Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Makroekonomický produkt a důchod - otázka ke zkoušce

Makroekonomický produkt a důchod - otázka ke zkoušce


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje hrubému domácímu produktu jako pojmu makroekonomie, kdy vysvětluje tento pojem, ale věnuje se také stanovení jeho užití, uplatnění, jak se HDP měří a jak je kritizováno.

Obsah

1.
Hrubý domácí produkt (HDP)
a) Uplatnění HDP
b) Užití HDP
c) Měření HDP
d) Kritika HDP
2.
Český statistický úřad – ČSÚ

Úryvek

"Uplatnění HDP

- ukazatelé:
1) ekonomická síla země = množství finální produkce země (absolutní objem měřený nejčastěji pomocí HDP, plyne z něj postavení země v ekonomice); země, které jsou v žebříčku vysoko si mohou dovolit vědu a výzkum
2) ekonomická úroveň země (úroveň obyvatel) = velikost HDP vztažená na 1 obyvatele, slouží k vyjádření životní úrovně

Užití HDP

- 4 kanály = 4 formy užití:
1) soukromá spotřeba výrobků a služeb (= spotřeba domácností) – C
2) hrubé soukromé investice (= investice podnikatelského sektoru a investice domácností a bytných budov) – I
3) vládní výdaje na zboží a služby (= veřejné výdaje) – G
4) čisté vývozy (= rozdíl mezi vývozem a dovozem) – X"

Poznámka

Psano v poznámkách. Práce obsahuje tabulky a grafy, proto je čistého textu pouze dvě strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4593a1cd91fbd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomicky_produkt.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse