Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 15: Regionální geografie transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy

MO č. 15: Regionální geografie transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje regionální geografii transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zmiňuje geografickou polohu a vymezení regionu, dále charakteristiku přírodních podmínek, obyvatelstva a hospodářství. Dalším bodem maturitní otázky jsou změny ve vymezení Polska ve 20. století, Česko-slovenské soužití , vliv evropského Ruska na satelitní státy a národnostní a etnické nepokoje na území SNS. Dále charakterizuje jednotlivé státy makroregionu. V závěru je vypsána krátká osnova.

Obsah

Maturitní otázka s tématem Regionální geografie transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Rozsah práce je 6 stran.
Obsah:
1
Geografická poloha a vymezení regionu
1.1
Vznik
1.2
Vymezená regionu
1.3
Státy
2
Charakteristika přírodních podmínek
2.1
Podnebí
2.2
Povrch
3
Základní charakteristiky obyvatelstva a hospodářství
3.1
Obyvatelstvo
3.2
Hospodářství
4
Změny ve vymezení Polska ve 20. století
4.1
Druhá polská republika
4.2
Polsko během 2. světové války
4.3
Polská lidová republika
4.4
Třetí republika
5
Česko-slovenské soužití
5.1
Československo
5.2
Soužití
6
Evropské Rusko- vliv ruské politiky na „satelitní státy“
7
Národnostní a etnické nepokoje na území SNS
8
Maďarsko
8.1
Přírodní podmínky
8.2
Podnebí
8.3
Vodstvo
8.4
Přírodní krajiny
8.5
Obyvatelstvo
8.6
Hospodářství
8.7
Průmysl
8..8
Cestovní ruch
9
Slovensko
9.1
Obyvatelstvo
9.2
Přírodní podmínky
9.3
Podnebí
9.4
Vodstvo
9.5
Ekonomika
9.6
Zemědělství
9.7
Cestovní ruch
10
Polsko
10.1
Obyvatelstvo
10.2
Přírodní podmínky
10.3
Podnebí
10.4
Vodstvo
10.5
Přírodní krajiny
10.6
Hospodářství
10.7
Průmysl
10.8
Cestovní ruch
11
Ukrajina
11.1
Problémy
11.2
Přírodní podmínky
11.3
Podnebí
11.4
Vodstvo
11.5
Přírodní krajiny
11.6
Obyvatelstvo
11.7
Hospodářství
11.8
Zemědělství
11.9
Cestovní ruch
12
Moldavsko
12.1
Obecně
12.2
Přírodní podmínky
12.3
Podnebí
12.4
Vodstvo
12.5
Přírodní krajiny
12.6
Obyvatelstvo
12.7
Ekonomika
12.8
Zemědělství
13
Bělorusko
13.1
Přírodní bohatství
13.2
Ekonomika
13.3
Přírodní podmínky
13.4
Vodstvo
13.5
Přírodní krajiny
13.6
Zemědělství
13.7
Průmysl
14
Rusko
14.1
Přírodní podmínky
14.2
Obyvatelstvo
14.3
Ekonomika
14.4
Průmysl
14.5
Zemědělství
14.6
Transsibiřská magistrála
14.7
SSSR
15
Chorvatsko
15.1
Přírodní podmínky
15.2
Ekonomika
15.3
Cestovní ruch
16
Bosna a Hercegovina
16.1
nerosty
16.2
Problémy
17
Srbsko
18
Makedonie
19
Černá Hora
20
Kosovo
21
Albánie
22
Rumunsko
22.1
Přírodní podmínky
22.2
Podnebí
22.3
Vodstvo
22.4
Obyvatelstvo
22.5
Průmysl
22.6
Zemědělství
22.7
Cestovní ruch
23
Osnova

Úryvek

"Česko-slovenské soužití
Československo- 1918- 1993, vznik po 1. světové válce, nástupnický stát Rakouska-Uherska
Soužití- vztahy mezi Čechy a Slováky byly problematické už během 19. století- většina Slováků chtěla žít v 1 státě s Čechy a využívat výhod většího územního celku, na druhé straně chtěli samostatně rozhodovat o svých záležitostech=> snaha o autonomii Slovenska i v ČSR=> 1939 samostatný Slovenský stát
-problém roku 1989, kdy se měl prezidentem stát Havel=Čech, ale Dubček se stal předsedou Sněmovny národů=> problém zažehnán
-napětí- Havlův návrh na změnu státu- z ČSSR na ČSR, ale Slováci chtěli Česko- Slovensko, aby bylo jasné, že se federace skládá ze 2 národních států=> 2 návrhy (pro ČR ČS federativní republika a pro SR Č-s. federativní republika)- ale nakonec Česká a Slovenská Federativní Republika
-1992- nová ústava Slovenské republiky, která neuznávala suverenitu ČSFR=>postupný zánik federace
Evropské Rusko- vliv ruské politiky na „satelitní státy“
Vznik SNS- po roce 1991 došlo k rozpadu SSSR a vzniku volného společenství Svazu nezávislých států (SNS); oficiální politika Ruska toto území stále vnímá minimálně jako „blízké zahraničí“, podobně jako bývalé socialistické státy Evropy
Národnostní a etnické nepokoje na území SNS
Národnostní a etnické nepokoje- přesuny obyvatel jiných národností na ve státech bývalého SSSR, participace Rusů na nových elitách
Maďarsko
-hl. m. Budapešť, parlamentní republika
-přírodní podmínky- nížiny- Uherská nížina (Panonské pánve), Karpaty- tektonický zlom (S) => termální a minerální prameny
-podnebí- mírné kontinentální- srážkový stín (Alpy)
-vodstvo- Dunaj, Tisa- dopravní cesty, zavlažování
-přírodní krajiny- stepi=pusta
-obyvatelstvo- 98,6% Maďaři- někteří na Slovensku a v Rumunsku; římskokatolické náboženství ; venkovské obyvatelstvo (zemědělství); 1/5 v hl. m.
-hospodářství- černozemě=> zemědělství- obiloviny (pšenice, kukuřice), tabák, slunečnice, zelenina, rajčata, papriky, okurky, melouny, meruňky, broskve; chov prasat, drůbeže
-průmysl- potravinářský, chemický- umělá hnojiva; strojírenství- zemědělské stroje; těží bauxit=> hliníkárna
-cestovní ruch- lázeňství- na S minerální prameny; hl. m. , jezero Balaton; Segedín, Debrecín"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x567aa7b5b3138.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO__._15_Regionalni_geografie_.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse