Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 11 Turning points in American history

MO č. 11 Turning points in American history


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: V maturitní otázce o americké historii se věnuji těm nejdůležitějším událostem. Nejprve se zaměřuji na příchod prvních obyvatel a prvních Evropanů, následně rozebírám válku o nezávislost a občanskou válku. V závěru se zmiňuji o moderní historii, tudíž o světových válkách a válce studené. Závěr je opatřen stručnou osnovou.

Obsah

1.
American history

Úryvek

"I would like to speak about the topic Turning points in American history. First I will say some info about the first inhabitants and first Europeans in America, then I will mention the War for Independence and A Civil War. I’d like to end with World Wars and modern history.
Should I speak about the first inhabitants, I’d firstly mention Indians, now called as Native Americans. They came about 40 000 thousand years ago from Asia and they crossed the Bering Strait. Much more years later- about the year 1000-the Vikings discovered American continent. They were the first Europeans that saw this continent. After that, Columbus landed on Bahamas in 1492. That was the start of the European colonization of the America.
In addition, I’d like to say few words about the War for Independence. 13 American colonies were under the rule of the British government. The government increased taxes, however, the colonists didn’t want to pay it, so the British soldiers were sent to Boston and there was the first conflict. Colonists dressed up as Indians and threw all the British tea into Boston Harbour. This event is known as the Boston Tea Party. The war itself began in 1775. On 4 July 1776, the colonists declared their independence from Britain and the United States of America was founded. The first president of US was George Washington."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56eae25c1d7c7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
MO__._11_Turning_points_in_British_or_American_history.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse