Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ludwig van Beethoven, rozbor sonáty D dur op. 10 č. 3

Ludwig van Beethoven, rozbor sonáty D dur op. 10 č. 3

Kategorie: Hudba vážná

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o rozbor Beethovenovy sonáty D dur op. 10 č. 3. V úvodu je Beethoven stručně představen. Autor se poté podrobněji věnuje pojmu sonáta a uvádí několik příkladů. Dále popisuje sonátovou formu a její typická témata. Druhá část je pak věnována samotné Beethovenově sonátě, která je detailně po jednotlivých větách rozebrána. V závěru je pak celé hodnocení sonáty shrnuto.

Obsah

1.
Představení Beethovena
2.
Pojem sonáta
2.1
Příklady sonát
2.2
Sonátová forma
2.3
Témata
3.
Odchylky ve vývoji sonát
3.1
Beethovenovo pojetí
4.
Sonáta op. 10 č. 3
4.1
Vznik
4.2
Rozbor
4.2.1
První věta Presto
4.2.2
Druhá věta Largo e mesto
4.2.3
Třetí věta Menuetto
4.2.4
Čtvrtá věta Rondo
4.3
Celkové zhodnocení

Úryvek

„Harmonicky je tato věta opět převážně diatonická. Hodně se používají mimotonální dominanty na 5. a 7. stupni, zm.zm.7. Beethoven se ovšem nevyhýbá ani prostředkům chromatiky (např. chromatická modulace spojením akordu na 6.době 6.taktu s akordem na první době taktu č.7), alterované akordy najdeme třeba vždy na počátku vedlejšího tématu- jde o mimotonální alterovaný kvintsextakord sedmého stupně k dominantě. Sled zm.zm.7 v taktech 23,24 a taktech 62 a 63 bych vysvětlila jako sekvenci. Samo hlavní téma obsahuje modulaci: začíná tonikou, v druhém taktu přichází subdominantní 6/4, jenž se ve 3.taktu střídá se septakordem a kvintsextakordem sedmého stupně, ve čtvrtém taktu se tento sedmý stupeň tóniny d moll rozvádí místo do d moll do D dur a ta se stává dominantou v nové tónině-g moll. Závažnost celé větě dodává i převažující, výrazná polyfonická sazba.
Třetí věta Menuetto.Allegro má velkou třídílnou formu AbA zúženou. Je v tónině D dur. Díl „a“ je úsek taktů 1-16. V taktech 17-24 je mezivěta, která připravuje další nástup tématu. Zdvihem na 3.době taktu 43 začíná malá koda, která uzavírá velký díl A. V taktu 55 (předtaktí už t.54) začíná Trio ve formě dvouperiody. Poté se opět opakuje celý díl A.
Harmonicky, ale i celkovým charakterem je tato věta záměrně jednoduchá – kontrast s charakterem „Larga“- harmonicky je hudba průzračná. Přesto i zde bych upozornila na dění v taktech 37, 38. Subdominantní sextakord h-d-g je chromaticky spojen s alterovaným mimotonálním terckvartakordem k dominantě s akordem b-d-e-gis.
Přicházíme ke 4.větě, Rondo.Allegro. Opět je v tónině D dur, jedná se o formu malého ronda. Rondové téma- „a“ nám zazní v taktech 1-9. Díl „b“ je v taktech 10-16, následuje mezivěta s chromatickými pasážemi. Rondové téma podruhé nastupuje v taktu 25 (předtaktí t.24). Taktem 33 opět přichází kontrastní myšlenka „c“, překvapivý je rozvod D7 do B dur akordu-tedy 6.stupně. V taktu 35 se mění i předznamenání- jsou odstraněny oba křížky.“c“ končí taktem 44, po něm následuje reminiscence předvětí ronda (45-48) a mezivěta (49-54). Opět nastupuje rondové téma, tentokrát mírně pozměněné, končí taktem 63. Následuje díl „b´“(takty 64-71), poté malé provedení ronda v taktech 71-82. Od taktu 83 opět přichází pozměněný díl „a“, který je taktu 91 vystřídán dalším provedením rondového motivu. Následuje malá tematická koda (takty 99-112).
Z harmonického hlediska je v rondovém tématu nápadný rozvod D7 do kvintakordu na 6.stupni. Všimnout si můžeme také taktu 42 a 43: V taktu 43 se dostáváme pomocí chromatického spoje na zm.zm.7 e-g-b-des, který se stává sedmým stupněm ve vztahu k následujícímu F dur akordu. Chtěla bych také upozornit na to, že díl „b´“ moduluje do G dur, na rozdíl od „b“. Zajímavý je jeho závěr, kdy se pomocí alterovaného sextakordu sedmého stupně g-h-eis dostáváme do jeho toniky- Fis dur. Alterovaný akord najdeme i v taktu 95 na 4.době- je to a-cis-eis- dominanta k D dur kvartsextakordu. Upozorním ještě na sled akordů v taktech 101-104: c-es-(g)-b se rozvádí do f-as-(c)-es, to se rozvádí do b-d-f-as, odtud se dostáváme na e-g-b-d a dále průtahem na a-cis-e-g. Na basu „a“ se potom už setrvává, nad ním se vystřídají ještě kvartsextakord D dur,g-b-d-e jakožto kvintsextakord druhého stupně a poté dominanta. Jelikož akordy v taktech 101, 102 mají kvintově vzdálené fundamentální basy, dalo by se říci, že se jedná o sled alterovaných mimotonálních dominant.“

Poznámka

Jedná se o jednolitý text bez výraznějšího členění.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2498
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse