Majetková struktura firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v úvodu definuje termín majetkové struktury. Dále se zabývá výší celkového majetku, stupněm jeho využití a cenou. Závěr pak pojednává o faktorech majetkové struktury, například o technické náročnosti nebo hospodářské situaci firmy. Zde naleznete předchozí díl Finanční aspekty zakládání firmy nebo následující část práce - Finanční struktura firmy.

Obsah

1.
Definice a obsah pojmů
2.
Výše celkového majetku
2.1
Rozsah podnikových výkonů
2.2
Stupeň využití majetku
2.3
Cena majetku
3.
Faktory majetkové struktury
3.1
Technická náročnost
3.2
Rozvinutost peněžního a kapitálového trhu
3.3
Hospodářská situace firmy a její hospodářská politika

Úryvek

1) „cena majetku
• pořizovací cena = cena pořízení + náklady související (dopravné)
• cena pořízení = cena, za níž byl majetek nakoupen (specielně u finančního majetku: cenné papíry)
• náklady (nebo jejich část) = vlastní náklady výroby (pro majetek vytvořený vlastní činností)
• reprodukční pořizovací cena = cena pořízení v okamžiku ocenění
----------------
• nominální hodnota = peněžní částka, trvale přiřazena složce majetku pro její popis (typické u pohledávek)
• čistá realizační cena = prodejní cena - náklady spojené s prodejem

ocenění zásob

Specifikum: časté změny (spotřeba a doplňování)
1) individuální ocenění (příslušnými cenami) obtížné (alternativy)
2) průměrné ceny - oceněno průměrnými pořizovacími cenami, vážený průměr (váhy = množství)
3) FIFO (First In First Out) - konečné zásoby jsou oceněny cenami poslední dodávky
4) LIFO (Last In First Out) - konečné zásoby jsou oceněny cenami první dodávky (v ČR nepřípustné)

Faktory majetkové struktury
a) technická náročnost výroby
- poměr

kapitálově lehká (lehčí) firma
kapitálově těžká (těžší) firma

- růst nehmotného majetku (trend) = licence, know-how, goodwill


b) rozvinutost peněžního a kapitálového trhu (produkty)
• zvýšení podílu finančního majetku
• růst finačních investic
• pestřejší portfolio finančního majetku - rentabilita, řízení podnikatelského rizika

c) hospodářská situace firmy a její hospodářská politika
faktor
• růst rentability (trend) zisk / tržby
- snižování nákladů (technické inovace)“

Poznámka

Práce obsahuje vzorové rovnice. Je psána heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0021.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Majetkova_struktura_firmy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse