Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Literatura - výpisky ze 3. ročníku gymnázia

Literatura - výpisky ze 3. ročníku gymnázia

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných výpisků shrnuje látku z literatury 3. ročníku gymnázia. Pojednává o moderních literárních a básnických směrech z přelomu 20. století u nás i ve světě. Popisuje a charakterizuje i výtvarné směry dané doby. Velký důraz je kladen na vývoj poezie.

Obsah

1.
Moderní směry na přelomu 19. a 20. století
1.1
Symbolismus
1.2
Dekadence
1.3
Prokletí básníci
1.3.1
Charles Baudelaire
1.3.2
Paul Verlaine
1.3.3
Jean Arthur Rimbaud
1.4
Další autoři
1.4.1
Guy de Mauppasant
1.4.2
Oscar Wilde
1.5
Výtvarné umění
1.5.1
Impresionismus
1.5.2
Neoimpresionismus
1.5.3
Postimpresionismus
1.5.4
Secese
2.
Moderní směry přelomu 19. a 20. století v české literatuře
2.1
Charakteristika doby
2.2
Česká moderna
2.2.1
Josef Svatopluk Machar
2.2.2
Antonín Sova
2.2.3
Otokar Březina
2.3
Dekadence
2.3.1
Jiří Karásek ze Lvovic
2.3.2
Antonín Procházka
2.3.3
Karel Hlaváček
2.4
Anarchisté
2.4.1
Viktor Dyk
2.4.2
Karel Toman
2.4.3
Fráňa Šrámek
2.4.4
František Gellner
2.4.5
Stanislav Kostka Neumann
3.
Světová literatura 1. poloviny 20. století
3.1
Atmosféra doby
3.2
Umělecké směry
3.3
Francouzská literatura
3.3.1
Allain Fourinier
3.3.2
Marcel Proust
3.3.3
André Gide
3.3.4
Romain Rolland
3.3.5
Henri Barbusse
3.3.6
Georges Bernanos
3.3.7
André Breton
3.3.8
Louis Ferdinand Céline
3.3.9
Antoine de Saint-Exupéry
3.3.10
Anatole France
3.4
Anglická literatura
3.4.1
James Joyce
3.4.2
Virginia Woolfová
3.4.3
David Herbert Lawrence
3.4.4
John Galsworthy
3.4.5
Herbert George Wells
3.4.6
Joseph Conrad
3.4.7
George Bernard Shaw
3.4.8
Robert Graves
3.5
Americká literatura
3.5.1
Charakteristika USA realismu
3.5.2
Ernest Hemingway
3.5.3
Francis Scott Fitzgerald
3.5.4
John Steinbeck
3.5.5
William Faulkner
3.5.6
Sinclair Lewis
3.5.7
Upton Sinclair
3.5.8
John Dos Passos
3.6
Německá literatura
3.6.1
Thomas Mann
3.6.2
Heinrich Mann
3.6.3
Erich Maria Remarque
3.6.4
Hermann Hesse
3.6.5
Stefan Zweig
3.7
Německy psaná literatura v českých zemích
3.7.1
Franz Kafka
3.7.2
Egon Ervin Kisch
3.7.3
Franz Werfel
3.7.4
Gustav Meyrink
3.8
Ruská literatura
3.8.1
Ivan Alexejevič Bunin
3.8.2
Michail Alexandrovič Šolochov
3.8.3
Michail Afanasjevič Bulgakov
4.
Česká próza 1. poloviny 20. století
4.1
Umělecké směry
4.2
Božena Benešová
4.3
Anna Marie Tilschová
4.4
Jaroslav Hašek
4.5
Jaromír John
4.6
Stanislav Kostka Neumann
4.7
Legionářská literatura
4.7.1
Josef Kopta
4.7.2
Rudolf Medek
4.7.3
Vladislav Vančura
4.8
Demokratická próza
4.8.1
Karel Čapek
4.8.2
Karel Poláček
4.8.3
Eduard Bass
4.9
Venkovská a ruralistická próza
4.9.1
Vojtěch Martínek
4.9.2
Josef Knap
4.9.3
František Křelina
4.10
Psychologická próza
4.10.1
Jaroslav Havlíček
4.10.2
Egon Hostovský
4.10.3
Jarmila Glazarová
4.11
Okupační literatura
4.11.1
František Kožík
4.11.2
Karel Schulz
5.
Světová poezie 1. poloviny 20. století
5.1
Umělecké směry
5.2
Francouzská poezie
5.2.1
Guillaume Apollinaire
5.2.2
André Breton
5.2.3
Paul Éluard
5.2.4
Tristan Tzara
5.3
Ruská poezie
5.3.1
Vladimír Majakovskij
5.3.2
Velemir Chlebnikov
5.3.3
Sergej Jesenin
5.4
Americká poezie
5.4.1
William Williams
5.5
Anglická poezie
5.5.1
Thomas Eliot
6.
Česká poezie 1. poloviny 20. století
6.1
Aktuální témata
6.2
Proletářská poezie
6.2.1
Jiří Wolker
6.2.2
Jindřich Hořejší
6.2.3
Jaroslav Seifert
6.2.4
Josef Hora
6.3
Meziválečná avantgarda
6.3.1
Jaroslav Seifert
6.3.2
Vítězslav Nezval
6.3.3
Konstantin Biebl
6.3.4
František Halas
6.3.5
František Hrubín
6.3.6
Vilém Závada
6.3.7
Vladimír Holan
6.3.8
Jiří Orten
6.3.9
Ivan Olbracht

Úryvek

“ Moderní směry na přelomu 19. a 20. století

19. století – rozvoj vědy a techniky, strojové výroby, průmyslu
převládá pozitivismus = názor, že skutečností je jen to, co lze pozitivně dokázat
Darwinova teorie – evoluce;
filozofové – Nietzsche, Dostojevskij – čl. si uvědomuje, že „čím více ví, tím je míň spokojený“ - vliv jak člověk žije a přemýšlí, vývoj společnosti
lartpourlartismus – umění pro umění (z fran. l´art pour l´art)
umělecké směry:
Symbolismus – v 80. století ve Francii se objevuje symbolismus, klade důraz na použití symbolů jako výrazového prostředku moderní poezie; ujal se díky tzv. „Manifestu symbolismu“. Symbolisté se zaměřovali na oblast snů, představ, toužili proniknout k podstatě lidského bytí, obraznost, fantazie, hudebnost verše; Edgar Alan Poe – (1809 – 1849) – báseň Havran, Jáma a kyvadlo

nejslavnější symbolisté:
Charles Baudelaire a Paul Verlaine – prokletí básnící (FRA)
Otokar Březina, Antonín Sova, Karel Hlaváček – čeští
V 90. letech ve Francii se hovoří o symbolismu, prokletých básnících a dekadenci. Díky prokl. básníkům se poezie obohacuje o nové proudy a inspirační zdroje (např. kontrasty – hnus x krása; nenávist x láska)
dekadence – životní pocit (úpadek), související s krizí konce století;
představitelé:
• Paul Verlain
• Stéphane Malarmé
• Jíří Karásek ze Lvovic
• Karel Hlaváček
Prokletí básníci
Charles Baudelaire
 žil bohémským životem
 ve 40 žačal vydávat a psát
 dílo:
 Květy zla – původně nepříznivě přijatá, symbolistická báseň, podobnost veršů; báseň Zdechlina (Mršina) – mrtvola koně, kontrasty – jeho milá je krásná ale bude taky hnít
 Malé básně v próze – vydáno posmrtně
Paul Verlaine (*1854 1891)
 výrazný symbolista, vyzdvihuje improvizaci (volné verše)
 jeho tvorbu ovlivňuje tragické intimní přátelství s mladším Jeanem Arthurem Rimbaudem /rembó/, procestovali spolu Evropu, často se scházeli a rozcházeli
 později Rimbauda postřelil a měl jít do vězení; překlad do čj – František Hrubín
 dílo:
 Umění básnické – improvizace, hudebnost verše
 Saturnské verše
 Galantní slavnosti
Jean Arthur Rimbaud (*1854 1891)
 geniální dítě, odchází od rodiny
 své dílo napsal mezi 16. - 20. rokem
 vedl dobrodružný život, byl vojákem v koloniích, potulným cirkusákem, atd.
 zemřel po amputaci nohy na nádor, a měl také syfilis
 jeho tvorbu do čj překládat Vítězslav Nezval
 dílo:
 Iluminace – báseň „Opilý koráb“ – ústředním obrazem je koráb zmítaný v moři (vypadá jako opilý), báseň je napsaná metodou asociací; další básně – např. Samohlásky

Další autoři (nepatří mezi prokleté básníky)

Guy de Mauppasant
 viz. 2. ročník

Další autoři:

Oscar Wilde (*1854 1900)
 Brit irského původu, dramatik, básník a prozaik
 irského původu, pocházel z rodiny lékaře (jeho otec léčil královnu Viktorii)
 byl gay (za to byl odsuzován, i ve vězení), výborný společník
 stal se populární divadelními hrami
 dílo:
 Jak je důležité míti Filipa
 Ideální manžel - hry- vtipné dialogy, zápletky
 Obraz Doriana Graye- R, vyjadřuje hlavní ideje anglické dekadence= umění není morální ani nemorální, jediným cílem je krása a rozkoš
Dorian je mladý a krásný, nechá se zvěčnit na obraze, jen ten zaznamenává změny v jeho životě i jeho zločiny (sebevražda herečky Sibyly, vražda přítele), obraz se mění a Dorian jej v záchvatu probodne- tím zabíjí i sebe.
 Strašidlo Cantervillské (a jiné prózy)
 Šťastný princ (a jiné povídky)"

Poznámka

Práce je místy velmi nepřehledná, vyžaduje rozsáhlou revizi formátu. Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse