Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Lucemburkové v českých zemích

Lucemburkové v českých zemích


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pokrývá období vlády Lucemburků v českých zemích. Sleduje krátce období před nástupem Jana Lucemburského, jeho panování a následně panovnické počiny a události za vlády Karla IV. a Václava IV. Práci uzavírají informace o dobové kultuře.

Obsah

1.
Jan Lucemburský
2.
Karel IV.
3.
Václav IV.
4.
Kultura 1 a 15. století

Úryvek

"Jan Lucemburský (1310 - 1346)

- 3. 12. za pomoci Eliščiných stoupenců vstupuje do Prahy a vyhání Jindřicha Korutanského, šlechta si slibuje také podporu jeho otce Jindřicha VII. (nejdříve nabídl na trůn svého bratra Walram), ale ten v 1313 umírá
- jeho moc byla omezena 1310 inauguračními diplomy
- Jindřich z Lipé vede přívržence Elišky Rejčky
- na straně Elišky Přemyslovny je zajíc z Valdeka
- 1323 se oženil Karel IV. (Francie) s jeho sestrou Marií Luc.
- král diplomat, král rytíř
- manžel Elišky Přemyslovny (sestra Václava III.), přezdívka „král cizinec“, jelikož pobýval převážně v Lucembursku, vychován v Paříži, i přesto se ale zasloužil o rozvoj země
- proslul rytířským chováním, jeho druhou ženou byla Beatrix Bourbonská
- rozšiřuje říši o Horní Lužici, Chebsko a většinu Slezska, ve správě severní Itálie
- 1338 postavena Staroměstská radnice
- synové Karel a mladí Jan Jindřich, s Beatrix – Jan (získal Lucembursko)
- 1344 arcibiskupství v Praze
- založen chrám sv. Víta, Jan + Karel + Arnošt z Pardubic, na stavbě pracoval Matyáš z Arrasu (Francie), po jeho 1352 smrti Petr Parléř (Německo)
- 26. 8. 1346 krátce potom, co synovi zajistil titul římského krále, byl zabit v bitvě u Kresčaku, kde bojoval proti Angličanům

Karel IV. (*1316 ; 1346 - 1378)

- jménem Václav
- při sporu matky s otcem nejprve vězněn na Lokti a na Křivoklátě
- utrpěl vzdělání ve Francii, kam byl 1323 poslán na výchovu do Francie, kde získal právě biřmovací jméno Karel, pořadí IV. podle pořadí ve SŘŘ, byl oženěn s Blankou z Valoa (pův. Markéta, zemřela 1348)
- seznamuje se zde s Pierre de Rociere, násl. papežem Klimentem VI.
- 1328 odvezen do severní Itálie, kde ho nechá samotného vládnout
- sepsal svůj životopis Vita Carolia
- 1333 se vrací do Čech, hovoří pěti jazyky (česky, lat., it., ne., fr.), navštěvuje hrob matky z roku 1330 na Zbraslavi
- 1334 markrabě moravský
- 1341 mladším českým králem
- církev je také jeho oporou proti šlechtě
- 11. 7. 1346 zvolen králem SŘŘ × Ludvík Bavor
- po bitvě u Kresčaku se stal automaticky českým králem
- pro korunovaci 1347 dal vytvořit svatováclavskou korunu, na její ochranu vydal bulu Kliment VI."

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c08d1d449b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lucemburkove_v_ceskych_zemich.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse