Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 24: What do people believe in?

MO č. 24: What do people believe in?


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Stručná maturitní práce se snaží odpovědět na otázku, čemu věří lidé. Nejprve zmiňuje víru v Boha. Dále víru v sílu lásky a v přátelství. Následuje rozebrání víry ve štěstí. Nejobsáhlejší část tvoří zamyšlení nad vírou v samu sebe. Práce je opatřena stručnou osnovou.

Obsah

Maturitní práce s tématem What do people believe in?. Rozsah práce je 1 strana.
Obsah:
• Believing in general
• Believing in God
• Believing in power of love
• Believing in friendship
• Believing in happiness
• My believing and believing in myself
• Conclusion

Úryvek

"There are over 7 billion people on our planet and I think that big part of them believe in God. Nevertheless, I don’t think that non-believing in God make you to not believe in anything. In my opinion there are a lot of things we can believe in and we believe in.
First of all, I want to say something about believing in God. I think that when somebody say that he believes in God, he means really the God, not the Church. Church is an organization created by some man, but it’s not the real religion. Believers look up to God as something, which cares about the population, which gave us mercy, forgiveness and unconditional love.
Secondly, I will definitely mention the power of love. I think that people can believe in that. Personally I think, that love has the power to turn the life around. I believe that love should be unconditional or it isn’t love, then it’s just a trade. Love can do miracles and what’s more, I think that love can heal the deepest wounds, it can give us hope and make us smile. And I think that smiling is one of the most important things in our lives. Even scientists say, that 1 hour of smiling gives you 5 more minutes of life.
Should I speak of another thing in context of believing, I’d emphasize friendship. I know that not everybody believes in God or in the power of love, but I’m sure that everybody believes in this. At least they should believe in it. A human is a social being and everybody needs somebody. In my opinion, friendship is not only about sharing laughs (even it’s an important part of friendship), but it’s about offering hug when it’s needed or just the simple presence. It’s about standing by your friends no matter what happens."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56eae5deeee09.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO__._24_What_do_people_believe_in.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse