Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - přednášky 2/2

Makroekonomie - přednášky 2/2

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek se zaobírá vybranými kapitolami makroekonomie. Věnuje se problematice inflace a nezaměstnanosti, informuje o způsobech jejich měření, příčinách a důsledcích. Seznamuje s teorií hospodářských cyklů, jejich typizací a podrobně rozebírá monetární i fiskální politiku. V závěrečné části se pak zabývá mezinárodním obchodem a měnovou politikou, vymezuje její hlavní nástroje a také popisuje strukturu a význam platební bilance. Probíraná látka je doplněna množstvím názorných grafů a schémat. První část přednášek naleznete zde Makroekonomie - přednášky 1/2.

Obsah

1.
Inflace
1.1.
Charakteristika a měření inflace
1.1.1.
Měření cenové hladiny
1.1.2.
Cenové indexy
1.1.3.
Jak ČSÚ počítá míru inflace?
1.2.
Příčiny a normy inflace
1.2.1.
Inflace tažená poptávkou
1.2.2.
Inflace tlačená náklady
1.2.3.
Setrvačná inflace
1.2.4.
Formy inflace
1.3.
Důsledky inflace
1.3.1.
Očekávaná inflace
1.3.2.
Nevyrovnaná inflace
1.4.
Phillipsova křivka
1.4.1.
Phillipsova křivka raná – cenová
1.4.2.
Nedostatky rané Phillipsovy křivky
1.4.3.
Novodobá Phillipsova křivka
2.
Nezaměstnanost
2.1.
Definice a měření nezaměstnanosti
2.1.1.
Struktura obyvatelstva
2.1.2.
Míra nezaměstnanosti (u)
2.1.3.
Míra zaměstnanosti (l)
2.1.4.
Míra nezaměstnanosti v ČR
2.1.5.
Metodika ILO (EUROSTAT)
2.1.6.
Ukazatele nezaměstnanosti
2.1.7.
Vypovídací schopnost ukazatelů
2.2.
Příčiny nezaměstnanosti a její formy
2.2.1.
Cyklická nezaměstnanost v modelu AD-AS
2.2.2.
Dynamický model trhu práce
2.2.3.
Přirozená míra nezaměstnanosti
2.2.4.
Dobrovolná nezaměstnanost
2.2.5.
Nedobrovolná nezaměstnanost
2.3.
Důsledky nezaměstnanosti a její snižování
2.3.1.
Ekonomické důsledky
2.3.2.
Sociální důsledky
2.3.3.
Náklady spojené s řešením důsledků nezaměstnanosti
2.3.4.
Snižování nezaměstnanosti
2.3.5.
Podpory v nezaměstnanosti v ČR
3.
Hospodářské cykly
3.1.
Základní pojmy
3.1.1.
Ekonomický růst
3.1.2.
Hospodářský cyklus
3.2.
Typizace hospodářských cyklů
3.2.1.
Periodičnost cyklu
3.2.2.
Příčiny recese – stranou poptávky
3.2.3.
Příčiny recese – stranou nabídky
3.2.4.
Okunův zákon
3.3.
Teorie příčin hospodářských cyklů
3.3.1.
Teorie akcelerátoru
3.4.
Ekonomie strany nabídky
3.5.
Lafferova křivka
4.
Monetární politika
4.1.
Cíle a nástroje monetární politiky
4.1.1.
Monetární politika
4.1.2.
Nástroje
4.2.
Bezprostřední cíle monetární politiky
4.2.1.
Monetární expanze
4.2.2.
Monetární restrikce
4.2.3.
Dilema centrální banky
5.
Konečné cíle měnové politiky
5.1.
Keynesiánský přístup
5.2.
Monetární politika v modelu AD-AS
5.3.
Monetární expanzivní politika shrnutí
5.4.
Omezení keynesovského přístupu
5.5.
Monetarismus
5.5.1.
Monetaristický přístup k měnové politice
5.5.2.
Omezení monetaristického přístupu
6.
Fiskální politika
6.1.
Fiskální politika a veřejné rozpočty
6.1.1.
Veřejné rozpočty
6.1.2.
Soustava veřejných rozpočtů
6.1.3.
Struktura státního rozpočtu
6.1.4.
Saldo státního rozpočtu
6.1.5.
Rozpočet a jeho saldo
6.2.
Rozpočtový deficit a vládní dluh
6.2.1.
Vládní (státní) dluh
6.3.
Účinnost fiskální politiky
6.3.1.
Nástroje fiskální politiky
6.3.2.
Typy fiskální politiky
6.3.3.
Expanzivní fiskální politika
6.3.4.
Fiskální expanzivní politika – shrnutí
7.
Mezinárodní obchod a vnější obchodní a měnová politika
7.1.
Ekonomická podstata mezinárodního obchodu
7.1.1.
Důvody mezinárodního obchodu
7.1.2.
Absolutní a komparativní výhody – vztahy
7.1.3.
Směnné relace
7.1.4.
Hranice výrobních možností
7.1.5.
Teorie komparativních výhod
7.2.
Nástroje vnější obchodní a měnové politiky (VOMP)
7.2.1.
činky cel
7.3.
Platební bilance
7.3.1.
Horizontální struktura platební bilance
7.3.2.
Rovnováha platební bilance
7.4.
Měnový kurz a devizový trh
7.4.1.
Změna rovnovážného kurzu
7.4.2.
Systémy měnových kurzů
7.4.3.
Brettonwoodský systém – 1944 v USA

Úryvek

"Formy inflace:
- podle závažnosti inflace
o mírná (plíživá)
o pádivá (cválající)
o hyperinflace
- podle forem projevu ekonomické rovnováhy
o zjevná (otevřená)
o potlačená (blokovaná)
o skrytá
indexace smluv = přizpůsobování smluv rostoucím cenám (mzdy, úrokové sazby)

Důsledky inflace
- liší se podle toho, zda inflace působí jako


[schéma]


Očekávaná inflace
- nejpříznivější je když inflace působí jako očekávaná (je setrvačná a lidé jí očekávají)
- OČEKÁVANÁ inflace působí zpravidla jako inflace VYROVNANÁ, je tedy SETRVAČNOU inflací
- taková inflace nemění relativní ceny
- všechny ceny v ekonomice (ceny potravin, oděvů, mzdy, renty, úrokové sazby atd.) rostou každý rok stejným tempem => nominální důchod domácností roste stejně rychle jako životní náklady domácností => reálný důchod se nemění
- taková inflace nemá žádný vliv na reálný produkt nebo na rozdělování důchodu a bohatství v ekonomice
- je to přirozené prostředí v ekonomice

Nevyrovnaná inflace
- je nejběžnějším jevem a působí jako NEOČEKÁVANÁ (lidé svá očekávání neodhadnou na skutečnost, očekávají něco jiného než je skutečností)
- znamená, že všechny ceny a mzdy se nepohybují stejným tempem, mění se relativní ceny v ekonomice
- tato inflace působí zpravidla jako neočekávaná (tj. skutečná inflace je vyšší než očekávaná) a proto způsobuje:
a) přerozdělení bohatství společnosti
- od věřitelů k dlužníkům (inflace snižuje hodnotu dluhu)
- dlužník, je ten, který na inflaci získává, v reálném vyjádření splácí menší hodnotu
b) pokles reálných důchodů
- zaměstnavatelé získávají na vrub zaměstnanců zaměstnavatelé získávají na inflaci tím, že vyplácejí svým zaměstnancům menší reálnou hodnotu, pokud nerostou mzdy
c) taxflaci – růst nominálních mezd může znamenat vyšší daně, důsledkem je snížení kupní síly peněz, vyjádření pro negativní důsledky, lidé platí větší částky na daních, tím získává stát a zaměstnanec ztrácí
d) příjemce fixních důchodů (např. sociálních dávek, starobních důchodů, stipendií …) - klesá kupní síla peněž, např. starobní důchody, stipendia, sociální dávky atd.
e) náklady na změnu jídelníčku – tisk nových cenovek v obchodech, restauracích, častější vyjednávání o cenách …
- všechny jsou založeny na tom, že si za stejný objem prostředků můžeme koupit méně statků a služeb - reálná kupní síla klesá

Phillipsova křivka
- novozélandský ekonom Phillips
- původní Phillipsova křivka – 1958 – vyjadřovala závislost mezi tempem růstu nominálních mezd a mírou nezaměstnanosti, vycházela z dat Velké Británie za období sta let
- čím vyšší je míra nezaměstnanosti, tím nižší je mzdová inflace a opačně
- byla potvrzena existence takové míry nezaměstnanosti, při které je tempo růstu nominálních mezd nulové => dnes se této míře nezaměstnanosti říká přirozená míra nezaměstnanosti
- Phillips objevil existenci míry, která odpovídá situaci, když ekonomika vyrábí potencionální produkt a trh práce je v rovnováze"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství grafů, schémat, tabulek a vzorců. Rozsah čistého textu je cca 25 stran. Klíčové pojmy jsou barevně a tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse