Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 19: Regionální geografie Latinské Ameriky (včetně Střední Ameriky a ostrovních států)

MO č. 19: Regionální geografie Latinské Ameriky (včetně Střední Ameriky a ostrovních států)


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá regionální geografií Latinské Ameriky, ke které patří také oblast Střední Ameriky a ostrovních států. Nejprve se věnuje geografické poloze a vymezení regionu, následuje charakteristika přírodních podmínek, obyvatelstva a hospodářství. Poté se zabývá Mexikem a charakteristikou jednotlivých států Banánových republik a celého zbytku Jižní Ameriky. V závěru rozebírá problematiku pralesních systémů a výrobu drog a její vliv na ekonomiku. Práce je opatřena stručnou osnovou.

Obsah

Maturitní otázka s tématem Regionální geografie Latinské Ameriky (včetně Střední Ameriky a ostrovních států). Rozsah práce je 5 stran.
Obsah:
1
Geografická poloha a vymezení regionu
1.1
Vznik
1.2
Vymezení regionu
2
Charakteristika přírodních podmínek
2.1
Přírodní podmínky
2.1.1
Povrch
2.1.2
Podnebí
2.1.3
Vodstvo
2.2
Typy přírodních krajin
3
Základní charakteristiky obyvatelstva a hospodářství
3.1
Obyvatelstvo
3.2
Hospodářství
4
Mexiko- země tří kultur
5
„Banánové“ republiky+ státy Jižní Ameriky
5.1
Banánové republiky
5.1.1
Panama
5.2
Karibské moře
5.2.1
Souostroví Bahamy
5.2.1.1
Bahamy
5.2.2
Souostroví Malé Antily
5.2.3
Souostroví Velké Antily
5.2.3.1
Kuba
5.2.3.2
Jamajka
5.2.3.3
Portoriko
5.2.4
Ostrov Haiti
5.3
Jižní Amerika
5.3.1
Venezuela
5.3.2
Kolumbie
5.3.3
Surinam
5.3.4
Guyana
5.3.5
Francouzská Guyana
5.3.6
Ekvádor
5.3.7
Peru
5.3.8
Chile
5.3.9
Argentina
5.3.10
Uruguay
5.3.11
Paraguay
5.3.12
Bolívie
5.3.13
Brazílie
6
Význam pralesních systémů
7
Výroba drog a její vliv na ekonomiku
8
Osnova

Úryvek

"Geografická poloha a vymezení regionu
Vznik- Brazilský štít v předprvohorách, prvohory- Guyanská a Brazilská vysočina, ve třetihorách Andy, ve čtvrtohorách ledovec- spíše vliv na S Ameriku, ale na J v oblasti Patagonie (fjordy, ostrovy, ….)
-posuny litosférických desek- na Z se střetávají Pacifická, Nazca se Severo a Jihoamerickou=> pacifický ohnivý kruh (sopky, otřesy, gejzíry)
-dnes subdukce= podsouvání desek (pod okraj amerických desek)
Vymezení regionu- pevninská Střední Amerika- Mexiko a další středoamerické státy až po Panamskou šíji, ostrovy v Karibském moři- Velké a Malé Antily, pevninská Jižní Amerika
Charakteristika přírodních podmínek
Přírodní podmínky- povrch- na Z Andy (tvořené jen 1 pásmem na rozdíl od Kordiller)- zde tektonická aktivita (velké množství činných sopek, zemětřesení- Nazca)=> Andy se zvyšují (nejv. hora Aconcagua); Orinocká nížina- sušší podnebí (kvůli Guyanské vysočině)- Llanos= sušší oblasti savany; Guyanská vysočina, Amazonská nížina (Amazonka, deštné pralesy), Brazilská vysočina (V, prvohorní, černé uhlí, i savany= Campos); Laplatská nížina- Gran Chaco (bažinaté oblasti, S), Pampas (oblastí stepí) a Gran Bajo (nejníže položené místo); Patagonie- J, ledovcový reliéf=> členité pobřeží
-podnebí- převládá tropický pás; ovlivněno nadmořskou výškou (Andy), pravidelné větry- pasáty (z Atlantského oceánu) a západní větry (z Tichého oceánu, hlavně S Amerika); tropické cyklóny= hurikány- ostrovní a pobřežní oblasti; mořské proudy-kolem Z pobřeží studený Peruánský proud=> pouště, na V Rovníkový a Brazilský proud- podporují pasáty, Golfský proud- srážky v Atlantské nížině
-vodstvo- úmoří Atlantského oceánu velká oblast- Amazonka- pramení v Andách (prameny Maranon, Ucayali, Apurinac), doprava materiálů z pralesa, přístav Manaus, má hodně přítoků (na těch jsou přehrady), Orinoko- vodopád Andělský skok, Paraná- do zálivu La Plata, výroba energie, největší vodní nádrž na světě Itaipu (největší objem vody)"

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x569a41b5e2695.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
MO__._19_Regionalni_geografie_Latinske_Ameriky.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse