Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - výpisky z přednášek

Makroekonomie - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky přinášejí základní informace o makroekonomii a jejích oblastech. Definují hlavní pojmy, věnují se makroekonomickému výstupu a způsobům jeho měření. Zabývají se inflací, nezaměstnaností a jejich členěním. Seznamují s hospodářským cyklem, jeho typy a fázemi, všímají si problematiky peněz, měny a peněžní zásoby. Stručně charakterizují monetární i fiskální politiku, vyjmenovávají hlediska třídění daní a zmiňují se o státním rozpočtu. V závěru bodově představují oblast veřejné ekonomie a ekonomiky, veřejného sektoru a sociální politiky.

Obsah

1.
Makroekonomie
1.1
Nejpoužívanější makroekonomické agregáty
1.1.1
Hrubý domácí produkt
1.1.1.1
Metody výpočtu HDP
2.
Inflace
2.1
Příčiny inflace
2.2
Typy inflace
2.3
Měření inflace
3.
Nezaměstnanost
3.1
Typy nezaměstnanosti
4.
Ekonomický růst
4.1
Ekonomická síla a ekonomická úroveň
4.1.1
Tempo ekonomického růstu závisí na faktorech
5.
Hospodářský cyklus v ekonomice
5.1
Základní fáze hospodářského cyklu
5.2
Příčiny hospodářského cyklu
5.3
Typy hospodářských cyklů
6.
Pojetí a funkce peněz
6.1
Měna, její kupní síla a kurz měny
6.2
O kupní síle rozhodují především ceny zboží
6.3
Peněžní zásoba a poptávka po penězích
7.
Monetární a peněžní politika
7.1
Banky a soustava bank
7.2
Centrální banka
7.3
Nástroje monetární politiky
7.4
Základní typy monetární politiky
8.
Fiskální politika (rozpočtová politika)
8.1
Základní funkce fiskální politiky
9.
Daňová politika
9.1
Daně a daňová soustava
9.1.1
Přímé daně
9.1.2
Nepřímé daně
9.1.3
Klasifikace daní
10.
Výdajová politika
11.
Deficit státního rozpočtu a státní dluh
12.
Rozpočtové hospodaření
12.1
Výdaje státního rozpočtu jsou tvořeny
13.
Veřejná ekonomie
14.
Veřejná ekonomika
15.
Veřejný sektor
16.
Sociální ekonomika

Úryvek

"Nejpoužívanější makroekonomické agregáty:
- hrubý národní produkt – HDP
- hrubý domácí produkt – HNP
- čistý domácí produkt
- čistý národní produkt

Hrubý domácí produkt
- je součtem všech peněžních hodnot finálních (konečných) výrobků a služeb vyprodukovaných během 1 roku výrobními faktory alokovanými(umístěnými) v dané zemi (bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní)
- je to peněžní hodnota v Kč
- je to toková veličina
- do HDP se nezahrnují meziprodukty

V definici jsou uvedeny peněžní hodnoty – HDP je chápán jako součet vytvořené produkce, přičemž hodnota produktu je daná součinem množství a cenou.

(množství x cena)
Metody výpočtu HDP
1. metoda výdajová
2. metoda důchodová (příjmová)
3. metoda odvětvová

Metoda výdajová
- měří HDP nepřímo
- hodnotu celkového produktu ekonomiky získáme, když sečteme výdaje domácností + výdaje podniků+ výdaje vlády+ zahraničních subjektů, a to na nákup výrobků a služeb vyprodukovaných v daném roce.

HDP = C + G + (X-M)
C – spotřeba domácností
I – hrubá soukromá investice
G – výdaje vlády na nákup výrobků a služeb
(X-M) – čistý export (rozdíl mezi exportem X a importem M)

Důchodová metoda
- je hodnocení všech příjmů ekonomických subjektů
- součet všech oceněných výrobních faktorů (mzdy+úroky+zisky+renty)
- součet všech důchodů plynoucích ze služeb výrobních faktorů = národní důchod

Národní důchod = (mzdy+úroky+zisky+renty)
Národní důchod není HDP-je to menší ukazatel.

Při výpočtu HDP důchodovou (příjmovou) metodou se musí k národnímu důchodu přičíst
- nepřímé daně
- amortizace"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20847
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse