Logoterapie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce detailním způsobem postihuje cíle, východiska a zásady logoterapie. Přibližuje její počátky, pilíře, na nichž stojí léčebný koncept logoterapie, její pojetí člověka a jeho růstu i metody a principy vedení logoterapeutického rozhovoru. Výklad doplňuje popis konkrétních terapeutických případů ze zkušenosti autorky.

Obsah

1.
Uzdravení nalezením smyslu
2.
Principy logoterapeutického vedení rozhovoru
3.
Princip přirozenosti, orientovaný metodou
4.
Princip improvizace, orientovaný obrazem člověka
5.
Překonání životních disonancí
6.
Shrnutí rozdílů mezi kognitivní a noetivní disonancí a jejich překonání
7.
Čtyři stupně lidského růstu, percepce
8.
Dodatek: O problémku, který se vydal na cestu, aby se stal problémem

Úryvek

"UZDRAVENÍ NALEZENÍM SMYSLU
V roce 1926 založili Fritz Wittels, autor první biografie S. Freuda, Maxmilian Silbermann a Viktor E. Frankl ve Vídni "Akademickou společnost pro medicínskou psychologii". Silbermann se stal jejím prezidentem, Frankl víceprezidentem a Freud byl členem její rady. V rámci této společnosti pronesl Viktor E. Frankl přednášku, ve které poprvé použil slovo "logoterapie".
Mezitím uplynulo přes 60 let a logoterapie si po celém světě získala mezinárodní pověst, především pověst lidské a člověka důstojné psychologie. Že to také tak bylo, co kdysi mohlo napadnout 21 letého Viktora E. Frankla, když spojil pojem "logu", smyslu, s pojmem "terapie", léčení a vytvořil tak na smysl orientovanou psychoterapii, vyplývá z posledního odstavce jeho prvotního díla " Lékařská péče o duši ". Zde se říká :
"Jestliže je tomu tak, jak se často tvrdí - že se s logoterapií otevírá nová dimenze, totiž dimenze opravdu lidského-, jestliže je tomu tak, vyplývá právě z tohoto dimenzionálního charakteru našeho příspěvku, že nálezy velkých pionýrů ( psychoterapie ) nejsou logoterapií anulovány, nýbrž vyvýšeny. Logoterapie není žádnou náhradou za psychoterapii; ale logoterapie může velmi dobře přispět k opětovnému zlidštění psychoterapie. "
V tomto textu se vyskytuje výraz " dimenze opravdu lidského", a jestliže člověk zevrubně prostuduje logoterapeutickou literaturu, lze celkem říci :
Co je ale nyní možno chápat pod "vlastním lidstvím"? Míněna je duchovní osoba v člověku to, co člověk "je" na rozdíl od toho, co člověk "má". Míněno je osobní já, které není jednoduše formováno dědičnými vlohami a vlivy prostředí, nýbrž ztělesňuje třetího: instanci v člověku, která zaujímá postoje, která se ze své strany zaměřuje na druh a způsob její volby k dědičným vlohám a vlivům prostředí, která jim ustupuje nebo klade odpor, která ji nechá zakrnět nebo ji učiní tvůrčí, instance, která vlastní zcela obzvláštní rozhodující moc, totiž moc, rozhodovat se, co " ze sebe " příslušný člověk učiní.
Na tomto místě začínáme chápat, proč není logoterapie žádnou náhradou za psychoterapii, může ale za to být velmi důležitým doplněním psychoterapie. Psychoterapie se v tradičním smyslu zabývá hlavně otázkou, co např. prožitky z dětství, zkušenosti z učení, procesy socializace učinily " z člověka ". Další patří k řemeslu odkrývající psychologie,totiž zjistit, co činí " s člověkem " více či méně vědomé pudy, pocity a nálady. Zda jej např. omezují v jeho každodenním úsilí, zda mu vnucují noční tíživé sny či ho nechávají agresivně reagovat na nesprávném místě.
Při všech těchto úvahách a zkoumáních se podle V.E.Frankla ještě vůbec nevstupuje na rovinu "opravdu lidského". Co číní "z člověka a s člověkem" vnější okolnosti a vnitřní stavy, se odehrává na psychofyzické rovině, a teprve, když jde o to, co člověk činí "sám ze sebe", a sice, co činí svobodně a odpovědně " ze sebe a svých nynějších právě se vyskytujících podmínek", přichází do zorného pole duchovní rovina jakožto "opravdu lidské". Proto logoterapie všechny výsledky tradiční psychoterapie a odkrývající psychologie považuje za vesměs platné, platné ostatně uvnitř dimenze psyché a fysis, zatimco její platnost není možno přenést do dimenze nous, ducha.
Tam platí jiná měřítka, či přesněji řečeno, ne pouze samotná egocentrická měřítka. Zde platí méně, co reaktivního je pociťováno jako příjemné nebo nepříjemné, a co slouží nebo stojí v cestě individuálním výhodám, nýbrž - co má a co nemá smysl."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25394
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse