Referáty hudba vážná

Název Goodness Staženo

Dějiny hudby

Hudba středověku - gregoriálnský chorál, polyfonie, středověká hudba na českém území. Renesance - nové hudební nástroje, důležití skladatelé, hudba če... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

299x

Vývoj a základní členění hudebních forem

Tato práce velmi podrobně a přehledně zachycuje vývoj a dělení jednotlivých typů hudebních forem. Definuje také hudební formu, její prvky a věnuje se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

110x

Hudební paměť, představivost a fantazie

Autorka této úvahy se nejprve pokouší charakterizovat hudbu jako specifický typ umění a srovnat ji s výrazovými prostředky jiných uměleckých oborů. Do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba vážná

59x

Dějiny notace

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

41x

Ludwig van Beethoven, rozbor sonáty D dur op. 10 č. 3

Jedná se o rozbor Beethovenovy sonáty D dur op. 10 č. 3. V úvodu je Beethoven stručně představen. Autor se poté podrobněji věnuje pojmu sonáta a uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

39x

Vývoj a základní členění hudebních forem

Práce se věnuje popisu jednotlivých forem hudebních forem a způsobů vyjádření.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

39x

Afrika - hudební nástroje a tanec - slovensky

Jedná se o práci, která představuje tradiční hudební nástroje Afriky z pohledu jejich dělení na strunové nástroje, píšťaly a další. Zmíněn je rituální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Hudba vážná, Humanitní cizojazyčné práce

16x

Hudební barok v českých zemích

Tato seminární práce popisuje jak v Českých zemích vznikal barok a jak se rozvíjel. Autorka zde uvadí také nejvýznamnější představitele tohoto období ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

Antonín Dvořák - 9. symfonie e moll Z Nového světa

Práce popisuje život Antonína Dvořáka, charakterizuje 9. symfonii, její inspirační zdroje a okolnosti uvedení. Zamýšlí se nad tím, proč je právě tato ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

15x

Sergej Prokofjev – 5 Melodií pro housle a klavír – č. 2, 3, 4

V práci je nejprve stručně nastíněn život a dílo Sergeje Prokofjeva. Poté jsou důkladně rozebrány tři z pěti Melodií pro housle a klavír. Autor/ka dok... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

13x
1  2  »