Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 13: Holidays that we celebrate in our country, the UK and the USA

MO č. 13: Holidays that we celebrate in our country, the UK and the USA


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje svátkům, které se slaví v Česku, Velké Británii a v USA. Nejdříve se věnuje svátkům v obecném slova smyslu, dále pak některým svátkům v České republice. Následuje zmínka o některých britských a amerických svátcích. V závěru popisuje autorův vztah ke svátkům a důležitost jejich zachování.

Obsah

Maturitní otázka s tématem Holidays that we celebrate in our country, the UK and the USA. Rozsah práce je 1 strana.
Obsah:
• Holidays in general
• Holidays in the Czech Republic-New Year’s Day, Liberation Days,St Wenceslas’ Day, Christmas
• British holidays- Guy Fawkes Night (and the history), Halloween
• American holidays- the Independence Day, Thanksgiving (and the history)
• Me and holidays- Christmas, the importance of Christmas, what I enjoy
• The importance of holidays

Úryvek

"Firstly, I’d like to say something about public holiday. A public holiday is a special day, when we observe a significant historical or religious event. People normally have a paid day off work and schools are closed. Public holidays are also called bank holidays in the UK and Canada.
There are many national holidays in the Czech Republic. I will chose just some of them. We of course celebrate New Year’s Day, which is also our national holiday of the restoration of the independent Czech state. Then we celebrate Liberation Day on 8th May. It’s the celebration of the end of the Second World War in 1945. Then we celebrate for example St Wenceslas’ Day on 28th September. St Wenceslas is our patron saint of the Czech Republic. On 28th of October we celebrate the foundation of Czechoslovakia in 1918 and at the end of the year, we, of course, celebrate Christmas. But our major day of Christmas is 24th December, not 25th like in the ESC.
In addition, I want to mention some British holidays. One of the best known is Guy Fawkes Night (or Bonfire Night). British people celebrate it on 5th November and they commemorate the failed Gunpowder Plot of 1605, when Guy Fawkes tried to blow up the Houses of Parliament. Traditionally people light up fireworks and light bonfires. Then there is Halloween, which is celebrated in Britain, as well as in the USA. They celebrate it on 31st October. It’s the time, when children dress up and go to neighbours for sweets, trick or treat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a371abe5763.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
MO__._13_Holidays_that_we_celebrate_in_our_country__the_UK_and_the_USA.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse