Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 14: Regionální geografie Německa a Alpských zemí

MO č. 14: Regionální geografie Německa a Alpských zemí


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se věnuje regionální geografii Německa a Alpských zemí, do kterých se řadí Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko a Slovinsko. Nejdříve popisuje geografickou polohu a vymezení regionu, dále se věnuje charakteristice přírodních podmínek, obyvatelstva a hospodářství. Pak se věnuje jednotlivým státům, kde například zmiňuje o sjednocení Německa a Švýcarské neutralitě. V závěru je práce opatřena krátkou osnovou.

Obsah

Maturitní otázka s tématem Regionální geografie Německa a Alpských zemí. Obsah práce jsou 2 strany.
Obsah
1
Geografická poloha a vymezení regionu
1.1
Vznik
1.2
Vymezení regionu
1.3
Státy
2
Charakteristika přírodních podmínek
2.1
Podnebí
2.2
Povrch
3
Základní charakteristiky obyvatelstva a hospodářství
3.1
Obyvatelstvo
3.2
Hospodářství
4
Německo
4.1
Historie- sjednocení Německa
4.2
Přírodní podmínky
4.3
Vodstvo
4.4
Podnebí
4.5
Obyvatelstvo
4.6
Ekonomika
4.7
Zemědělství
4.8
Cestovní ruch
5
Švýcarsko
5.1
Úřední jazyky
5.2
Přírodní podmínky
5.3
Podnebí
5.4
Vodstvo
5.5
Rostlinstvo
5.6
Obyvatelstvo
5.7
Ekonomika
5.8
Zemědělství
5.9
Švýcarská neutralita
6
Lichtenštejnsko
6.1
Přírodní podmínky
6.2
Podnebí
6.3
Vodstvo
6.4
Obyvatelstvo
6.5
Ekonomika
6.6
Zemědělství
7
Rakousko
7.1
Přírodní podmínky
7.2
Podnebí
7.3
Vodstvo
7.4
Rostlinstvo
7.5
Obyvatelstvo
7.6
Ekonomika
7.7
Zemědělství
8
Slovinsko
8.1
Přírodní podmínky
8.2
Podnebí
8.3
Vodstvo
8.4
Rostlinstvo
8.5
Obyvatelstvo
8.6
Ekonomika
8.7
Průmysl
8.8
Zemědělství
9
Osnova

Úryvek

"Geografická poloha a vymezení regionu
Vznik- stř. Evropa 1- hory při Variském vrásnění, J 3- hory při Alpsko-himalájském vrásnění (Alpy)
Vymezení regionu- stř. Evropa, Alpy
Státy- Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Slovinsko
Charakteristika přírodních podmínek
Podnebí- mírný podnebný pás středoevropského typu
Povrch- nejvyšší evropské pohoří Alpy- vrcholy překračují i 4 000 m n. m., vytvářejí pásy oddělené říčními údolími a průsmyky;hodně pastviny, louky a jehličnaté lesy;alpská jezera ledovcového původu
Základní charakteristiky obyvatelstva a hospodářství
Obyvatelstvo- bílé, velká hustota zalidnění, Germáni, Slované (Slovinsko), zalidněny už ve středověku
Hospodářství- vyspělé státy, ekonomicky silné; hodně dřevozpracující průmysl (lesy), horská turistika a lyžování, chov skotu
Sjednocení Německa
Německo
-hl. m. Berlín, republika
-federativní uspořádání=16 spolkových zemí (Berlín, Brémy, Sasko, Bavorsko, Vestfálsko,…)
-historie- po 2. sv. válce bylo rozděleno do 4 okupačních zón (ruská, americká, britská, francouzská)=> studená válka- kapitalistické státy (USA) vs. socialistické (Rusko)=> Německo rozdělené- z ruské zóny Německá demokratická republika; ze zbylých 3 Spolková republika Německo (hl. m. Bonn); Berlín byl rozdělen na Z a V Berlínskou zdí; v roce 1991 se Německo sjednotilo- ale velký rozdíl v životní úrovni mezi 2 státy=> ekonomický propad- peníze do V části, zvýšení nezaměstnanosti
-přírodní podmínky- až na Alpy je rovinaté, povrch se zvedá od S k J
-vodstvo- Rýn (doprava), Dunaj, Labe; jezera- hlavně S a J
-podnebí- mírné klima, na SZ a Z oceánské (teplé větry), J je chladný; v Rýnském příkopu je podnebí teplé a suché=> vinná réva
-obyvatelstvo- velká hustota zalidnění, němčina; protestanti a katolíci; hodně přistěhovalců
-ekonomika- vyspělý stát, člen G8; nerostné bohatství- Z, Porýní, uhlí, železná ruda=> těžký průmysl- energetika, strojírenství, chemický
-Sasko- hnědé uhlí- chemický průmysl, energetika
-dopravní strojírenství- auta (Volkswagen, Audi), Bosh, Siemens (kvalitní)
-zemědělství- málo, chmel, brambory
-cestovní ruch- moc ne"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x566d8ac39a434.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
MO__._14_Regionalni_geografie_Nemecka_a_Alpskych_zemi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse