Název Goodness Staženo

Makroekonomický produkt a důchod - otázka ke zkoušce

Práce se věnuje hrubému domácímu produktu jako pojmu makroekonomie, kdy vysvětluje tento pojem, ale věnuje se také stanovení jeho užití, uplatnění, ja... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

158x

Hospodářská politika - otázky ke zkoušce

Práce je zpracováním otázek ke zkoužce z hospodářské politiky. Práce se eozepisuje o jednotlivých okruzích v podobě výpisků.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

121x

Hospodářská politika - studijní materiál

Práce obsahuje podrobnou charakteristiku a rozdělení níže uvedených témat. V práci jsou jednotlivé pojmy přehledně vysvětleny.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

66x

Sociální politika - vypracované otázky ke zkoušce

Jedná se o vypracované otázky z oblasti sociální politiky. Práce definuje sociální politiku, její nástroje, principy, subjekty a objekty. Autor dále r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Politologie, Sociologie

60x

Zahraniční obchod - příprava ke zkoušce

Práce formou velmi stručných hesel předkládá veškeré informace, které jsou nutné ke složení zkoušky ze zahraničního obchodu. Oblasti, které shrnuje se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Světová ekonomika

58x

Hospodářské dějiny - podklady ke zkoušce

Práce je historickým přehledem pohledu na ekonomii jako vědu a také obsahuje charakteristiku hlavních představitelů jednotlivých proudů jako byli Tomá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

46x

Hospodářská politika - materiály ke zkoušce

Jedná se o zpracované okruhy ke zkoušce z hospodářské politiky.Práce obsahuje jen některé okruhy otázek.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

43x

Otázky z družstevnictví - ke zkoušce

Tato práce obsahuje vypracované zkouškové okruhy z družstevnictví. Psáno v heslech. Rozsah otázek je 0,5 - 2 strany.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

29x

Hospodářská politika - přehled otázek a odpovědí ke zkoušce

Obsahem této práce je databáze zkouškových otázek z předmětu Hospodářská politika Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). Otázky jsou vypracovány ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

26x

Otázky k zápočtu z hospodářské politiky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

19x
1  2  »