Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Logistika - přednášky

Logistika - přednášky

Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 12 přednášek k předmětu Logistika. Jedná se o výtah ze skript. Průměrný rozsah každé přednášky jsou 2 strany. Práce je zpracována velmi přehledně, podrobně, přesto jasně a srozumitelně. V přednáškách jsou uvedeny vzorce a rovnice. Dále obsahuje přes 40 menších tabulek, grafů a schémat.

Obsah

1.
Velikost dávky, průběžná doba, zásoba, kapacity
1.1.
Velikost dávky
1.1.1.
Přístupy ke stanovení velikosti dávky
1.2.
Průběžná doba
1.2.1.
Analýza PD
1.2.2.
VAR
1.3.
Zásoby rozpracovanosti
1.4.
Velikost a zatížení kapacit
2.
Teorie omezení a její využití v logistice
2.1.
Teorie omezení
2.2.
Základní veličiny TOC
3.
Technicko-hospodářské normy - THN
3.1.
Dělení THN
3.2.
Druhy norem
4.
Ekonomika logistiky - bod zvratu, PnÚ, kalkulace nákladů
4.1.
Logistické náklady
4.2.
Logistické vyvažování
4.3.
Bod zvratu
4.4.
Kalkulační náklady
4.5.
Logistický mix
4.6.
Analýza zásob
5.
Bod rozpojení objednávkou zákazníka
5.1.
Princip tlaku
5.2.
Princip tahu
5.3.
POSTPONEMENT
6.
Analýza zákazníků a diferenciace úrovně logistických služeb
6.1.
Faktory ovlivňující náročnost obsluhy zákazníků
7.
Systém doplňování zásob Zp
7.1.
Zásoby
7.2.
Řízení zásob
7.3.
Statistické řízení zásob
7.4.
Objednací úroveň
7.5.
Pojistná zásoba
8.
Plánování výroby technikou MRP
8.1.
MRP
8.2.
MRP a princip tlaku
9.
Úvod do počítačové podpory v plánování a řízení výroby
9.1.
Souvislost mezi ERP a MRP
9.2.
APS
9.3.
SRM
9.4.
CRM
9.5.
EDI
9.6.
MES
9.7.
Vizualizace
9.8.
Systém Workflow
10.
Řízení výroby
10.1.
Plánování výroby
10.2.
Řízení výroby
11.
KANBAN - systém řízení výroby
11.1.
Výrobní systém TPS
11.2.
Princip JIT - Just- in- time
11.3.
Princip činnosti KANBANU
11.4.
Kanbanová karta
12.
Koncepce Štíhlé výroby a štíhlého dodavatelského řetězce
12.1.
Štíhlá výroba
12.2.
Štíhlý dodavatelský řetězec
12.3.
Prvky systému Štíhlé výroby
12.4.
Měření TPM

Úryvek

" II.PŘEDNÁŠKA – TEORIE OMEZENÍ A JEJÍ VYUŽITÍ V LOGISTICE

Teorie omezení = Theory of Contraints – TOC = cíl-The Goal, kritický řetěz-Critical Chain
- vždy bude v systému ÚM, které je nejpomalejší, určuje celkový výkon systému, snaha o plné využití kapacity ÚM

TOC uplatňuje princip TAHU=pull:
- říká, kolik se čeho bude vyrábět na základě požadavku zákazníka
- snaha o plné využití kapacity ÚM

Základní veličiny TOC:
- průtok = throughput (tržby za prodej – suma VN)
- investice = inventory = zásoby (peníze vydané na nákup vstupních komponent)
- provozní výdaje = operational expense (peníze vydané na transformaci zásob)

ÚZKÉ MÍSTO = bottle necks = stálé a pohyblivá
- 0ÚM je nejpomalejší místo, nebo vysoký výskyt neshodných výrobků, kladeny největší kapacitní nároky, velká poruchovost a tedy malý VČ
- ÚM je cokoli, co brání podniku dosahování jeho cílů
Postup při hledání ÚM:
- nalezení ÚM a proč to je ÚM pomocí metod pozorování, kapacitního propočtu, simulace toku
- jak lze ÚM využít (lehké x těžké metody - např.dávat méně náročné operace, úklid po pracovní době)
- např.: optimalizovat výrobní program
- vytvářet zásobníky rozpracovanosti před ÚM
- snaha o racionalizaci VČF, použití metody SMED
- redukovat počet a celkovou délku seřizovní (Gawettova metoda)
- před ÚM provádět důslednou kontrolu jakosti
- údržbu a opravy provádět mimo pracovní dobu
- zajistit náhradní obsluhu ÚM v době přestávky na oběd pracovištěm, které si předvyrobilo do zásoby
- podřídit vše předešlým krokům (motivační nástroje neúzkých míst)
- pokud to nešlo, hledej zásadnější opatření (posílení obsluhy, …)
- pokud jsi vyřešila ÚM, vrať se na začátek

ÚM se posuzuje dle RPnÚ fixních nákladů a zisku
APnÚ = cena-VNj RPnÚ = APnÚ/spotřeba času výrobku na ÚM
TOC se používá při:
- tvorbě výrobního programu, když znám ÚM
- řízení výroby systémem Buben (ÚM)-Nárazník (časový zásobník-tlumí odchylky a výkyvy z předchozích operací – před ÚM, montáží, expedicí)-Lano (je spojením ÚM se všemi pracovišti, dává pokyn pracovišti co má vyrábět, vytahuje to, co potřebuje) = Drum-Buffer-Rope = DBR
cílem je: maximalizace průtoku při min.stavech zásob = princip tahu
4 kategorie řídicích bodů ve výrobě: ÚM, bod uvolňování mater.,bod rozpojování a spojování(montáž toku m.
k tomu slouží softwarové produktry APS = Advanced Production Scheduling = pro pokročilé plánování výroby."

Poznámka

Práce byla vypracována pro Vysokou školu báňskou.
Tabulky a grafy jsou velmi přehledně zpracovány, text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19274
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse