Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Logistický podnik - přednášky

Logistický podnik - přednášky


Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky přibližují problematiku související s logistickým podnikem. Vymezují základní pojmy, uvádí členění logistiky a věnují se produktivitě podniku. Dále charakterizují logistické operace v rámci materiálových toků, vysvětlují podstatu outsourcingu a definují jeho výhody i nevýhody. Přibližují principy systémů ERP a MRP, zabývají se poskytovateli logistických služeb a kvalitou nabízených služeb. V závěrečných kapitolách seznamují s jednotlivými druhy logistických nákladů a věnují se zákaznickému servisu.

Obsah

1.
Logistický podnik
1.1.
Úvod
1.2.
Základní terminologie
1.3.
Cíle a strategie logistického systému podniku.
1.4.
Členění logistiky
1.5.
Logistický podnik
2.
Produktivita podniku a faktory, které ji ovlivňují
2.1.
Úvod
2.2.
Základní terminologie
2.3.
Produktivita podniku a faktory, které ji ovlivňují
2.4.
Služby zákazníkům a volba správné strategie
3.
Logistické operace v rámci materiálových toků
3.1.
Úvod
3.2.
Základní terminologie
3.3.
Logistické operace v rámci materiálových toků
3.4.
Logistické řetězce a jejich integrace
3.5.
Činnosti, jež může vykonávat logistický podnik
3.6.
Funkce logistického podniku
4.
Outsourcing, využívání subdodavatelských vztahů
4.1.
Základní terminologie
4.2.
Outsourcing, insourcing
4.3.
Výhody a nevýhody
4.4.
Vlastní logistika – konkurenční výhoda
4.5.
Dodavatelé a jejich výběr
5.
Logistický podnik, poskytovatel logistických služeb
5.1.
Základní terminologie
5.2.
Systémy ERP, MRP I., II.
6.
Poskytovatelé logistických služeb
6.1.
Základní terminologie
6.2.
Poskytovatelé
6.3.
Dopravce, přepravce, zasílatel
6.4.
3PL (Third Party Logistics)
6.5.
4PL (Fourth Party Logistics)
6.6.
5PL (Fifth Party Logistics)
6.7.
LLP (Lead Logistics Provider)
7.
Kvalita poskytovaných služeb
7.1.
Úvod
7.2.
Základní terminologie
7.3.
Kvalita poskytovaných služeb
7.4.
Logistický (dodavatelský) řetězec
8.
Logistické náklady
8.1.
Úvod
8.2.
Základní terminologie
8.3.
Logistické náklady
8.4.
Přepravní
8.5.
Množstevní
8.6.
Skladovací
8.7.
Na informační systém
8.8.
Udržování zásob
8.9.
Místo a úroveň zákaznického servisu
9.
Logistický podnik
9.1.
Úvod
9.2.
Střední stav formuje obor
9.3.
Klíčová úloha IT
9.4.
Pracovníci
9.5.
Bez mezer v následovnictví

Úryvek

"Logistické řetězce
• Soubory hmotných a nehmotných (především informačních) toků probíhajících v řadě dodávajících a odebírajících článků, jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospodárně uspokojit danou potřebu (objednávku, zakázku) konečného zákazníka.
• Procesy v nich mají hodnototvorný charakter, přičemž předávání hodnoty se stupňuje ve směru ke konečnému zákazníkovi. Z toho pohledu mají povahu hodnotových řetězců, které jsou chápány jako soubory všech aktivit vedoucích k tvorbě hodnot poskytovaných
• Z hlediska způsobu řízení se logistické řetězce často rozdělují na část řízenou objednávkami zákazníků /zakázkami) s plynulými toky bez zásob (vyjma pojistných zásob) a na část řízenou na základě předpovědí (predikcí) a plánů, kde se běžně udržují zásoby. Rozhraním mezi těmito částmi (tak zvaným bodem rozpojení) může být sklad hotových výrobků u výrobce, respektive distribuční sklad (pak jde o výrobu na sklad, respektive o výrobu a expedici na sklad), montážní mezisklad (montáž na zakázku), sklad surovin, materiálů a nakupovaných dílů (výroba na zakázku) nebo dodavatelé (nákup a výroba na zakázku).
• Vývoj obecně směřuje k posouvání bodu rozpojení co nejdále k dodavatelům a k rozšiřování okruhu řízení podle zakázek. Umožňuje se tím individualizace výroby, zvyšuje pružnost, snižují zásoby a náklady, uvolňuje kapitál. Řešení bývá diferencováno podle druhu výrobků a jejich životního cyklu, podle zákazníků, eventuálně dodavatelů a podobně. Vychází z analýzy ABC, XYZ, DPP a dalších. Potřeba zvyšovat úroveň logistických služeb a snižovat náklady, globalizace trhu a zesilování konkurenčních tlaků spolu se zkracujícím se životním cyklem výrobků vedou k restrukturalizaci řetězců.
• V novějším pojetí jsou do řetězců integrovány i zpětné toky.
• Ve vývojovém kontextu lze rozlišit tradiční typ řetězců s přetržitými toky, řetězce s kontinuálními toky a řetězce se synchronním tokem.
• Logistické řetězce jsou ve značné míře svěřovány poskytovatelům logistických služeb (outsourcovány).

Zákazník
• Klíčový pojem logistiky. V zásadě každý (i vnitřní) článek logistického řetězce, objednávající a odebírající zboží (materiál), práce nebo služby. Článek (podsystém) s agresivním chováním v tom smyslu, že dodávající článek se musí přizpůsobit jeho potřebám.
• Konečnému zákazníkovi, který má rozhodující postavení, se přizpůsobuje pokud možno celý logistický řetězec.
• Tento vztah vzniká působením ve vysoce konkurenčním prostředí „trhu kupujícího“, kde při nabídce převyšující poptávku kupující (zákazníci) svým výběrem zboží rozhodují o tržní úspěšnosti prodávajícího, respektive celého dodavatelského logistického řetězce, distribuujíce si i úroveň logistických (dodavatelských) služeb, cenu a další.

Podniková logistika
Oblast účelových aplikací logistického přístupu vycházejícího z potřeb a zájmů konkrétních podniků, zahrnujících pravidla vnitropodnikové i bezprostřední vnější hmotné a informační toky. Dříve nejvýznamnější oblast hospodářské logistiky, nyní nahrazována integrovanou logistikou ve smyslu vnější integrace (vytváření Supply Chains)."

Poznámka

Práce je částečně kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21859
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse