Seminarky.cz > Životopisy > > > Maimonides - slovensky

Maimonides - slovensky

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje život, dílo a zejména filozofii Maimonida, jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů. Stručně se také zabývá jeho vlivem na židovskou náboženskou tradici, i působením na některé filozofy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Život
3.
Filozofia
3.1.
Díla: More Nevuchim, Sprievodca blúdiacich.
4.
Vplyv
4.1.
Židovská náboženská tradice
4.2.
Ostatní filozofové
5.
Záver

Úryvek

"Úvod
Maimonides bol jedným z najväčších mysliteľov a filozofov židovskej kultúry. Ovplyvňuje vedecký, náboženský aj filozofický svet dodnes, ponúkol nový pohľad na vieru a neustále zostáva veľkou náboženskou autoritou. Jeho duchovná cesta však bola dlhá, od dlhoročného putovania a hľadania domova podstúpil aj hľadanie vlastnej viery a správnej cesty k Bohu. Svoje učenie spísal a dodnes sa jeho 13 článkov viery modlia židia pri ranných modlitbách.

Život
Tento lekár, filozof a mysliteľ sa volal pravým menom Moše ben Maimon. Okrem mena Maimonides ho prezývali Rambam podľa počiatočných písmen mena – Rabi Moše ben Maimon. Narodil sa 30. marca 1135, v predvečer sviatku Pesach v Španielsku v meste Cordóba. Bol vychovávaný v zbožnej židovskej rodine, bol učený židovským zásadám a predpisom avšak zoznámil sa aj s arabskou kultúrou svojho okolia. Po čase musela Maimonidova rodina z Cordóby utiecť a on musel putovať z krajiny do krajiny. Usadil sa v Káhire, kde vykonával lekárske remeslo, aby uživil rodinu. V roku 1185 si ho za svojho dvorného lekára vybral káhirský vezír. Zomrel 13. decembra 1204 v Káhire, avšak pochovali ho v Tiberias, s čím sa taktiež spája mystický príbeh.

Filozofia
Maimonides vo svojom učení hľadal cestu k Bohu prostredníctvom filozofie, hlavný a neodškriepiteľný vplyv mal na neho arabský aristotelizmus. Dokonca sa považuje za žiaka a prívrženca filozofa Averroa, ktorý bol často z dôvodu veľmi rovnocenných spisov ku komentovaným originálom Aristotela prezývaný Komentátor. Averroes bol priekopníkom učenia o dvojitej pravde, čo znamená pravde rozumu a pravde viery. Aj keď riešenie problému u neho nakoniec smeruje k pravde rozumu (Aristotelovej filozofie), pripúšťa, že poznanie ku ktorému sa dospieva má zároveň náboženský charakter. Taktiež pre Maimonida, podobne ako pre Averroa, sa absolútne poznanie stáva poznaním Boha, ale jeho racionalizmus vychádza z iných predpokladov. (Havelka, M.; Nosek, B. , 2001)

Pre Maimonida veriť znamená filozoficky myslieť. Odôvodňovať svoju vieru a mravne konať znamená jednať z pozície filozoficky vyjasnenej viery, teda nie s vidinou odmeny, ale ani pod hrozbou trestu. Znamená to vďaka svojmu vlastnému rozumu a premýšľaniu prijať vieru za fakt a za súčasť svojho dobrovoľného presvedčenia a tým pádom plynule konať podľa prikázaní viery. Tieto svoje teórie a presvedčenia o viere spísal v jednom z jeho najdôležitejších diel – More Nevuchim, alebo aj Sprievodca blúdiacich. Za spomínaných blúdiacich alebo tápajúcich považuje tých, ktorí sú síce, ako on sám, dobrými veriacimi, avšak študovali vedy a filozofie a preto sa stalo, že upadli do pochýb a neistoty. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá časť tejto knihy, ktorá je venovaná problémom Boha a viery a kde Maimonides zastáva teóriu tzv. negatívnej teológie. "

Poznámka

Práce pro předmět Sociálna antropológia - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse