Logistika

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá logistikou a logistickými informacemi. V první části je charakterizován informační management. Dále autor pojednává o logistice a informatice a důkladněji se věnuje logistickému informačnímu systému. Další část se soustředí na expertní systémy v logistice. V závěru práce je pak načrtnut kruhový model regulace z pohledu logistiky

Obsah

1.
Informační management
2.
Logistika a informatika
2.1
Logistický informační systém
2.1.1
Použití počítače
2.2
Obsah informací
3.
Expertní systémy v logistice
3.1
Směry aplikace umělé inteligence
3.2
Expert
3.3
Expertní systémy
3.3.1
Problémy materiálového hospodářství
4.
Kruhový model regulace z pohledu logistiky

Úryvek

„“Logistika a informatika.
Logistika je považována za integrované plánování, formování, provádění a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a od podniku k odběrateli. Řízení hmotných toků v širokých souvislostech, které tvoří jádro předmětu logistiky, je nemyslitelné bez odpovídajícího technického zabezpečení výpočetní a telekomunikační technikou provázenou technologiemi automatické identifikace, robotizace, uplatňování prvků umělé inteligence, představující základní směry technického backgroundu logistických procesů. Mezi technickými prostředky významné místo zastávají počítače a počítačové sítě se softwarovým vybavením na vysoké úrovni. Ze softwarových prostředků zvláštní důležitost připadá databázovým systémům a speciálnímu programovému vybavení pro řešení specifických problémů - tzv. expertním systémům.
Propojení hmotných toků s informačními toky vytváří integraci, která přináší kýžený efekt v ziskovém uspokojování subjektů podnikajících na trzích jednotlivých zemí. Pomocí počítačů se kontroluje pohyb zboží od příchodu do podniku, přes jeho kontrolování, vytvoření skladových manipulačních jednotek, zaskladnění, vyskladnění do výrobního procesu či pro kompletační pracoviště, až po jeho zabalení, expedici a naložení na dopravní prostředek. Díky přístupům do databází odběratelů a dodavatelů se doplňuje řízení informačního procesu na úroveň, z níž se efektivněji působí na ovlivňování finanční a důchodové situace podniku. Čas je tak ovládán ve smyslu zkracování průběžných dob a zvyšování pohotovosti dodávek a jeho prostřednictvím je řízen obrat a množství kapitálu potřebného k uskutečňování hospodářských operací.
Logistický informační systém poskytuje ekonomické nástroje pro řízení, pomáhá objektivizovat úroveň efektivity logistiky, likviduje nadbytečné operace a postupy (což se samozřejmě nemusí vždy všem zúčastněným líbit). Dále podporuje optimalizaci finančních nákladů sledováním životních cyklů materiálu, výrobků a služeb počínaje nákupem a konče spotřebou nebo likvidací. Zabezpečuje nepřetržitou dosažitelnost potřebných řídicích informací v reálném čase. Umožňuje řízenou komunikaci s ostatními informačními systémy podniku. V logistických systémech platí, že materiálový tok může být jen tak rychlý, cílený a včasný, jako je tok informací, který ho doprovází. Pohyb informací je zprostředkován pohybem nosičů informací. Po informacích se žádá, aby nejen sledovaly, doprovázely a následovaly toky materiálu, ale aby samy předbíhaly tyto toky, a tím umožňovaly zvyšování produktivity. Informační řetězec se stává koordinujícím prvkem logistického řetězce a výpočetní technika se stává základním prvkem logistiky. Operace sběru, zpracování, přenosu a uchovávání informací mají v logistice stejnou důležitost jako operace s hmotným zbožím. Sběr údajů a jejich vkládání do systému musí probíhat vždy v místě jejich vzniku, kde je z nich okamžitý užitek.“

Poznámka

Práce obsahuje schéma. Čistý text práce dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse