Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 5 Vodstvo na Zemi

MO č. 5 Vodstvo na Zemi


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá hydrosférou. Je zde zmíněno jak vodstvo pevnin, tak světový oceán a vlastnosti mořské vody. Nechybí ani malý a velký oběh vody. Závěrečnou částí je využívání a znečistěná moře.

Obsah

1.
Rozdělení zásob vody na Zemi
2.
Malý a velký oběh vody
2.1
Malý oběh
2.2
Velký oběh
3.
Vodstvo pevnin- rozdělení a charakteristika
3.1
Ledovce
3.2
Podpovrchová voda
3.3
Artézská voda
3.4
Povrchová voda
3.5
Sladkovodní jezera
3.6
Slaná jezera
3.7
Umělé nádrže
4.
Světový oceán
4.1
Světový oceán
4.2
Salinita
4.3
Teplota
4.4
Hustota
4.5
Barva
4.6
Pohyb mořských vod
4.7
Mořské proudy
5.
Moře a jejich využívání a znečistění
5.1
Využívání
5.2
Znečištění

Úryvek

"Rozdělení zásob vody na Zemi
Hydrosféra- slaná (97%) a sladká voda (3%)- 2/3 ledovce, 1/3 v kapalný stav (z 97% pod povrchem)
Plocha- světový oceán (oceány+ okrajová moře) zahrnuje asi 71% celkového povrchu Země
Oceány- voda a povrch pevniny jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně; 4 oceány
-Severní polokoule- oceán zabírá 61% pevniny; Jižní polokoule- oceán zabírá 81% pevniny
Malý a velký oběh vody
Malý oběh- z povrchu Země se voda v podobě vodní páry vypaří a jako srážky spadne opět na povrch o kus dál. Srážky uzavírají malý oběh. Ten probíhá i v bezodtokých oblastech pevniny.
Velký oběh- nad světovým oceánem se vzdušnými proudy přenáší voda. Mezi povrchem pevnin a atmosférou dojde k výměně vody doprovázené transpirací (výdej vody povrchem rostlin), evaporací (vypařování), sublimací a kondenzací, která vede k návratu vody nazpět do světového oceánu.
Vodstvo pevnin- rozdělení a charakteristika
Ledovce- sladká voda v pevném skupenství; je to sníh, který leží nad hranicí sněhové čáry (tam, kde už sníh neroztaje)=> svou vlastní vahou se přemění na ledovec
-hranice sněhové čáry- rovníkové oblasti nad 6000m n.m., mírný pás 3000 m n.m., polární oblasti 0
-pevninský ledovec- nejvíce ledovců, největší na Antarktidě (97%, tloušťka stovky metrů), Grónsko
-horský ledovec- málo, Alpy, Himaláje
- Arktidu netvoří ledovec, je pokryta ledem
-ledovec- není stabilní, je těžký=> větší tlak a větší teplota=> od spodu taje=> posunuje se shora dolů=> vytváří morény (nánosy) nebo údolí
-kry- pohyb díky mořským proudům, nebezpečí pro lodě- nižší hustota než slaná voda=> není vidět
Podpovrchová voda- částečně půdní, část podzemní
-podzemní- v jezerech pod zemským povrchem, je to část vsáknuté srážkové vody (1/3), když se dostane do nepropustné části, zůstane tam; je prostá- neobsahuje minerály, pitná; a minerální- obsahuje rozpuštěné minerály, v tektonicky aktivních oblastech více, používá se ve zdravotnickém prostředí (lázně), jsou chladné i termální"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56181f7d4d409.zip (4044 kB)
Nezabalený formát:
obory_2015.xlsx (3500 kB)
1.1_Celkovc_pcehled_akreditovancch_studijncch_programc_7_14.xls (2546 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse