Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logistický management - esej

Logistický management - esej

Kategorie: Logistika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje charakteristice pojmu logistika, jejímu vymezení ve veřejné i soukromé sféře. V práci jsou také popsány jednotlivé možnosti logistiky - přepravy zboží a lidí - po vodě, vzduchem nebo po souši.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem logistika
3.
Logistika v ziskovej a nezikovej sfére
4.
Logistika a humanitárna pomoc
5.
Definice logistiky a logistické reťazce
6.
Lodná doprava v logistike
7.
Železničná a cestná doprava
8.
Ekologický aspekt a ekologické myslenie
9.
Logistika v ochrane životného prostredia
10.
Toky zásob v logistických reťazcoch
11.
Elektronické obchodovanie
12.
Spätné toky a globalizácia
13.
Súčasný stav logistiky a její vliv na ČR
14.
Záver

Úryvek

"6. Lodná doprava v logistike
Ponúka sa lodná doprava!
Doprava vyžaduje vysokú spotrebu palív. Nakoľko cena palív je diktovaná producentmi ropy, vydávajú štáty Európy stále väčšiu časť svojich ziskov štátom bohatých na ropu. V niektorých krajinách sa prerozdelením financií časť prostriedkov ocitá v rukách osôb a organizácií, nám Európanom nenaklonených priateľsky, využívajúcich tieto prostriedky proti euroamerickej kultúre.
Aká je cesta z tohto kruhu? Pokiaľ sa z neho chceme vymaniť, hľadajme aspoň spôsob, ako dopravovať a spotrebovávať čo najmenej energie, čo najmenej ropy. Jednou z ciest je využitie lodnej vnútrozemskej dopravy. Z hľadiska spotreby palív totiž vychádza vnútrozemská plavba zreteľne najvýhodnejšie. Čo však podmieňuje využitie vodnej cesty pre nákladnú prepravu?
A akú cestu možno uraziť v prepočte pri rovnakej spotrebe a pri rovnakom náklade? S 5 litrami paliva tak prepravíme tonu nákladu na vzdialenosť:
- lietadlom 6 km,
- kamiónom 100 km,
- železnicou 333 km,
- riečnou loďou 500 km.
Súčasný stav, či skôr možnosti dopravy a pokrytie Európy vodnými cestami, dokazujú mapy. Najväčšia hustota splavných tokov a kanálov v nížinných oblastiach priemyslového severného a stredného Nemecka a Holandska. V hornatej oblasti Švajčiarska, Rakúska a Bavorska sú jedinými splavnými vodnými cestami stredné toky veľkých riek v údolí. Do vodných magistrál počítame Rýn s prítokmi, ďalej Dunaj, Weseru a Labe a prepojený systém kanálov od Odry po Dunaj.

Štatistiky západnej Európy (bez Talianska, Škandinávie a Pyrenejského polostrova) ukazujú v poslednej dekáde každoročný nárast riečnej dopravy v priemere 5-7%. Najväčší nárast vykazujú oblasti priľahlé k námorným prístavom, predovšetkým v spojení s kontajnerovou dopravou. Ako nemecký Ford v Kolíne nad Rýnom, tak i VW vo Wolsburgu expeduje skoro polovicu výroby vodnou cestou. Významne to uľahčuje skladovacím priestorom v závodoch, nakoľko pomaly plávajúce lode s vozidlami tvoria rýchlo dosiahnuteľné vyrovnávacie sklady hotových výrobkov.
K nakladaniu a vykladaniu vozidiel postačia len jednoduché mostíky, takže v prípade potreby je tovar k dispozícii v najbližšom prístave spravidla v priebehu niekoľkých hodín.

Podporovaná a rýchle sa rozvíjajúca sa je kontajnerová riečna doprava. Európska komisia požaduje v rokoch 2002-2010 nárast objemu prepravy kontajnermi o 40%.
Práve kombinácia riečnej prepravy s námornou, tj. prekládka na vode, je najväčšou výhodou. Mobilné plávajúce prekladacie žeriavy skracujú inak nutné čakanie na stabilné prístavné kapacity pri prekladaní na suchozemské dopravné prostriedky.
Rozvoj kontajnerovej dopravy v poslednej dobe prekonal predstavy prognostikov, keď preprava plánovaná v roku 1995 na rok 2010 bola už prekonaná v roku 2001.
Medziročný nárast kontajnerovej dopravy v rokoch 2003-2004:
 Francúzsko.........................................................+31,3%
 Belgicko-Vlámsko...............................................+38,4%
 Belgicko-Valónsko..............................................+20%
 Nemecko............................................................+18%
 Holandsko..........................................................+62%.

V súčasnej lodnej doprave, ktorá vychádza z tradičnej skladby prepravovaného tovaru, stále vedie preprava veľkých, zvlášť dlhých a ťažkých kusov, je lodná doprava jedinou možnosťou, ako rýchlo a ľahko prekonať veľké vzdialenosti bez obmedzení. Suché(sypké) náklady sú druhou komoditou, ktorej doprava je tradične zverená lodnej doprave. Kvapalné látky, prepravované tankermi, vedú vo veľkosti a cene prepravovaného nákladu. Pre prepravu minerálnych olejov a mazív, kvapalných chemikálií, prípadne rastlinných olejov, nemožno nájsť efektívnejšiu prepravnú cestu.

7. Železničná a cestná doprava
Železnica je obmedzená maximálnym rozmerom prepravovaných kusov. Je však tradične veľkým konkurentom lodnej prepravy. Oproti cestnej doprave je železnica hospodárnejšia v spotrebe energie, ono lodná doprava je ešte hospodárnejšia. V rýchlosti transportu taktiež železnice patria k pomalším cestám ako riečna doprava.
Pokiaľ ale budú merítkom prepravované objemy, bude situácia vypadať odlišne.
V skutočnosti to nie je rýchlosť, ale hospodárnosť prepravy a istota včasného dodania, ktoré motivujú firmy k použitiu určitej prepravnej cesty. V dnešnej dobe možno lepšie predpovedať dobu príjazdu nákladu na riečnej lodi, než dobu príjazdu kamiónu.

Cestná doprava má nespornú výhodu v manévrovateľnosti, keď v priebehu prepravy je možné jednoducho zmeniť cieľ cesty, takmer kdekoľvek vyložiť časť nákladu a dostupné sú dnes takmer všetky sídla. Jasnou nevýhodou sú dopravné náklady, nízky výkon a v poslednej dobe značné a nepredvídateľné dopravné komplikácie.
Cestná doprava tak prestáva byť najspoľahlivejšou cestou pre „horúce“ zásielky a pre rutinnú dopravu je vďaka rastúcim cenám palív a ekologickému tlaku málo výhodná. Stále viac sa uvažuje o cestnej doprave ako o koncovom článku reťazca kombinovanej dopravy, skôr však o alternatíve a súčasti logistického reťazca než štandardným druhom prepravy.

Pokiaľ chce EÚ pozdvihnúť svoju ekonomickú pozíciu vo svetovom hospodárstve, je nutné podporiť hospodárne využívanie energie, palív a nákladov na dopravu. Objem dopravy vo vnútri Európy rastie rýchlejšie než HDP, cestná a železničná doprava trpí chronickými chorobami.

Niektoré vlády si túto situáciu uvedomujú, preto sa vodné cesty objavujú na dennom poriadku. Z tohto pohľadu prichádza práve včas Iniciatíva Európskej komisie pre podporu riečnej činnosti s vytýčenými nasledujúcimi cieľmi:
o vytvoriť lepšie podmienky pre služby
o podporiť modernizáciu a obnovu lodného parku
o vylepšiť image a spoluprácu v oblasti
o vytvoriť potrebnú infraštruktúru služieb
o zlepšiť infraštruktúru administratívy"

Poznámka

Dobře zpracované. Práce neobsahuje seznam použité literatury a pouze jeden obrázek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6791
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse