Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Makroekonomické veličiny

Makroekonomické veličiny


Kategorie: Ekonomie, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém je vyřešena úloha týkající se analýzy makroekonomických agregátních veličin. Úkolem je zvolit ze zadaných přehledů tři různé rozvinuté země a vypočíst tyto charakteristiky za posledních pět let: průměrná roční míra růstu reálného HDP, průměrná míra nezaměstnanosti, průměrná roční míra inflace, poměr docíleného salda platební bilance k nominálnímu HDP. Vypočtené hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách, v samostatné tabulce je uvedeno shrnutí a srovnání výstupních dat. Zde naleznete předchozí cvičení ze statistiky Statistika cen , zde je pomůcka se vzorci – tahák Základy statistiky – vzorce.

Obsah

1.
Úkol č. 1: Analýza makroekonomických agregátních veličin
1.1
Průměrná roční míra růstu reálného HDP
1.2
Průměrná míra nezaměstnanosti
1.3
Průměrná roční míra inflace
1.4
Poměr docíleného salda platební bilance k nominálnímu HDP docílených za toto pětileté období
1.5
Shrnutí výstupních dat

Poznámka

Cvičení, ve kterém naleznete jeden příklad. Práce obsahuje tabulky, vše ve formátu MS Word (*.doc). Čistého textu je čtvrt strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0159.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
MAE_veliciny_cviceni.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse