Logopedie

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá logopedií. V úvodu charakterizuje komunikaci a zamýšlí se nad komunikačními schopnostmi člověka. Následně definuje logopedii jako obor i profesi. Věnuje se logopedické intervenci a péči. Sleduje jednak historii této disciplíny a jednak její postavení v systému dalších věd.

Obsah

1.
Komunikace a komunikační schopnosti člověka
2.
Definice logopedie jako oboru a profese
2.1.
Definice logopedie
2.2.
Logopedická intervence
2.3.
Logopedická péče
3.
Historie logopedie
3.1.
Starověk a středověk
3.2.
Novověk
4.
Postavení v systému dalších věd

Úryvek

"1.3 Logopedická péče
V celosvětovém měřítku se můžeme setkat s různými odlišnostmi v poskytování péče o jedince s narušenou komunikační schopností, tak i různým systémem vzdělávání logopedů. Rozptyl délky studia oboru logopedie je od 3 do 7 let. Formy studia jsou různé, a to bakalářské, magisterské a doktorandské studium. Studium logopedů probíhá na pedagogických fakultách (ČR, SR), samostatných fakultách nebo institutech (USA), lékařských fakultách (Kanada), v jiných zemích je studium realizováno na vyšších školách (Německo).
V současné době je v ČR logopedická péče realizovaná ve třech resortech. A to v resortu školství, zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí.6
Logoped je u nás absolvent vysokoškolského studia a složil státní zkoušku z logopedie a surdopedie.7 Je to odborník, jehož základní angažmá spočívá v prevenci, diagnostice, intervenci a organizaci péče a výzkumných aktivitách v oblasti poruch mezilidské komunikace.5 Spolupracuje v rámci své činnosti s odborníky různých vědních disciplín. Měl by to být jedinec, který disponuje odbornými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi na profesionální úrovni, s velmi dobrou úrovní komunikační kompetence, s dobrým fonematickým rozlišováním a zájmem o další vzdělávání. Kromě těchto profesionálních kvalit, by měl mít také určité osobnostní kvality. Logoped poskytuje péči všech věkových kategorií (rané období, období předškolního a školního věku, adolescenti, dospělý, období stáří).
Logopedičtí asistenti jsou absolventi bakalářského studijního programu speciální pedagogiky na pedagogické fakultě se SZZ z logopedie, do roku 1993 byli logopedičtí asistenti absolventi logopedického kurzu (většinou učitelky mateřských školek).6 Hlavním a důležitým úkolem těchto asistentů je prevence poruch řeči, osvěta a také vyhledávání dětí ohrožených některou poruchou komunikace. Logopedičtí asistenti jsou (nebo by měly vždycky být) ve spojení s logopedem.7
Klinický logoped působí v resortu zdravotnictví. Způsobilost k výkonu tohoto povolání se získává absolvováním magisterského studijního programu speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a absolvováním specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie, které trvá 3 roky. Za výkon povolání je považována činnost diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní, posudková a dispenzární péče."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13478
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse