Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > MMF a Asijská měnová krize

MMF a Asijská měnová krize

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá úlohou MMF při řešení ekonomická krize v Asii. Seznamuje s příčinami krize v bodech. Uvádí její dopady v postižených zemích – Thajsku, Koreji a Indonésii. Dále jsou uvedeny jednotlivé strukturální reformy, a doporučená opatření v oblasti měnové a fiskální politiky.

Obsah

Úvod
2.
Příčiny krize
3.
Dopady krize v postižených zemích - Thajsku, Koreji a Indonésii
4.
Doporučená opatření v oblasti měnové politiky
5.
Doporučená opatření v oblasti fiskální politiky
6.
Doporučené strukturální reformy
6.1.
Reforma finančního sektoru
6.2.
Reforma podnikové sféry
6.3.
Zlepšování konkurenčního prostředí
6.4.
Liberalizace v rámci celé PB
6.5.
Sociální reformy
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Doporučená opatření v oblasti měnové politiky
Základními prioritami v této oblasti bylo zabránění roztočení spirály dalších a dalších devalvací a následné inflace a obnovení důvěry v domácí měny, ale zároveň zde byla obava, aby razantní restrikce příliš neutlumila ekonomiku.
Jako prostředek k dosažení tohoto cíle bylo zvoleno zvýšení úrokových měr v těchto ekonomikách a ne přímé devizové intervence centrálních bank, a to z několika prostých důvodů. Měnové rezervy těchto zemí byly téměř vyčerpány na obranu devizových kurzů v první fázi celé krize a jejich objem nebyl takový, aby mohl zlomit velké tlaky na devizových trzích. Případné intervence měly sloužit jen jako prostředek drobného doladění celé politiky. Cílem nebyla nějaká konkrétní úroveň úrokových měr – ty byly pouze prostředkem každodenní politiky, jejímž cílem bylo dosažení měnové stability a postupné obnovení důvěry v tyto trhy. Stejně tak nebyla stanovena ani žádná cílová úroveň devizového kurzu, které by tímto mělo být dosaženo, ale pouze obecný cíl zastavení dalších devalvací a případné opětovné posílení těchto měn.
Ke zvýšení úrokových měr došlo v situaci, kdy byly mnohé podniky značně zadluženy, a proto reagovaly velice citlivě na jakékoli zvyšování úrokových měr. Na druhou stranu měly tyto podniky také rozsáhlé závazky v cizích měnách a jakákoli další devalvace by znamenala další a další ztráty…..
Tato opatření, zdá se, přinesla to, co se od nich očekávalo. Po určitém období vysokých úrokových sazeb a klesající inflace, kdy bylo nesmírně důležité vytrvat v nastoupené cestě, aby se obnovila důvěra zahraničních investorů a obnovil se příliv zahraničního kapitálu do těchto zemí, došlo ke stabilizaci kurzů a měny postižených zemí začaly opět mírně posilovat. Postupně se přistoupilo i pozvolnému snižování úrokových měr. Opatření doporučená MMF v oblasti měnové politiky, jsou proto vesměs hodnocena pozitivně.

Doporučení MMF v oblasti fiskální politiky
Původní plán MMF pro tuto oblast předpokládal pouze poměrně skromnou fiskální pomoc při řešení nastalé situace. Mělo se jednat o opatření, jejichž cílem bylo zastavení zhoršování fiskální pozice, přispění k obnovení rovnováhy na běžném účtu PB a vytvoření podmínek pro neinflační financování a krytí nákladů restrukturalizace finančního sektoru – vhodné rozvržení těchto nákladů do několika dalších let. Celý tento plán vycházel z očekávání, že dojde pouze k mírnému poklesu ekonomické aktivity.
Skutečný ekonomický propad byl ale mnohem hlubší a běžný účet PB vykazoval přebytky právě v důsledku devalvací a propadu domácí poptávky. Špatný odhad hloubky propadu vedl ke zhoršení fiskální rovnováhy v těchto zemích, došlo k poklesu daňových příjmů st. rozpočtů, rostly státní výdaje na dovoz nutných potravin ( ceny placeny ve zahr. měnách )…..Aby byla ve střednědobém horizontu obnovena fiskální rovnováha, došlo k přehodnocení původního plánu a přistoupilo se k expanzivní politice s cílem podpořit ekonomickou aktivitu.
V souvislosti s vývojem v této oblasti je MMF často kritizován za to, že i nestandardních podmínkách tří asijských zemí doporučoval standardní přísnou fiskální restrikci. Je třeba ale rozlišovat mezi plány, které sice byly formulovány, ale nikdy nebyly uskutečňovány v praxi, a mezi reálnými kroky, jež byly v dané situaci podniknuty. Zde je třeba připustit, že v momentě, kdy se ukázala skutečná hloubka ekonomického propadu, byla přijata taková opatření, která tuto skutečnost zohledňovala a této situaci se přizpůsobila. MMF ale na druhou stranu jistě spoluzodpovídá za špatný odhad ekonomického propadu. Fiskální politika nemusela být měněna, mohla být správně naplánovaná od samého počátku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera368
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse