Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek a zdroje financování podniku

Majetek a zdroje financování podniku


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce stručně popisuje majetek a zdroje financování podniku.

Obsah

1.
Majetek podniku
2.
Zdroje financování majetku
3.
Inventura majetku a závazků

Úryvek

"11.1. Majetek podniku
• Majetek podniku představují hospodářské prostředky potřebné k zajištění činnosti podniku
• Např. budovy, stroje, zařízení, materiál, finanční prostředky….

Členění
1. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý hmotný majetek DHM
o Movitý
o Nemovitý
b) Dlouhodobý nehmotný majetek DNM
c) Finanční dlouhodobý majetek FM (akcie)
2. Oběžný majetek
a) Závazky
b) Pohledávky
c) Krátkodobý finanční majetek KFM"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9bdbf6aedc.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_cleneni.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse