Logistika

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaobírá logistikou, uvádí několik jejích definic a stručně seznamuje s jejím vývojem. Vysvětluje pojem logistický řetězec, věnuje se dělení logistiky podle různých hledisek a poukazuje na její význam. V krátkých bodech nastiňuje její předpokládaný vývoj a v závěrečném odstavci specifikuje logistiku v malých podnicích.

Obsah

1.
Logistika
1.1.
Pojem
1.2.
Definice
1.3.
Vývoj logistiky
1.4.
Logistický řetězec
1.5.
Dělení logistiky
1.6.
Zakomponování logistiky do podnikání
1.7.
Logistika v budoucnu
1.7.1.
Předpokládané trendy v logistice
1.8.
Logistické služby
1.9.
Logistika malých podniků

Úryvek

"1.1. Pojem
Slovo logistika je etymologicky odvozeno od řeckého základu ,,logos“, což se dá přeložit jako počítání, rozum. Pojem logistika je všeobecné chápán jako proces zásobování, užívaný ve vojenských oblastech. Svůj původ má údajně ve francouzštině, kde slova ,,logis“nebo ,,loger“znamenají obydlí, úkryt, zaopatřit, bivakovat. (Log pro Manažery, Stehlík)
Ve vojenské terminologii je pak slovo logistika spojeno zejména se zásobováním (zajištěním správného fungování) vojska. V marketingu slovo logistika je především spojována s dodávkami zboží tak, aby se maximálně snížily náklady především na skladování zboží.

1.2. Definice
Logistice jako přemětu činnosti je v součastnosti věnována stále větší pozornost. Existuje celá řada definic vztahujících se k termínu logistika. Budu citovat jen některé z nich.

První definice logistiky vznikla v USA v roce 1964. Ta říká, že ,,Logistika je proces plánování, realizace a řízení účinného nákladově efektivního toku a skladování surovin, zásob ve výrobě hotových výrobků a souvisejících informací z místa vzniku do místa spotřeby.“(6 pernica 32)

Definice Nato:,,Logistika je nauka o plánování, provádění přesunu a o technickém zabezpečení.“(6-Pernica 20) (tu bych sem fakt dala)

The World Book Dictionary vydaný v USA roku 1988, pod heslem logistika uvádí:
• Umění plánovat a provádět vojenské přesuny, vyklízení a zásobování,
• Plánování a uskutečňování jakýchkoliv komplexů nebo rozsáhlých operací či aktivit
• Umění artimetických výpočtů (1 – Pernica, 18)

Leontos charakterizuje logistiku následovně: ,,Úkolem logistiky je sehnat prostředky na financování vojska, toto náležitě vyzbrojit a rozčlenit, vybavit jej obrannými a útočnými prostřekdy, starat se včasně a dostatečně o jeho potřeby a přiměřeně připravovat každý akt vojenského tažení. Což znamená propočítat prostor i čas, odhadnout správné území s ohledem na pohyby vojska a na odpor protivníka a pomocí těchto funkcí uspořádat a řídit pohyb vlastních bojových sil, tedy jedním slovem jimi disponovat. „(Log pro man.13)

Význam logistiky ve vojenství spočíval v pohybu, zásobování a ubytování vojsk. (5-Pernica 20)
Dnes je ve vojenské oblasti logistika naukou o plánování, dispozici a použití porosředků nutných pro vojenské účely na podporu bojových sil nebo pro použití této doktríny. (log pro man 14)

…soubor činností zaměřených na dodání určitého množství zboží s minimálními náklady do místa v němž v dané době existuje poptávka (Association des Logisticiens d´enterprise, 1980)

Americká organizace The Council of Logistics Management definuje pojem logistické řízení jako proces plánování, realizace a řízení z místa vzniku do místa spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků (3, Douglas- původně What´s it all about)

,, Hospodářská logistika je disciplína, která se zabýva systémovým řešením, koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajích jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a s oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaží dosáhnout s co největší pružností a hospodárností.“(Petraca 109)

Haskelt a Ivie v USA definují logistiku jako ,, řízení všech činností, které zajišťují pohyb a koordinaci zásobování a spotřeby při tvorbě časové a místní užitnosti zboží. (7-pernica 33)

Další definci hospodářské logistiky výstižně formuluje Jaromír Řezáč ve své knize Logistika."

Poznámka

Práce obsahuje několik grafů a schémat, rozsah čistého textu je necelých 8 stran. Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22056
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse