Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 9: The United States of America

MO č. 9: The United States of America


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se krátce věnuje tématu Spojené státy americké. Nejdříve zmiňuje založení USA, následuje popsání USA z hlediska geografie. Věnuje se jejím obyvatelům, politickému systému a v závěru národním parkům a dalším atrakcím, které můžeme na území USA najít.

Obsah

Maturitní otázka s tématem The United States od America. Obsah práce je 1 strana.
Obsah:
• Foundation of the USA
• USA geographically
• Inhabitants
• Political system
• National Park and its attractions

Úryvek

"The United States of America was founded on the 4th July in 1776. A former British colony fought the Revolutionary War to earn freedom. Today there are 50 states and federal districts (like Washington, D. C.). The US is bordered by Canada in the north and Mexico in the south. The largest state Alaska and Hawaii are separated from the US mainland.
With an area of more than 9 million squared kilometres, the US is the third largest country in the world, and the geography is very varied. The east coast has many cities, like New York City, Boston and the capital, Washington, D. C. The middle of the country is quite flat- this is where most of the farming occurs. The southern half is more tropical in the east and more desert- like in the west. The western half also has many mountains (the Rocky Mountains) and national parks. The longest US river is the Missouri River, followed by the Mississippi River. The highest mountain is Mount McKinley in Alaska, which has 6 196 meters.
There are about 300 million people in the US. The country is often called a “melting pot” because it is made up of so many different ethnic groups. There are five major ones: White, Black, Hispanic, Asian and Native American."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a370d41a3ac.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO__._9_The_United_States_of_America.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse