Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Makroekonomie, HDP, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, tripartita - maturitní otázka německy 4/4

Makroekonomie, HDP, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, tripartita - maturitní otázka německy 4/4


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá makroekonomií, HDP, hospodářským cyklem, inflací, nezaměstnaností a tripartitou. V rámci hodnocení národního hospodářství uvádí tématiku magického čtyřúhelníku, HDP a metod jeho výpočtu. Následně si všímá běžných a stálých cen HDP, rozvádí pojmy šedá a černá ekonomika, ekonomická rovnováha, ekonomický růst, hospodářský cyklus. Věnuje se příčinám a dělení inflace a rozebírá nezaměstnanost. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Hospodářský proces - výroba, rozdělování a přerozdělování, směna a spotřeba - maturitní otázka německy 3/4.

Obsah

1.
Hodnocení národního hospodářství
1.1.
Magický čtyřúhelník
1.2.
Hrubý domácí produkt
1.3.
Metody výpočtu HDP
2.
Běžné a stálé ceny HDP
3.
Šedá ekonomika
4.
Černá ekonomika
5.
Ekonomická rovnováha, ekonomický růst, hospodářský cyklus
6.
Inflace
6.1.
Příčiny inflace
6.2.
Dělení inflace
7.
Nezaměstnanost
7.1.
Pracovní síla
7.2.
Úřad práce
7.3.
Příčiny nezaměstnanosti
7.4.
Tripartita

Úryvek

"Makroekonomie, HDP, Hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost, tripartita

Hodnocení národního hospodářství:
Hodnotíme z hlediska makroekonomie- porovnání s ostatními státy-zlepšení, zhoršení

Magický čtyřúhelník:
Čtyři ukazatelé, kterými hodnotíme stát-národní hospodářství
 Hrubý domácí produkt
 Inflace
 Nezaměstnanost
 Zahraniční obchod

Hrubý domácí produkt
HDP: souhrn statků a služeb, vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory na území našeho státu

HNP: souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země.

Metody výpočtu HDP:
Provádí český statistický úřad
1. Metoda Zbožová- sčítá veškerou spotřebu statků a služeb subjektů trhu
 Spotřeba domácností(jídlo, oblečení)
 Investice firem ( výdaje za stroje, budovy….)
 Vládní výdaje ( bezpečnost…..)
 Čistý vývoz
2. Metoda sčítání příjmů- důchodová metoda
 Mzdy, zisk, úroky, renty, nepřímé daně, opotřebení investic

Běžné a stálé ceny HDP
Běžné ceny jsou ceny sledovaného roku neočištěné od inflace.
Stálé ceny přepočítané ceny podle zvoleného roku, očištěné od inflace.

Šedá ekonomika:
Souhrn ekonomických vztahů, které porušují etické a morální zásady, jsou těžko právně postižitelné např. korupce
Černá ekonomika:
Souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země.- hospodářská kriminalita, mafie- účelem je vyprat špinavé peníze.

Ekonomická rovnováha, ekonomický růst, hospodářský cyklus
Ekonomická rovnováha- jestli-že se rovná agregátní poptávka s agregátní nabídkou
Ekonomický růst-agregátní poptávka je větší než agregátní nabídka"

Poznámka

Práce má heslovitou formu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fe58976df3b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_hospodarstvi_HDP.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse