Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Litosféra, část druhá - maturitní otázka 5/15

Litosféra, část druhá - maturitní otázka 5/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem této maturitní otázky je litosféra. Nejdříve autor charakterizuje způsoby zvětrávání hornin na zemském povrchu. Následuje vysvětlení geografických pohybů, od svahových, kryogenních až po větrné a mořské. V závěru se věnuje popisu lidské antropogenní činnosti. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Geografie obyvatelstva a sídel - maturitní otázka 4/15 a následující zde Kartografie - maturitní otázka 6/15.

Obsah

1.
Exogenní síly
2.
Zarovnávání georeliéfu
3.
Zvětrávání hornin na zemském povrchu
3.1
Mechanické
3.2
Chemické
3.3
Biologické
4.
Svahové pohyby
4.1
Řícení
4.2
Bahenní proudy
4.3
Laviny
5.
Povrchově tekoucí vody
5.1
Plošný nesoustředěný odtok
5.2
Soustředěný odtok
6.
Kryogenní pochody
7.
Eolické pochody
8.
Mořské pochody
9.
Lidská antropogenní činnost

Úryvek

"2. Povrchově tekoucí vody
a) plošný nesoustředěný odtok (ron) – po deštích nebo po tání sněhu; postupně se vytváří ronové rýhy
b) soustředěný odtok (vodní tok) – dochází k erozi (boční, hloubková, zpětná...), transportu nebo sedimentaci materiálu
Na horním toku převažuje hloubková eroze nad usazováním. Říční údolí tva do V (hluboká, zaříznutá, úzká údolí)
Na středním toku má voda menší rychlost, hloubková eroze slábne, spíš boční – tvar necek
Na dolním toku má řeka nejmenší sklon a spád. Převažuje usazování nad erozí. Tvar U.
Vznik zákrutů – meadrů
2 základní typy ústí: Delta – několik ramen (Nil)
Estuár – nálevkovité ústí (řeka Sv. Vavřince, Kanada)
Okrouhlík – pozůstatek slepého ramene
Kaňon – typ údolí, kde dlouhodobě převládá hloubková eroze
Vodopády – dochází ke zpětné erozi, pod hranou vývariště – cirkulace obrovských kamenů

3. Kryogení pochody
Ledovcová eroze při pohybu ledovce
Ledovce – pevninské (Grónsko, Antarktida)
- horské (Alpy)
Vznik ledovce: sníh – firn – led
Ledovec se pohybuje po svahu dolů a tlačí na povrch po ním
Ledovce modelují údolí do trog ve tvaru U
Moréna – materiál transportovaný ledovcem ( spodní, boční, čelní, vnitřní)
Bludné balvany- velké kusy hornin dopravené na velkou vzdálenost, zpravidla jiné horniny než okolní terén
Fjordy – hluboké zálivy vymodelované ledovcem
Ledovcový kar – sníženina ve svahu
Jezerní plošiny – Karelská, Finská Jezerní
Kras chemické zvětrávání
- území tvořené vápencem
- vznik škrapu – rýhy v horninách
Jeskyně – stalagnit (ze spodu nahoru)
stalaktit (z vrchu dolů)
stalagnát (spojení obou)
Polje – velký závrt
Závrty – sníženina na povrchu
Brčka – drobné závrty
Ponor – voda se dostává do podzemí
Vyvěračka – voda vytéká na povrch

4. Eolické pochody
Větrné pochody
Probíhají intenzivněji v místech s žádnou nebo malou vegatací
Vítr – odnos materiálu – transport – usazování – jemné zvětraliny – vítr naráží na skály – eroze – obroušení skal – tvary georeliéfu
Obnažený georeliéf – po odnosu materiálu
Např. skalní hřib, skalní brána (Pravčická) skalní pokličky, viklan (= velký skalní blok nebo kámen, který se pouze malou částí svého povrchu dotýká sklanatého podloží), skalní římsy
Akumulační georeliéf – po uložení transportovaného materiálu
Duny – písečné přesypy (typ. pro poušť); Barchany – srpkovité písečné přesypy; Spraše – žlutavo hnědá zemina, transportována větrem, úrodná půda, Čína"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2f382f86994.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Litosfera_MO.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse