Název Goodness Staženo

Makroekonomie - Peníze

Práce pojednává o tématu peníze a jejich funkce z pohledu makroekonomie. Přáce představuje jednotlivé termíny s touto tématikou spojené.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

231x

Šeky - výpisky

Práce se věnuje stanovené základní charakteristiky šeků, způsobu platby obvyklého převážně v západních státech. V textu jsou šeky rozděleny podle výst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

132x

Měnová teorie a politika - přednášky

Práce se zabývá měnovou teorií a politikou. Stručně nastiňuje historii centrální banky i celého bankovnictví a upozorňuje na zvláštnosti týkající se s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

69x

Peníze

Text pro přednášky z Makroekonomie popisuje nabídku peněz, i poptávku po nich. Charakterizuje bankovní systém a tvorbu depozitních peněz. Definuje zák... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

63x

Monetární politika - přednáška

Práce se věnuje stanovení základních pojmů a teorií monetární politiky. Jedná se o přepis přednášky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

28x

Emise peněz a měna

V práci jsou popsány základní způsoby emise peněz spolu s měnou. Představeny jsou i národní formy peněz.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

26x

Teorie měnových kurzů, monetární a fiskální politika - přednáška 14/20

Přednášky z mezinárodní ekonomie popisují teorii měnových kurzů v krátkém a dlouhém období. Dále naznačují hlavní problémy hospodářské politiky v otev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

15x

Makroekonomie: základní pojmy a témata - přednášky

Výpisky z přednášek postihují v základech oblast makroekonomie. Představují nejprve různé typy národohospodářských agregátů a nastiňují způsoby měření... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Monetární politika


3x