Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logistika: Řízení nákladů v oblasti nákupu a řízení vztahů s dodavateli 3/3

Logistika: Řízení nákladů v oblasti nákupu a řízení vztahů s dodavateli 3/3

Kategorie: Logistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje oblasti logistiky – skladování. Uvádí faktory, které ovlivňují výběr strategie skladování, seznamuje s vlivy skladování a také skladovacími typy. Charakterizuje sklady a člení je podle různých hledisek, popisuje automatizované systémy manipulace s materiálem a věnuje se problematice balení zboží. Rovněž představuje koncepci kvality TQM a stručně se zmiňuje o průzkumu trhu dodavatelů. Předchozí práci pojednávající o logistice naleznete zde Logistika: Zákaznický servis 2/3.

Obsah

1.
Skladování
1.1.
Faktory ovlivňující strategii skladování
1.2.
Existují 4 základní způsoby skladování
1.3.
Funkce skladování
1.4.
Podniky udržují zásoby ve skladech z více důvodů
2.
Vliv skladování na výrobu, přepravu a zákaznický servis
2.1.
Skladování a výroba
2.2.
Skladování a přeprava
2.3.
Skladování a zákaznický servis
2.4.
Projevy neefektivního skladování
3.
Typy skladování
3.1.
Systém Cross-Docking
3.2.
Členění skladů
3.2.1.
Podle druhu skladovacích činností
3.2.2.
Podle teritoriálního rozmístění
3.2.3.
Podle funkce v zásobovacím systému
3.2.4.
Podle stavebně- technického provedení skladu
3.2.5.
Podle klasifikace stanoviště
3.2.6.
Podle stupně centralizace
3.2.7.
Podle specializace
3.2.8.
Podle správy skladu
3.2.9.
Podle stupně mechanizace vnitroskladové technologie
3.2.10.
Podle průtoku zboží
4.
Faktory ovlivňující velikost a počet skladů
4.1.
Velikost skladů
4.2.
Počet skladů
4.3.
Analýza rozmístění skladů
4.4.
Metody
4.4.1.
Metoda souřadnic
4.4.2.
Metoda trojúhelníková
4.4.3.
Metoda CRAFT
4.5.
Uskladnění a vyzvedávání zboží
4.5.1.
Skladové regály
4.5.2.
Policové systémy
4.5.3.
Spádové regály
4.5.4.
Zásuvkové a skříňové systémy
4.5.5.
Sklady s posuvnými regály
4.6.
Doprava a třídění položek
4.7.
Expedice zboží
5.
Automatizované systémy manipulace s materiálem
5.1.
Výhody a nevýhody automatizovaného systému manipulace s materiálem
5.2.
Karusely (otáčivé zásobníky)
5.3.
Automaticky řízené dopravní systémy (vozidla)
5.4.
Roboty
5.5.
Automatizace expedice
5.6.
Čárové kódy
5.7.
Systém EAN
5.8.
Codabar
5.9.
Konstrukce čárových kódů
6.
Balení zboží
6.1.
Funkce balení
6.2.
Vliv balení na náklady a zákaznický servis
6.3.
Vazby mezi charakterem balení a dalšími logistickými činnostmi
7.
Nákup
7.1.
Výběr a hodnocení dodavatelů
7.2.
Výběr dodavatelů
7.2.1.
Pět fází při výběru dodavatelů a řízení dodavatelských vztahů
7.3.
Kritéria výběru a hodnocení dodavatelů
8.
Řízení podle kvality (koncepce TQM)
9.
Průzkum trhu a plánování nákupu

Úryvek

"Vliv skladování na výrobu, přepravu a zákaznický servis
Skladování a výroba
Malé výrobní série minimalizují objem zásob, které je nutné udržovat v rámci logistického systému podniku, a zajišťují výrobu takového množství, které se blíží velikosti běžné poptávky.
Častou změnou výroby se však zvyšují náklady na změny výrobních linek či jejich přeseřízení. Pokud podnik plně využívá své výrobní kapacity, potom časté změny linek mohou vést k tomu, že výrobce nebude schopen uspokojovat poptávku po svých výrobcích.
Pokud se naopak po každé změně výrobní linky vyrábí velké množství výrobků, vede to k nižším nákladům na jednotku produkce a k vyšší produkci. Velké výrobní série však znamenají větší zásoby, zvýšené požadavky na skladování.
Podnik proto musí situaci hodnotit na základě velikosti celkových nákladů. Úspory ve výrobních nákladech při zvyšování velikosti výrobní série nesmí převýšit nárůst logistických nákladů (tj. nákladů na manipulaci a skladování).

Skladování a přeprava
Úspor přepravních nákladů lze dosáhnout jak:
a/ na vstupu materiálů do podniku (zásobování), tak
b/ na výstupu produktu z podniku (distribuce zboží).
Na vstupu do podniku: malé objednávky od řady dodavatelů se mohou shromažďovat v konsolidačním skladu v blízkosti zdroje dodávek. Pro následné dodávky do výrobního závodu pak výrobce (nebo dopravce) může používat celovozové zásilky.
Na výstupu z podniku: v odvětví baleného spotřebního zboží mají výrobci často několik výrobních závodů, z nichž každý vyrábí pouze část z výrobkové řady. Tito výrobci obvykle provozují jeden centrální sklad, odkud se dodávají zásilky sestavené z různých výrobků jednotlivým zákazníkům. Dodávky produktů z jednotlivých výrobních závodů se do tohoto skladu dopravují obvykle v menších dávkách – zákaznické objednávky velkých odběratelů se z centrálního skladu (tzv. distribučního centra) dopravují v celovozových (kamionových) dodávkách při nižších přepravních nákladech.

Skladování a zákaznický servis
K zlepšení zákaznického servisu (např. standard dodávek do 24 hodin) je nutné v mnoha případech vybudovat řadu lokálních odbytových skladů, díky kterým lze minimalizovat celkové náklady. Lokálně proto, že při změně podmínek na trhu nedokáže podnik přesně předpovídat zákaznickou poptávku a tím i načasování objednávek velkoobchodu a maloobchodu. Pokud bude podnik ve svých lokálních odbytových skladech udržovat určité nadměrné zásoby, bude schopen rychleji reagovat a uspokojit i neočekávanou poptávku (a ti i tehdy, kdyby se jeho dodávky při doplňování zásob pro lokální sklady o něco opozdily).

Projevy neefektivního skladování
V podnicích je možné sledovat určité příznaky, signalizující neefektivní způsob skladování:
- Přebytečná nebo nadměrná manipulace
- Nízké využití skladové plochy a prostoru
- Nadměrné náklady na údržbu
- Zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží, aj."

Poznámka

Práce obsahuje několik tabulek, vzorců a schémat, rozsah čistého textu je necelých 28 stran. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21778
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse