Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Makromycety vrchu Ressl u Mostu

Makromycety vrchu Ressl u Mostu

Kategorie: Biologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce z mykologického hlediska seznamuje s výskytem hub lokality vrchu Ressl u Mostu. Výzkum probíhal od dubna 2008 do prosince 2009. Autor zaznamenává do diplomové práce 153 nalezených druhů hub. Představuje jejich klasifikaci a dělení. Vyhodnocuje výsledky svého výzkumu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika lokality
2.1.
Geografická poloha
2.2.
Geologická charakteristika
2.3.
Geomorfologie
2.4.
Půdní poměry
2.5.
Klimatické poměry
2.6.
Hydrologické poměry
2.7.
Floristická charakteristika
2.8.
Faunistická charakteristika
2.9.
Antropogenní vlivy
2.10.
Závěry pro druhovou diverzitu hub
3.
Obecná charakteristika hub
3.1.
Co to jsou houby
3.2.
Stavba těla hub
3.3.
Ekologie hub
4.
Metodika
5.
Systematický přehled určených druhů podle uvedeného systému
6.
Vzácnější, neurčené a mapované jedovaté houby
6.1.
Vzácnější, méně časté nálezy
6.2.
Druh, který se nepodařilo určit
6.3.
Mapované jedovaté druhy
7.
Diskuze
8.
Shrnutí výzkumu
9.
Přílohy (fotografie)

Úryvek

"4 Metodika
V navazujícím studiu – tedy v době zadání DP práce – jsem se snažila lokalitu navštěvovat každý víkend, který jsem byla v Mostě. Zejména v obdobích: duben až červenec a září až prosinec roku 2008, březen až červenec a září až začátek prosince roku 2009. Po dobu navazujícího studia jsem zaznamenala 52 návštěv lokality. Do celkového souhrnu nepočítám občasné procházky, při kterých také někdy docházelo ke sběru zatím neznámých druhů, jejich určování pak probíhalo doma, popř. na katedře biologie.
Do lesa jsem se na plánovanou návštěvu vybavila sešitem, propiskou, houbařským košíkem, menší papírovou krabičkou, lupou a kapesním nožíkem. Většinou jsem chodila s otcem. Jednak proto, aby mi ukázal místa výskytu určitých druhů hub, dále kvůli orientaci v terénu a v neposlední řadě také kvůli bezpečnosti.
Některé druhy jsem poznávala přímo v lese a nebylo třeba zbytečného sbírání plodnic, zvláště v případech, kdy jsem v okolí viděla pouze jednu. Tam, kde jsem si nebyla jistá, jsem houbu (i více plodnic téhož druhu) donesla domů a s pomocí literatury jí určila. Pokud bylo určení nejasné, houbu jsem dala do lednice a později dovezla k přeurčení na katedru biologie. Všechny nalezené druhy jsem určila sama, pokud není přímo u druhu v systému uvedeno jinak.
Do sešitu jsem si zapisovala následující údaje ke každé nalezené houbě:
- datum nálezu
- příslušná část lokality
- porost v okolí
- množství plodnic, orientační stáří plodnic
- u neznámých pak také:
- vůně
- barva jednotlivých částí plodnice
- přítomnost latexu
- slupitelnost pokožky, barevné změny
- barevné změny na řezu či otlakem (pokud ano, jak rychle a kde)
U neznámých plodnic jsem si doma sestavila co nejpřesnější popis podle následujícího schématu a později podle toho dohledávala shodu v houbařských atlasech.

1. Klobouk: - velikost v cm
- tvar ( polokulovitý, zvonovitý, rovný, prohloubený ...)
- okraj (pohled shora i jako na příčný řez)
- jestli jsou zbytky obalů
- prosvítavost, dužnina klobouku - tloušťka ve vztahu k výšce lupenů
- barva
- na povrchu: porost
- pokožka (barva, slupitelnost, hygrofánost)
2. Lupeny: - konzistence lupenů (křehké, lámavé…)
- hustota lupenů, přítomnost lupénků
- rovné či větvené
- tloušťka a výška lupenů, způsob připojení ke třeni
- ostří lupenů
- barva a její změny při stárnutí (zrání)
3. Třeň: - rozměry
- prsten či případné zbytky pavučinky
- celkový tvar
- ukončení třeně, spodek třeně
- konzistence, povrch
- plný či dutý
4. Dužnina: - barva a její změny
- přítomnost latexu
5.Vůně
6. Chuť (hlavně rod Russula)
Ze zhruba poloviny plodnic hub, přinesených domů, jsem nechala vysypat výtrusný prach. Ten jsem získávala tak, že jsem klobouk oddělený od třeně položila na obyčejný bílý papír (velikost přiměřená velikosti daného klobouku) hymeniem dolů a přiklopila starým plastovým květináčem (ochrana). Zpravidla se výtrusy vysypaly vždy do druhého dne v dostatečném množství. Houby na vysypání jsem nechávala v garáži, kde byly příhodné podmínky – bez větru a relativně stálá teplota kolem 18°C. Papír s výtrusným prachem jsem následně složila a takto vzniklou obálku nadepsala názvem houby. Obálky mám uschovány v krabici.
Důležitou složkou určování hub, kromě makroznaků, jsou i znaky mikroskopické. Nejčastěji jsem mikroskopovala výtrusy hub, při jejich pozorování jsem se zaměřila na velikost, tvar a povrchové struktury (ostny, bradavky, hřebínky, síťky a podobně). Pozorovala jsem také stavbu pokožky, klobouku a třeně některých zástupců stopkovýtrusých hub.
K určování jednotlivých druhů hub při makro- i mikro- popisu byla na katedře biologie k dispozici chemická činidla:
- roztok zelené skalice (FeSO4 10% vodný roztok)
- hydroxid sodný a draselný (NaOH a KOH)
- anilín
- Lugolův roztok
Diplomovou práci jsem vypracovala na notebooku značky ASUS, v prostředí sady Microsoft Office 2003. Fotografie byly pořizovány na fotoaparátu značky Olympus FE-120. Mikroskopování probíhalo na katedrálním mikroskopu (Olympus BX51) připojeným kamerou (Olympus DP72) k počítači. Ke zpracování mikrofotografií jsem využívala příslušný software (QUICK PHOTO CAMERA 2.3) na KBI. Systém je podle 9. vydání Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (Kirk et al. 2001), upravený podle učebnice Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii (Kalina et Váňa 2005) (dostupný z: http://www.sci.muni.cz /botany/mycology /mykosyst.htm#labyrinthulomycota 1.3.2010]). České a latinské názvy hub jsou použity z Encyklopedie hub a lišejníků od Vladimíra Antonína (2006). Určovací literatura je následující: ANTONÍN, V., et al. 2003; BALABÁN, K., DERMEK, A., PILÁT, A. 1974, KOTLABA, F. 1970; KINSKÝ, J. 1985; ERHART, J., ERHARTOVÁ, M. 1995; HAGARA, L. 2002; HAGARA, L., ANTONÍN, V., BAIER, J. 2000; HAGARA, L., ANTONÍN, V., BAIER, J. 2006; PILÁT, A., DERMEK, A. 1974; SVRČEK, M., ERHART, J., ERHARTOVÁ, M. 1984."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, mapy, nákresy a grafy. Čistý text je cca 40 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse