Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Logistika - slovensky

Logistika - slovensky

Kategorie: Logistika, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje logistiku, zabývá se základními znaky logistického přístupu, logistickým systémem, jeho částmi, předmětem a cílem a vztahem logistiky a ekonomiky. Druhá část pak popisuje systémový přístup k logistice a integraci a úlohu logistiky v podniku.

Obsah

1.
Definícia logistiky
1.1
Logistika ako ekonomická disciplína
1.2
Logistika ako interdisciplinárna veda
1.3
Hospodárska logistika ako disciplína
2.
Znaky log. prístupu
3.
Všeobecná definícia logistiky
4.
Logistický systém, základné pojmy
4.1
Logistický reťazec
4.2
Logistický systém
4.3
Logistický objekt
4.4
Systém technicko-technologický
4.5
Systém riadenia
4.6
Systém informačný
4.7
Systém komunikačný
5.
Článok logistického reťazca ako podsystém
5.1
Poňatie logistického multisystému
5.2
Podstatné okolie logistického multisystému tvoria
6.
Predmet a cieľ logistiky
6.1
Pragmatický cieľ logistického systému
6.2
Vonkajší cieľ log. systému
6.3
Vnútorné ciele log. Systému
7.
Služby zákazníkom (logistické služby)
7.1
Jednotlivé zložky a kritériá kvality
7.2
Nutnosť rozlišovania druhu zákazníka pri zákazníckych preferenciách
8.
Logistika a ekonomika
8.1
Logistika ako zdroj pridanej hodnoty
9.
Systémový prístup, integrácia
9.1
Definícia systémového prístupu
10.
Úlohy logistiky v podniku
10.1
Efektívne riadenie logistiky
10.2
Koncepcia marketingového/logistického riadenia
10.3
Nákladové väzby medzi základnými zložkami marketingu a logistiky
10.4
Cieľ marketingu
10.5
Cieľ logistiky
10.6
Druhy podnikovej logistiky
10.7
Základné druhy podnikovej logistiky
10.8
Prierezové zložky podnikovej logistiky
10.9
Obstarávacia logistika
10.9.1
Úlohy obstarávacej logistiky
10.10
Výrobná logistika
10.10.1
Výrobná logistika zahŕňa
10.10.2
Úlohy výrobnej logistiky
10.11
Distribučná logistika
10.11.1
Úlohy dis.logistiky
10.12
Obchodná logistika
10.12.1
Zahŕňa
10.12.2
Základne úlohy
10.12.3
Podmienky fungovania

Úryvek

“Druhy podnikovej logistiky

Základné druhy podnikovej logistiky
1. Obstarávacia logistika
2. výrobná logistika
3. distribučná logistika

- každá z týchto základných druhov logistiky má určité prierezové zložky, ktoré sa v nej uplatňujú podľa jej osobitného charakteru

Prierezové zložky podnikovej logistiky

Dopravná logistika
logistické informácie
skladová logistika
tok financii

Obstarávacia logistika

- súhrn logistických úloh a opatrení pri príprave a vykonávaní obstarávania všetkých materiálových položiek nevyhnutných pre zabezpečenie dvojvýroby alebo inej činnosti. Zaoberá sa všetkými činnosťami v súvislosti s tokom surovín pomocných a výrobných materiálov, príp. nakupovaných dielov z nákupného trhu a to dvojako:
a / do vstupného skladu podniku
b/ priamo do výroby

Úlohy obstarávacej logistiky:

1. MAKA OR BUY /vyrobiť alebo nakúpiť/
2. nákup zladený s výrobou
3. minimalizácia dopravných nákladov
4. balenie, viazanie, kontrola kvality

1 - 3 nosné úlohy logistiky a 4 sú čiastkové úlohy logistiky

Výrobná logistika
Súhrn logistických úloh a opatrení pre prípravu a vykonanie výrobného procesu. Obsahuje všetky činnosti spojené s materiálovými a finančnými tokmi. Zásobuje buď zo skladu alebo priamo nakupuje diely rovno do výroby. Končí sa v sklade hotových výrobkov.
Výrobná logistika zahŕňa:
- systém výrobných tokov
- systém tokov prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov
- systém tokov údržby , ošetrovania a starostlivosti
- systém tokov zásobovania a odstraňovania odpadov

Úlohy výrobnej logistiky:
- MAKA OR BUY
- Rozdelenie, štrukturalizácia výroby z log.hľadiska
- Usporiadanie fyzických a informačných tokov výrobou


Distribučná logistika

Súhrn logistických úloh a opatrení pre prípravu a vykonanie distribúcii odbytu. Zaoberá sa vzťahmi medzi skladom hotových výrobkov k odbytovému trhu, pričom výrobky z výroby idú k odberateľom cez sieť odbytových skladov.

Úlohy dis.logistiky:
- vybavenie objednávok
- skladovanie produkcie
- doprava hotových výrobkov

Obchodná logistika

Je zameraná na obeh tovaru /súhrn všetkých predvýrobných a povýrobných hmotných procesov, ktorými prechádza materiál/.
Sú to procesy netechnologickej povahy, nemení sa ani množstvo ani kvalita materiálu. Toto všetko predstavuje súhrn hmotných procesov, ale patria taj aj nehmotné procesy, ktoré spočívajú v pohybe informácii.

Zahŕňa:
- organizovanie nákupu a dodávateľsko- odberateľských vzťahov
- balenie, skladovanie a manipulácia s materiálom
- komplementácia a rozdeľovanie tovaru
- vlastný predaj
- obaly
- zber a spůsob poskytovania informácii a ich spracovanie

Základne úlohy:
- zabezpečiť spojenie medzi ponukou a dopytom tak, aby zákazníci mohli mať tovary a služby k dispozícii v želanom čase, na želanom mieste a pri podmienkach aké si želajú mať
- racionálne usporiadanie cesty tovaru vrátane racionálneho rozloženia zásob a dobré dodacie i platobné podmienky
- logistické cesty k tovaru sa nazývajú log.kanály, ktoré sú fyzické alebo informačné

Tieto informačné cesty z hľadiska obch. logistiky predstavujú:
- ponuku
- objednávka
- sprievodné doklady k tovaru
- faktúra
- pohyb peňazí
- vybavenie reklamácii

podmienky fungovania:
- rozvoj informačných procesov a prostriedkov
- rozvoj výpočtovej techniky, rozvoj SOFTWERU"

Poznámka

Obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse