového zákona
- je základní knihou judaismu (tj. židovského náboženství - Starý zákon) a křesťanství (Starý i Nový zákon)

- Starý zákon
- nejstarší soubor hebrejsky psaných knih, základ židovského náboženství
- Pět knih Mojžíšových (hebrejsky tóra)
- Genesis - o stvoření světa
- Exodus
- Leviticus
- Numeri
- Deuteronomium

- Knihy proroků
- Knihy Soudců
- Knihy Samuelovy
- Knihy Královské
- vlastní skutky a výroky proroků - Ezdráše, Izaiáše, Jeremiáše, Ezechiela

- Spisy
- Žalmy - Proroctví Daniel
- Job - Ester
- Přísloví - Ester
- Píseň písní - Jeremiášův pláč
- Rút - Kazatel"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 0,5 strany až 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse