Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku - dlouhodobý

Majetek podniku - dlouhodobý


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku z ekonomie Majetek podniku. Práce obsahuje například charakteristiku podniku, způsoby pořízení a vyřazení majetku, oceňování dlouhodobého majetku, evidenci a odpisy.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Způsoby pořízení a vyřazení majetku
3.
Oceňování dlouhodobého majetku
4.
Evidence (inventární karta)
5.
Odpisy

Úryvek

"Majetek podniku - dlouhodobý
Charakteristika
Dlouhodobý majetek (podobně jako ostatní majetkové složky) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Souvisí se zákonem o daních z příjmu.
Dlouhodobý majetek zahrnuje:
 dlouhodobý hmotný majetek
 doba využitelnosti je delší než 1 rok
 pořizovací cena je vyšší než 40.000,-- Kč
 odepisuje se (kromě pozemků a uměleckých děl), opotřebovává se
 Může být movitý (auto), nebo nemovitý (pozemek, dům)
 dlouhodobý nehmotný majetek
 doba využitelnosti je delší než 1 rok
 pořizovací cena je vyšší než 60.000,-- Kč
 odepisuje se
 např. software, Know-how, Good-will
 dlouhodobý finanční majetek
 slouží k zajištění výnosů v budoucnosti
 doba využitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena není určena
 např. dluhopisy, akcie, …."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca dvou stánek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x568a8b025c1f0.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_dlouhodoby.doc (114 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse