Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - Peníze

Makroekonomie - Peníze


Kategorie: Monetární politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o tématu peníze a jejich funkce z pohledu makroekonomie. Přáce představuje jednotlivé termíny s touto tématikou spojené.

Obsah

1.
Charakteristika pojmu peníze
2.
Formy peněz
3.
Období zlatého standardu 80.léta 19 stol.-1971
4.
Bankovní soustava
5.
Peněžní zásoba a její změny-role centrální banky

Úryvek

Vývojové fáze období zlatého standardu
 Standard zlaté mince(1914)
-nástup 1.světové války
-fungovala přímá směnitelnost zlata za peníze
 Standard zlatého slitku(1918-1925)
-slitek(dnešní cihličky) vážil 12,4kg (400 trojských uncí)
-(trojská unce- váhová jednotka rovnající se 31,103496 g, v níž se uvádí cena drahých kovů na světových trzích; název se odvozuje od francouzského města Troyes.)
-přišli jsme do banky,dali 200 tis. A oni nám dali cihličku
 Standard zlaté směny(1926-1971)
-první musíme směnit na britskou libru na USD a pak až na zlato

Funkce peněz
 Prostředek směny-peníze umožňují úsporu času,který by jinak lidé strávili vzájemným směňováním zboží(úspora transakčních nákladů) a dále umožňují specializaci
 Prostředek vyjádření ceny zboží a účtovací jednotka – zavedení peněz znamená-že každé zboží může mít jen jednu cenu. Hodnota každého zboží je vyjádřena určitým množstvím peněžních jednotek
 Uchovatel hodnot-peníze umožňují překlenout čas mezi příjmem důchodu a jeho spotřebou. Likvidita-snadnost a rychlost převedení aktiv na peníze

Poznámka

Dobře pracováno. Práce je psána dormou poznámek a ne souvislého text. Někdy je doplněná o nákres fungování finanční soustavy nebo přehledovou tabulkou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x445b84ae9e3f0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomie_a_penize.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse