Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Majetkově finanční stabilita

Majetkově finanční stabilita

Kategorie: Finance

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Jedná se o studijní materiál, původně určen k předmětu Finanční řízení na VSB-TU. Práci je možno použít jako studijní materiál, tak zdroj pro seminární práci, která je zaměřena na téma stability podniku a oblastí, které jsou s ní spjaté.

Obsah

1.
Relace stálého a oběžného majetku
2.
Relace vlastního kapitálu a cizích zdrojů
3.
Relace doby vázanosti kapitálu v majetku a lhůty splatnosti zdrojů krytí
4.
Optimalizace majetkové struktury podniku (řízení relace trvalého a proměnného objemu majetku)
5.
Slabá provozní páka
6.
Silná provozní páka
7.
Optimalizace finanční struktury podniku (řízení relace vlastního a cizího kapitálu)
8.
Optimální finanční struktura podniku
9.
Likviditní rovnováha podniku (řízení relace doby vázanosti kapitálu v majetku a lhůty splatnosti zdrojů krytí)
10.
Informační východiska pro řízení likviditní rovnováhy
11.
Rozvaha z pohledu finančního řízení
12.
Zdroje krytí
13.
Čistý pracovní kapitál (Čpk) (v dld, statickém pojetí)
14.
Čpk jako indikátor likviditní rovnováhy podniku
15.
Čpk a řízení oběžného majetku (v krd, dynamickém pojetí)
16.
Čpk a řízení likvidity podniku

Úryvek

" MAJETKOVĚ-FINANČNÍ STABILITA PODNIKU

– identifikace, analýza a řízení relevantních rozvahových relací,
– čistý pracovní kapitál jako indikátor likviditní rovnováhy podniku.
Majetkově-finanční stabilitou rozumíme schopnost podniku vytvářet a trvale udržovat správné vztahy mezi majetkem a používanými zdroji krytí – angažovaným kapitálem.
Po teoretické i praktické stránce se jedná o řízení tří relací (finančně vymezených):
1. relace stálého a oběžného majetku
(vertikální relace na straně majetku) optimalizace majetkové struktury,
2. relace vlastního kapitálu a cizích zdrojů
(vertikální relace na straně kapitálu) optimalizace finanční struktury,
3. relace doby vázanosti kapitálu v majetku a lhůty splatnosti zdrojů krytí
(horizontální rozvahová relace) likviditní rovnováha.

Majetková a finanční struktura, a stejně tak likviditní relace mezi majetkem a kapitálem, jsou v jednotlivých podnicích odlišné s ohledem na obor jejich podnikání, jejich právní formu a také různou praxi v jednotlivých zemích. Optimální majetková a finanční struktura podniku je východiskem při formulování dlouhodobých úkolů finančního řízení podniku k dosažení jeho strategických cílů a pro posuzování jeho majetkově-finanční stability – viz též principy finančního řízení.

1 Optimalizace majetkové struktury podniku
(řízení relace trvalého a proměnného objemu majetku)

Velikost podnikového majetku a jeho struktura z hlediska doby vázanosti kapitálu (dld a krd vázanost kapitálu) jsou východiskem pro řízení majetkově-finanční stability podniku. Majetková struktura pod-niku je obecně velmi různorodá (diferencovaná) a závisí zejména na:
1. technické náročnosti, technologii a organizaci výroby
- ovlivňuje celkovou výši majetku i podíl dld majetku k oběžnému;
2. ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky:
• politika růstu zisku na jednotku tržeb - moderní technologie (snižování nákladů) jako faktor vyšší rentability  růst podílu dld majetku,
• politika zrychlování obratu majetku - zvětšování podílu OM, který má výrazně vyšší rychlost obratu než dld M, což zvyšuje obrat celkového majetku  růst podílu oběžného majetku,
• využívání leasingu a zrychlené odepisování snižuje podíl dld M  růst podílu OM;
3. stupni rozvinutosti finančního trhu.
Kvalitní finanční trh umožňuje efektivně umísťovat dočasně přebytečné peníze do vhodných in-strumentů finančního trhu a zpětně z nich získávat peněžní prostředky v čase dle podnikových po-třeb (např. investičních); podnik nemusí držet veškeré své peníze na běžných účtech.

Určující vliv struktury podnikového majetku na majetkově-finanční stabilitu podniku vyplývá z toho, že podíl stálých aktiv a oběžného majetku výrazně ovlivňuje provozní riziko podniku. Je tomu tak pro-to, že struktura majetku se zpravidla velmi výrazně promítá do poměru fixních a variabilních nákladů. Pro potřeby analýzy a řízení majetkové struktury lze, s využitím obecného modelu bodu zvratu, defi-novat poměrový ukazatel, tzv. provozní páku:"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky s rovnicemi, s rozvahou a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7460
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse